Nieuwsberichten

 

Steeds meer mensen beschikken over laatstewilmiddel

20 december 2018

Steeds meer mensen beschikken over een laatstewilmiddel. En wie er over beschikt, heeft vaak meer dan nodig is voor eigen gebruik en is bereid het overschot te delen met anderen. Dit is een belangrijke uitkomst van een enquête die de Coöperatie Laatste Wil (CLW) in de tweede helft van 2016 onder haar leden heeft gehouden.

De CLW zet zich in voor de mogelijkheid dat mensen met veilige middelen hun eigen sterven ter hand kunnen nemen zonder tussenkomst van artsen of andere hulpverleners. Voor deze mogelijkheid is sinds Huib Drion in 1991 deze mogelijkheid bepleitte een breed draagvlak, maar de middelen zijn nog altijd niet legaal beschikbaar. De CLW vermoedde al langer dat onder hun leden een belangrijk percentage middelen heeft. Zorgvuldige navraag bevestigt dit. Bijna 10 % heeft de benodigde middelen. En de CLW heeft duidelijke aanwijzingen dat dit aantal groeit. Iets minder dan de helft (40%) heeft de middelen uit het buitenland gehaald, de rest in Nederland. Iets minder dan de helft heeft meer middelen in huis dan wat zij nodig hebben. Naar schatting gemiddeld het dubbele, een aantal zelfs veel meer. Ruim de helft (56%) is bereid hun overschot aan middelen aan anderen te geven. Dat zij zich hiermee op juridisch glad ijs begeven, schrikt hen niet af. Zij vinden het vergaren, bezitten en eventueel delen van middelen moreel gerechtvaardigd en bestaande verboden belemmeren hun daarom niet.

 

De CLW meent op grond van deze uitkomsten dat de tijd rijp is om laatstewilmiddelen legaal beschikbaar te maken en vooruitlopend daarop bestaande belemmeringen voor invoeren, in bezit hebben en delen op te heffen. Huidige verboden hebben geen grond meer. De vrijheid om het sterven volledig in eigen hand te houden, heeft een morele grondslag. Daarmee is deze vrijheid legitiem. De beschikbaarheid van veilige humane middelen is hiermee onlosmakelijk verbonden en kan daarom niet langer illegaal blijven. De CLW roept de overheid op om blokkades voor veilige verkrijgbaarheid en veilig beheer van laatstewilmiddelen op te heffen.


dummy afbeelding - laatste wil

Recensie “Slotakkoord – 15 misverstanden over euthanasie en hulp bij zelfdoding”

De titel geeft de inhoud duidelijk aan. Het onderwerp euthanasie wordt uitgebreid besproken. Heel kort wordt ook nog even de autonome route en Coöperatie Laatste Wil genoemd, maar hier wordt helaas niet erg diep op ingegaan, vooral omdat de schrijfster een duidelijk onderscheid maakt tussen euthanasie en zelfeuthanasie. Desalniettemin een lezenswaardig boek dat tevens goed dienst kan doen als voorlichting aan mensen die euthanasie overwegen of er in hun omgeving mee te maken krijgen.


Documentaire ‘t is goed zo op 14 december in Slieker, Leeuwarden

3 december 2018

Vrijdag 14 december om 19:15 uur draait de aangrijpende documentaire ’t is goed zo in Slieker. Hoe zien de laatste momenten van een man eruit, die zo lijdt dat hij kiest om te sterven? Eelco de Gooijer koos voor euthanasie vanwege ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden. Filmmaker Jesse van Venrooij volgt Eelco de Gooijer in de laatste weken van zijn leven en maakte de indrukwekkende documentaire.

Nagesprek
Na afloop is er gelegenheid om na te praten over de moeilijke beslissing van Eelco. De documentaire wordt vertoond in Slieker Filmtheater in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Vrijwillig levenseinde.

’t Is goed zo is een eenmalige voorstelling in Slieker.

 

Kijk voor meer informatie en kaartjes op www.sliekerfilm.nl.

 


Interview Agnes Wolbert in De Stentor

20 november 2018

Mooi en stevig interview van de directeur van de NVVE, Agnes Wolbert in De Stentor van zaterdag 17november: “Ik gun iedereen heel erg zoveel mogelijk uit het leven te halen, inclusief de dood”.


De Stentor: “CLW blijft strijden voor zelfdodingspoeder”.

3 september 2018

De Coöperatie Laatste Wil blijft strijden voor de beschikbaarheid en het legaal verkrijgen van het zelfdodingspoeder, middel X. Met het stoppen van het strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie gaat de Coöperatie, vijf jaar geleden mede opgericht door Apeldoorner Jos van Wijk, onverdroten door met haar missie manieren te zoeken het middel veilig en legaal beschikbaar te krijgen voor de leden.

 

Bekijk het gehele artikel.


dummy afbeelding - laatste wil

CLW niet langer verdacht bij OM, onderzoek gestopt

20 juli 2018

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de Coöperatie Laatste Wil (CLW) vandaag laten weten dat het onderzoek naar de zogenaamde criminele activiteiten door de CLW is stopgezet. De CLW wordt niet langer van criminele activiteiten verdacht:

  • Het OM heeft geen strafbare feiten geconstateerd
  • En er zijn ook geen aanwijzingen voor het plegen of voorbereiden van strafbare feiten

Het OM heeft dus erkend dat de CLW geen criminele organisatie is.

 

Lees verder in deze Nieuwsbrief van 20 juli !


dummy afbeelding - laatste wil

Verslag en stukken Algemene Leden Vergadering van 26 mei 2018

13 juni 2018

Deze stukken staan op het besloten ledendeel van de website: eerst inloggen, dan naar “CLW Nieuws” en de tab “Verslag en stukken ALV 26 mei 2018”.

 

Daar vindt u ook de rapportage van de online ledenraadpleging van 14 mei jl. en de stukken die op de vergadering aan de orde waren.

Foto's Hans Peltenburg, www.promotiefotograaf.info

dummy afbeelding - laatste wil

Na het gesprek van bestuur CLW met Openbaar Ministerie

26 maart 2018

Maandag 26 maart heeft het bestuur van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) een constructief gesprek gehad met het Openbaar Ministerie (OM) over de brief die op 21 maart was overhandigd. Het was een verhelderend gesprek waarbij de standpunten over en weer duidelijk zijn gemaakt.

 

(zie ook de nieuwsbrief 20 van 26 maart 2018).

Als gevolg hiervan kan worden geconcludeerd dat:

  1. De CLW stopt met de activiteiten met betrekking tot de inkoopgroepen omdat zij haar leden niet in een positie wil brengen dat ze in rechte kunnen worden vervolgd. Het OM stelt dat zij de huidige wet moet handhaven. Een maatschappelijke beweging zoals de CLW kan alleen via de politiek de wet laten veranderen. Of er zouden andere oplossingen binnen de huidige wet mogelijk moeten zijn.
  2. De CLW derhalve onverminderd en misschien nog wel meer inzet op het verduidelijken van de belangen van de tienduizenden leden en miljoenen sympathisanten bij de politiek en in de media.
  3. De leden van de CLW niet gecriminaliseerd willen worden. Daarom doet het bestuur een dringende oproep leden en prominenten binnen en buiten de coöperatie om hun stem te laten horen.

Hiermee kan worden gerealiseerd dat het wettelijk kader waaraan het OM onze werkzaamheden toetst, zal opschuiven en veranderen ten gunste van ons doel: regie over het zelfgekozen levenseinde en de beschikbaarheid van een humaan en veilig middel.

 

Uiterlijk volgende week worden de leden geïnformeerd over de afronding van de inkoopgroepen, inclusief besluitvorming over terugbetaling aan de leden die zich voor inkoopgroepen hebben opgegeven.

 

Wij betreuren de vertraging die deze ontwikkeling met zich meebrengt voor het realiseren van het zelfbeschikkingsrecht over het sterven. Wij staan open voor uw suggesties om de beweging voort te zetten.
Wij verzoeken u vriendelijk uw vragen t.a.v. uw lidmaatschap en betalingen uit te stellen tot na de berichtgeving van volgende week.

 

Bestuur van de CLW,
Jos van Wijk
Petra de Jong


dummy afbeelding - laatste wil

Leden herkennen zich niet in beschuldiging

22 maart 2018

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) vindt het bizar dat het Openbaar Ministerie de CLW als een “criminele organisatie” wil wegzetten. Onze 23.000 leden herkennen zich daarin niet, en evenmin de zes miljoen mensen in Nederland die zelfbeschikking willen over hoe en wanneer zij sterven.

Maandag 26 maart heeft het bestuur van de CLW samen met haar advocaat een gesprek met het Openbaar Ministerie om hier opheldering over te krijgen. Tot die tijd worden de activiteiten opgeschort. Wij verwachten in de loop van volgende week meer te kunnen berichten.


dummy afbeelding - laatste wil

Legaal laatstewilmiddel beschikbaar

1 september 2017

Na een zoektocht van 4,5 jaar is het de Coöperatie Laatste Wil (CLW) gelukt om voor haar leden een veilig en humaan middel te vinden dat legaal te verkrijgen is en in een kleine hoeveelheid tot een waardige dood leidt. Hiermee realiseert de Coöperatie een doorbraak in het bereiken van haar doel: de vrije verkrijgbaarheid van veilige en humane laatstewilmiddelen voor volwassenen. Zij is een voorstander van de autonome route die eigen regie wenst over het eigen sterven, zonder beoordeling van medici.

De ruim 3.300 leden van de Coöperatie vinden het ongewenst, bevoogdend en betuttelend dat de huidige wet- en regelgeving maakt dat de artsen en de overheid beoordelen of een individu die wil sterven daartoe de mogelijkheden krijgt. Zij vinden dat de overheid de belemmeringen moet wegnemen om aan de benodigde middelen te komen. Voor wie niet verder wil, kan de verplichting om verder te leven tot grote persoonlijke en maatschappelijke schade leiden. De Coöperatie weet zich gesteund door 63% van de Nederlandse bevolking, zo bleek uit recent onderzoek van de NRC (2016).

 

De Coöperatie Laatste Wil vindt wel dat er grote zorgvuldigheid moet worden betracht bij het gebruik van deze middelen en ook dat hoge eisen mogen worden gesteld aan de veiligheid. Onder meer kan worden gedacht aan een kluisje met een persoonlijk, biometrisch slot om het middel veilig te bewaren.

 

Uit een enquête onder de CLW-leden eind vorig jaar bleek dat 7% van de leden middelen in huis heeft. Deze middelen zijn veelal illegaal geïmporteerd, of met bedrog van een arts verkregen. Ook bleek dat 90% de middelen graag wil hebben, in veel gevallen omdat het gemoedsrust en zelfs levensenergie geeft als men ze in bezit heeft. Deze mogelijkheid is nu bereikbaar.

 

Bestuur van Coöperatie Laatste Wil: Jos van Wijk, Petra de Jong en Patricia Koster.

 

Voor verder informatie zie:

www.laatstewil.nu,

ons YouTube kanaal,

e-mail naar post@laatstewil.nu


dummy afbeelding - laatste wil

Algemene Leden Vergadering Coöperatie Laatste Wil

10 juni 2017

Datum: zaterdag 10 juni 2017
Tijdstip: 13.00 -17.00; inloop vanaf 12:15
Locatie: Beatrix Gebouw, Jaarbeursplein, Utrecht
Route en plattegrond: https://www.jaarbeurs.nl/plattegrond/beatrixgebouw
Parkeren kan bij Jaarbeurs: P1 en P3

 

Aanmelden via deze website met de link: Inloggen voor leden.
Als u zich al heeft aangemeld, hoeft u dat niet opnieuw te doen.

Programma:

 

13:00
1.      Welkom en check in vraag: Met welke verwachting bent u hier binnengekomen?
2.      Jos vertelt: sinds de laatste keer dat wij elkaar zagen…..
3.      Formele stukken & ALV besluiten
a.      Verslag vergadering 28 mei 2016 – bijlage 3a
b.      Jaarrekening 2016, decharge bestuur en RvT – bijlage 3b
c.       Begroting 2017 + toelichting – bijlage 3c
d.      Meerjarenbegroting 2018-2020 – bijlage 3d
e.      Vierpuntenplan – bijlage 3e
f.        Benoemingen bestuur en LAC – bijlage 3f

 

14:30 Pauze

Keuze uit 2 van de 3 werkwinkels – een inleiding en veel ruimte voor interactie :

 

14:50
4.      Werkwinkel (ronde 1):
a.      Het smaakt naar meer –  Hoe krijgen we de Proeftuin Laatstewilmiddelen op smaak? Petra de Jong
b.      Een gegarandeerd einde… 7 stappen in de autonome route volgens de CLW– Patricia Koster – bijlage 4b
c.       Bruisende gesprekken tussen CLW leden – de autonome route naar leden die elkaar ontmoeten – Joke Luken en Jos van Wijk. – bijlage 4c

 

15:30 Wissel

5.      Werkwinkel (ronde 2)

6.      Plenair: resultaten en check out – Welke acties pak je zelf op en wat hebben we meegegeven aan het bestuur?

16.45
7.      Borrel


dummy afbeelding - laatste wil

Verslag Algemene Leden Vergadering van 10 juni 2017

10 juni 2017

Voor het verslag van de vergadering volg deze link.

 

Voor de bijlage over de handleiding huiskamerbijeenkomsten volg deze link. Voor de presentatie van Petra de Jong in de werkwinkel, deze link.


Succes voor de regionale groep in Noord-Holland

2 mei 2017

Uitnodiging voor leden in Noord-Holland

 

Bergen / Heiloo / Stompetoren, mei 2017

 

Beste Noord-Hollandse leden van de CLW,

Het is ons gelukt! Voor een prikkelende en verrijkende bijeenkomst  nodigen wij u graag uit aanwezig te zijn op maandag  9 oktober a.s. in Mare Nostrum, Arubastraat 2, 1825 PV Alkmaar. In de directe omgeving vindt u een groot gratis parkeerterrein, vanaf het station Alkmaar rijden de bussen 2, 3 en 4 naar de Arubastraat (halte Laan van Bath). Inloop en welkom met koffie/thee vanaf 13.30 uur, aanvang van het programma om stipt 14.00 uur. (Mare Nostrum is rolstoeltoegankelijk.)

Het programma:

 

1. De heer Harry P. Stein, filosoof, zal ons denken scherpen en verdiepen met zijn voordracht over onderwerpen die ons na aan het hart liggen : autonomie en voltooid leven. Over deze voordracht gaat u direct daarna in gesprek met de mensen met wie u aan tafel zit, waarna u de gelegenheid heeft uw vragen te stellen aan de heer Stein.

 

2. Stichting De Einder kennen we allemaal op zijn minst van naam; vanmiddag wordt u héél concreet, in drie uiterst korte bijdragen verteld hoe deze stichting haar missie opvat en uitvoert:

a. Mevrouw Miriam de Bontridder, bestuurslid, spreekt over de visie en missie van De Einder

b. Mevrouw Dineke Leliefeld, coördinator doorverwijzing van hulpvragen, gaat in op de wijze waarop De Einder hulpvragen en consulenten koppelt

c. Mevrouw Catharina Vasterling is verantwoordelijk voor de opleiding van de consulenten en zal iets over hun werk vertellen.

Ook na déze bijdragen gaat u in gesprek met uw tafelgenoten, waarna u uw vragen kunt stellen aan de vertegenwoordigers van Stichting De Einder.

Pauze met koffie/thee.

3. De heer Jos van Wijk, voorzitter van de Coöperatie Laatste Wil zal ons bijpraten over de laatste ontwikkelingen binnen “onze” CLW. Na zijn voordracht kunt u hem direct uw vragen stellen.

4. Afsluiting van de middag. Indien de tijd dit toelaat, blijft u nog gezellig wat napraten.

 

Met deze middag bedienen wij de Noord-Hollandse leden, het initiatief ertoe is eveneens regionaal. Het zou daarom niet zuiver zijn om de onvermijdelijke kosten af te wentelen op de landelijke CLW-organisatie. Wij vragen u daarom zo vriendelijk te willen zijn om bij binnenkomst per bezoeker het bedrag van € 10 te  betalen, zodat wij zaalhuur, huur  van apparatuur, koffie/thee enzovoort probleemloos kunnen voldoen.

De middag belooft heel interessant te worden: een prima gelegenheid dus om (een) introducé(es) kennis te laten maken met de CLW! Zij zijn van harte welkom!

 

Wilt u uw aanmelding mailen naar dit mailadres: jokeluken@yahoo.com Graag uw naam en woonplaats vermelden, alsmede de naam/namen van uw introducé(e)(s). U ontvangt een bevestiging  van uw aanmelding.

Rest ons u een prachtige, zonnige zomer toe te wensen!

 

Met  vriendelijke groet,

Frits Dijkhof, Bergen

Joke Luken, Heiloo

Mieke Verhagen, Stompetoren


dummy afbeelding - laatste wil

Rectificatie!

maart 2017

Het Zilveren Pact verzet zich tegen stervenshulp en het debat over Voltooid Leven.

 

De humanistische organisaties hebben een Gouden Pact gesmeed omwille van eigen regie, waardige zorg en een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen.


dummy afbeelding - laatste wil

Uitnodiging leden Noord-Holland

21 februari 2017

Beste Noord-Hollandse
Leden van de CLW,

 

Ondergetekenden, vier actieve leden van de CLW, spelen met de gedachte een bijeenkomst te organiseren voor belangstellende leden.

 

Wij hebben reden om te denken, dat een dergelijke bijeenkomst in een behoefte voorziet: méér dan eens is ons namelijk ter ore gekomen dat leden het plezierig zouden vinden om van gedachten te wisselen met anderen, die óók “baas over eigen sterven” willen zijn.

U begrijpt, dat wij aan dit voornemen pas vorm gaan geven wanneer wij zéker weten, dat er animo zal zijn voor een dergelijke bijeenkomst, die natuurlijk véél ruimte zal bieden voor onderlinge gesprekken.

Wij denken aan een middag in het najaar. De locatie zal worden gekozen op grond van de woonplaatsgegevens van de deelnemers aan deze bijeenkomst.

 

Gezien de onvermijdelijke kosten hopen wij dat u zult begrijpen dat wij u moeten vragen hierin bij te dragen.

Wilt u, wanneer u ons tot ons idee voelt aangetrokken, uw interesse uiterlijk 15 maart a.s. per mail kenbaar maken aan jokeluken@yahoo.com, graag met vermelding van uw woonplaats.

 

(Waarschijnlijk ten overvloede: reageert u vooral niet naar de afzender van deze mail –het druk bezette secretariaat van de CLW- , maar naar het hierboven genoemde mailadres.)

 

Wij gaan graag aan de slag en wachten uw reactie af. De geïnteresseerden krijgen van ons in ieder geval te horen hoe groot de te verwachten opkomst is, en in tweede instantie zullen wij de belangstellenden informeren over datum, locatie en inhoud van de bijeenkomst.

 

Vriendelijke groet,
Frits Dijkhof, Bergen
Joke Luken, Heiloo
Mieke Verhagen, Stompetoren
Willem de Vroomen, Alkmaar


dummy afbeelding - laatste wil

Bijzondere enquête onder leden Coöperatie Laatste Wil

19 februari 2017

LAATSTEWILMIDDEL KOMT DICHTBIJ

 

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) beijvert zich voor het autonoom regisseren van het eigen levenseinde zonder tussenkomst van hulpverleners. Aan de wieg hiervan staat het voorstel van oud vicevoorzitter van de Hoge Raad, Huib Drion. In 1991 bepleitte hij in NRC-Handelsblad de mogelijkheid voor oude mensen om over een humaan stervensmiddel te beschikken. Drion vroeg zich af met welk recht de overheid dit mensen mag onthouden. Hij kon geen universeel steekhoudend argument bedenken. Met hem denken wij dat die argumenten er inderdaad niet zijn. De religieuze bezwaren gelden alleen voor aanhangers. Persoonlijke moraal kan een ander niet worden opgelegd. Ook niet als de aanhangers ervan overtuigd zijn dat hun moraal afkomstig is van een bovennatuurlijke macht.

 

Lees hier het gehele artikel.


dummy afbeelding - laatste wil

Presentaties Noord-Holland – Noord oktober, 1e kwartaal 2017

februari 2017

Presentaties door leden van de CLW in februari en maart, altijd in de bibliotheekvestiging van de noemde gemeente:

14 februari, 14.30 uur, Heerhugowaard
21 februari, 14.30 uur, De Rijp
28 februari, 14.30 uur, Schermerhorn
07 maart, 10.30 uur, Egmond (Voorstraat)
10 maart, 10.00 uur, in gebouw School 7, Den Helder
14 maart, 09.30 uur, Castricum
21 maart, 14.30 uur, Akersloot

 

Belangstellenden wordt verzocht, zich aan te melden bij de bibliotheek.

 


dummy afbeelding - laatste wil

Oude wijn in nieuwe zakken

februari 2017

Dat is kort gezegd ons idee van het Voorstel van Wet van D66 waarin de levenseindebegeleider wordt opgevoerd voor ouderen met een voltooid leven.

 

Dat is jammer, want in de uitgebreide memorie van toelichting zitten vele handvatten en uitgangspunten, die met het grootste gemak de autonome route meer hadden kunnen vormgeven. Bekijk de volledige reactie op het voorstel.


dummy afbeelding - laatste wil

Presentaties Noord-Holland – Noord oktober, november 2016

oktober - november 2016

Geachte leden in Noord-Holland – Noord,

 

In Alkmaar, Heiloo en omgeving is een actieve groep leden van de Coöperatie Laatste Wil die in de komende tijd presentaties gaat verzorgen. Op deze wijze willen ze (Joke Luken, Frits Dijkhof, Mieke Verhagen en Willem de Vroomen) de CLW onder de aandacht brengen, de doelstellingen uitdragen en het draagvlak van de club vergroten.

De volgende data en plaatsen zijn nu bekend:

18 oktober, Almaar, bibliotheekvestiging in centrum van Alkmaar (14.30-16.00 uur)
25 oktober, Alkmaar,  bibliotheekvestiging De Mare (14.30-16.00 uur)
1 november, bibliotheekvestiging in Oudorp (10.30-12.00 uur)
8 november, Heiloo, zalencomplex ‘t Trefpunt 14.00-15.30 uur)
9e november, Heiloo, zalencomplex ‘t Trefpunt (19.30-21.00 uur)
29 november, Schoorl, zalencomplex De Blinkerd (14.30-16.00 uur)

Het zou fijn zijn als u deze bijeenkomsten kunt bezoeken en eventueel introducees meenemen.

 

Klik hier voor de nieuwsbrief van de Coöperatie Laatste Wil nummer 11 van 30 september 2016


dummy afbeelding - laatste wil

Reactie op Kabinetsvoorstel Voltooid Leven

13 oktober 2016

Het kabinet heeft een voorstel geformuleerd om levensbeëindiging voor mensen met een voltooid leven mogelijk te maken (d.d. 12.10.2016). Op een aantal punten is de CLW aangenaam verrast. o De regering neemt de mensen met de ervaring dat hun leven is voltooid en op grond daarvan hun sterven zelf ter hand willen nemen zeer serieus. Zij begrijpt dat dit levensgevoel iemand beslissend kan tekenen en mensen op grond daarvan ernstig kunnen lijden aan verder leven.

Met het initiatief tot een wettelijke regeling om de gewenste dood voor deze mensen bereikbaar te maken, brengt het kabinet de discussie over levensbeëindiging bij een voltooid leven eindelijk voorbij het punt van de ‘ja-maren’ en zij zich meer richt op het hoe: hoe veilig, hoe toetsbaar en hoe weloverwogen. o Door artsen hierin niet bij voorbaat een plaats te geven (zij kunnen deel uitmaken van de stervenshulpverleners maar noodzakelijk vindt het kabinet dit niet) initieert de regering ontmedicalisering van het zelfgewilde levenseinde.

 

Het kabinet spreekt in de grondslag voor stervenshulp bij voltooid leven nadrukkelijk over het leven dat ondraaglijk en uitzichtloos is, niet het lijden. o Het kabinet erkent meer dan ooit autonomie rondom het eigen sterven, ook al richt zij zich vooralsnog op een regeling voor ouderen. o Het kabinet ziet in de ruimte voor autonomie geen tegenstelling met de beschermwaardigheid van het leven. Zij sluit hiermee aan bij het levensgevoel van de mensen die zij met de regeling op het oog heeft. Juist vanuit de beschermwaardigheid of zelfs heiligheid van het leven, willen mensen hun leven beschermen tegen uitsluitend moeten doorleven in moeite en verdriet.

 

In de uitwerking van haar voorstel verbindt het kabinet vooralsnog zware voorwaarden aan de stervenshulp, min of meer zoals in de euthanasiewet. De CLW meent dat die voorwaarden in strijd kunnen komen met de autonomie waar het kabinet nu op goede gronden ruimte voor wil geven. Het kabinet belooft in haar brief om hierover in overleg te gaan met partijen. Wij gaan er van uit dat ook de CLW wordt uitgenodigd.


← vorige pagina 3 van 4 volgende →