Laatstewilmiddelen

 

Doel van de CLW

De CLW is opgericht met het belangrijkste doel om een laatstewilmiddel aan haar leden te verstrekken. Dat is echter nu niet toegestaan. We strijden ervoor om dat wel te kunnen doen. Tot het zo ver is, zijn leden aangewezen op informatie over middelen die legaal kunnen worden aangeschaft. Het gaat dan met name om chemische middelen die “X” en “Y” worden genoemd.

 

Informele circuits

Over die middelen doet inmiddels veel informatie de ronde in informele circuits. Die informatie moet wel zorgvuldig worden gecheckt. Het is belangrijk om te weten of een website betrouwbaar is en of het gevraagde middel ook daadwerkelijk wordt geleverd. Bovendien moet het middel besteld kunnen worden in een hoeveelheid die past bij wat iemand nodig heeft. We willen voorkomen dat grote hoeveelheden van een middel ongecontroleerd gaat rondzwerven.

 

Informatie delen met leden

De CLW is voornemens om informatie over laatstewilmiddelen en de verkrijgbaarheid van die middelen te delen met haar leden. Daarvoor moet nog het nodige worden uitgezocht, met name:

■  Welke websites leveren middelen die humaan en betrouwbaar zijn?

■  Wat zijn de werking en de bijwerking van middelen die worden genoemd? Hoe worden eventuele bijwerkingen opgevangen?

■  Hoe kunnen leden middelen zodanig opbergen dat derden er niet bij kunnen komen?

■  Als een lid meer heeft aangeschaft dan nodig is, hoe wordt het restant dan op een verantwoorde manier verwerkt?

■  Hoe kunnen leden zorgen voor hun naasten en nabestaanden, zowel in de voorbereiding als wanneer zij er niet meer zijn? Welke informatie laten zij achter?

 

Kijk uit voor oplichters

Het aanschaffen en/of importeren van Nembutal (of andere barbituraten) is strafbaar. Dat geldt voor Nederland en voor veel andere landen. Websites die beloven om Nembutal te leveren zijn bijna altijd onbetrouwbaar. Het is daarom niet aan te raden om te proberen om Nembutal per internet te bestellen.