Persbericht onderzoek Motivaction

28 januari 2020

Uit een onderzoek van Motivaction is gebleken dat zes op de tien Nederlanders zelf willen kunnen beslissen over hun levenseinde, zonder dat een arts of een andere hulpverlener daar iets over te zeggen heeft. Dit recht wordt nu beknot door veel beperkingen en regels. Ongeveer drie op de tien wil kunnen beschikken over een middel om dat te kunnen doen.

Lees verder