OPINIEPEILING ONDER LEDEN CLW

10 april 2019

In maart zijn we gestart met de enquête “Ledenraadpleging 2019”. Hiermee wil het bestuur een beter beeld proberen te krijgen van wie u bent, wat u van de CLW vindt en wat u wenst. De CLW voert deze online enquête zélf onder haar leden uit, met gebruik van software van een onderzoeksbureau waarmee gegevens anoniem kunnen worden verwerkt. Alle leden met een e-mailadres zijn uitgenodigd deel te nemen.

Inmiddels heeft ongeveer de helft van alle leden de enquête ingevuld. Wij zijn blij met deze grote betrokkenheid. Uw mening is immers wezenlijk voor ons beleid. Het bestuur is nieuwsgierig naar de uitkomsten. Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 25 mei a.s. in Utrecht zullen de belangrijkste bevindingen aan de leden worden gepresenteerd. Later volgt een samenvatting van de uitkomsten, te vinden op het alleen voor de leden toegankelijke deel van de website.