dummy afbeelding - laatste wil

van het bestuur

Het zal weinigen verbazen dat er grote druk op het bestuur wordt uitgeoefend om de naam van middel X “nou maar eens gewoon bekend te maken”. In elk ledencontact is dat wel eens aan de orde. Ook in huiskamerbijeenkomsten en regionale bijeenkomsten komt dit dikwijls ter sprake.

 

Maar met alleen het vermelden van de naam van een middel en een besteladres zijn we er nog niet. De CLW voelt zich ook verantwoordelijk voor de veiligheid en de zorgvuldigheid voor wat betreft het bewaren en het gebruik van een middel. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over.

 

We hebben al eerder aangekondigd dat wordt gewerkt aan een nieuwe website. Die is er vandaag gekomen. De website biedt meer informatie over de CLW, waaronder portretten van leden die vertellen wat hen beweegt. Het zal voor velen wennen zijn. En we sluiten ook niet uit dat er nog wat fouten in de tekst of in de opmaak zijn. Daar blijven we aan werken. We horen ook graag wat u ervan vindt en hoe het volgens u beter kan.

 

Binnenkort starten we een enquête onder de leden van de CLW. Daarmee willen we een beter beeld krijgen van wie u bent, wat u van de CLW vindt en wat naar uw mening anders of beter kan.

 

Tenslotte zijn we ook gestart met het voorbereiden van een groot opinieonderzoek onder de Nederlandse bevolking. Daar nemen we de tijd voor. Het kan maar één keer gebeuren, dan moet het ook meteen goed zijn.

Top