Bestuur en toezichthouders

 

Bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur van de coöperatie uit twee personen. De voordrachten van een mogelijke secretaris en andere bestuursleden staan gepland voor de eerstvolgende algemene ledenvergadering, waarschijnlijk in oktober 2020.

 

Jos van Wijk (1948), voorzitter

 

Werkzame leven in 1975 begonnen als bouwkundige en bedrijfskundige in de volkshuisvesting. Vanaf 1989 interim manager, directeur bestuurder en organisatiecoach. Op snijvlak van publiek en privaat. Instituut voor Toegepaste Psychologie: transformatie van persoon en organisatie. Meer informatie op LinkedIn.

 

 

 

 

 

Petra de Jong (1953)

 

Opgeleid als longarts en in 1994 gepromoveerd in Leiden. Daarna gedurende twintig jaar gepraktiseerd in het AZL en het Hofpoortziekenhuis. Vanaf 2008 tot 2015 directeur van de NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. In deze jaren is de NVVE gegroeid naar 166.000 leden. Zijn de ‘vergeten groepen’, dementen, psychiatrische patiënten en mensen met een voltooid leven, op de kaart gezet en is de Levenseindekliniek opgericht. Ook de                                                          groep Uit Vrije Wil en de Coöperatie Laatste Wil zijn in deze periode actief                                                                  geworden.

 

 

Bekijk de statuten van Coöperatie Laatste Wil.

 

 

Toezichthouders

De Raad van Toezicht bestaat nu uit drie personen en werkt volgens een rooster van aftreden en een  reglement.

Drs Annemieke Horikx, apotheker. Lid

Prof. dr Aad Tibben, emeritus hoogleraar psychologie van de klinische genetica, LUMC. Voorzitter

Mr Marcel Boyer, voormalig advocaat, is lid m.i.v. 28 mei 2016.

 

Leden Advies Commissie

De Leden Advies Commissie (LAC) bestaat nu uit vijf personen en werkt volgens een rooster van aftreden en een reglement.

Hans van Dam, expert hersenletsel, verpleegkundige, schrijver

Bik de Kok, oud directeur woningcorporatie, nu pensionado.

Ludo Hellemans, bioloog

Mevrouw Joke Luken, docente

Mevrouw Marianne Wits – Wolfraad, oud- secretaris voormalige Stichting Vrijwillig Leven.

 

Comité van Aanbeveling

Ton Bolier, voormalig psychiater, adviseur, sociaal ondernemer

Willem Anker, advocaat

 

 

What do you want to do ?

New mail