dummy afbeelding - laatste wil

Suïcide is iets anders dan waardig sterven

Waardig sterven in eigen regie is iets anders dan suïcide. Bij waardig sterven denken wij aan een eigen besluit nadat er desgewenst met anderen over is gesproken. Voorbereiding wordt in alle openheid getroffen. Er wordt gedacht aan de aanwezigen en aan de manier waarop het levenseinde vorm zal krijgen.

Lees de nieuwsbrief van juli 2020