OUDERENBOND KBO: PEILING OVER LEVENSEINDE

10 april 2019

De van origine christelijke ouderenbonden KBO-PCOB hebben een peiling uitgevoerd onder 1.300 ouderen over het levenseinde. De peiling levert de volgende inzichten op:

■  Negen van de tien ouderen denken regelmatig na over het eigen levenseinde en driekwart praat er ook met anderen over.

■  De belangrijkste aanleiding om over het levenseinde na te denken, is het ouder worden zélf, gevolgd door een sterfgeval in de nabije omgeving.

■  Meer dan acht van de tien ouderen hebben weleens nagedacht over een wilsverklaring en de helft daarvan heeft er daadwerkelijk ook een.

■  Drie op de tien ouderen zouden graag een laatstewilmiddel in hun bezit hebben, nog eens drie van de tien twijfelen nog.