dummy afbeelding - laatste wil

Nieuwsbrief CLW maart 2019

Euthanasie. Hulp bij zelfdoding. Daar is de autonome route niet van. Daar zijn onze leden ook niet van. Wat ze wel willen? Zelf de regie hebben over het levenseinde. Niet om er volgende week of volgend jaar een eind aan te maken, maar om dat einde zelf te kunnen bepalen en regelen. Zonder een arts, behandelaar of welke derde dan ook die dat vooraf toetst.

Lees hier de nieuwsbrief

Top