Nieuwsberichten

 

dummy afbeelding - laatste wil

CLW niet langer verdacht bij OM, onderzoek gestopt

20 juli 2018

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de Coöperatie Laatste Wil (CLW) vandaag laten weten dat het onderzoek naar de zogenaamde criminele activiteiten door de CLW is stopgezet. De CLW wordt niet langer van criminele activiteiten verdacht:

  • Het OM heeft geen strafbare feiten geconstateerd
  • En er zijn ook geen aanwijzingen voor het plegen of voorbereiden van strafbare feiten

Het OM heeft dus erkend dat de CLW geen criminele organisatie is.

 

Lees verder in deze Nieuwsbrief van 20 juli !


dummy afbeelding - laatste wil

Verslag en stukken Algemene Leden Vergadering van 26 mei 2018

13 juni 2018

Deze stukken staan op het besloten ledendeel van de website: eerst inloggen, dan naar “CLW Nieuws” en de tab “Verslag en stukken ALV 26 mei 2018”.

 

Daar vindt u ook de rapportage van de online ledenraadpleging van 14 mei jl. en de stukken die op de vergadering aan de orde waren.

Foto's Hans Peltenburg, www.promotiefotograaf.info

dummy afbeelding - laatste wil

Na het gesprek van bestuur CLW met Openbaar Ministerie

26 maart 2018

Maandag 26 maart heeft het bestuur van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) een constructief gesprek gehad met het Openbaar Ministerie (OM) over de brief die op 21 maart was overhandigd. Het was een verhelderend gesprek waarbij de standpunten over en weer duidelijk zijn gemaakt.

 

(zie ook de nieuwsbrief 20 van 26 maart 2018).

Als gevolg hiervan kan worden geconcludeerd dat:

  1. De CLW stopt met de activiteiten met betrekking tot de inkoopgroepen omdat zij haar leden niet in een positie wil brengen dat ze in rechte kunnen worden vervolgd. Het OM stelt dat zij de huidige wet moet handhaven. Een maatschappelijke beweging zoals de CLW kan alleen via de politiek de wet laten veranderen. Of er zouden andere oplossingen binnen de huidige wet mogelijk moeten zijn.
  2. De CLW derhalve onverminderd en misschien nog wel meer inzet op het verduidelijken van de belangen van de tienduizenden leden en miljoenen sympathisanten bij de politiek en in de media.
  3. De leden van de CLW niet gecriminaliseerd willen worden. Daarom doet het bestuur een dringende oproep leden en prominenten binnen en buiten de coöperatie om hun stem te laten horen.

Hiermee kan worden gerealiseerd dat het wettelijk kader waaraan het OM onze werkzaamheden toetst, zal opschuiven en veranderen ten gunste van ons doel: regie over het zelfgekozen levenseinde en de beschikbaarheid van een humaan en veilig middel.

 

Uiterlijk volgende week worden de leden geïnformeerd over de afronding van de inkoopgroepen, inclusief besluitvorming over terugbetaling aan de leden die zich voor inkoopgroepen hebben opgegeven.

 

Wij betreuren de vertraging die deze ontwikkeling met zich meebrengt voor het realiseren van het zelfbeschikkingsrecht over het sterven. Wij staan open voor uw suggesties om de beweging voort te zetten.
Wij verzoeken u vriendelijk uw vragen t.a.v. uw lidmaatschap en betalingen uit te stellen tot na de berichtgeving van volgende week.

 

Bestuur van de CLW,
Jos van Wijk
Petra de Jong


dummy afbeelding - laatste wil

Leden herkennen zich niet in beschuldiging

22 maart 2018

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) vindt het bizar dat het Openbaar Ministerie de CLW als een “criminele organisatie” wil wegzetten. Onze 23.000 leden herkennen zich daarin niet, en evenmin de zes miljoen mensen in Nederland die zelfbeschikking willen over hoe en wanneer zij sterven.

Maandag 26 maart heeft het bestuur van de CLW samen met haar advocaat een gesprek met het Openbaar Ministerie om hier opheldering over te krijgen. Tot die tijd worden de activiteiten opgeschort. Wij verwachten in de loop van volgende week meer te kunnen berichten.


dummy afbeelding - laatste wil

Verslag Algemene Leden Vergadering van 10 juni 2017

10 juni 2017

Voor het verslag van de vergadering volg deze link.

 

Voor de bijlage over de handleiding huiskamerbijeenkomsten volg deze link. Voor de presentatie van Petra de Jong in de werkwinkel, deze link.


dummy afbeelding - laatste wil

Algemene Leden Vergadering Coöperatie Laatste Wil

10 juni 2017

Datum: zaterdag 10 juni 2017
Tijdstip: 13.00 -17.00; inloop vanaf 12:15
Locatie: Beatrix Gebouw, Jaarbeursplein, Utrecht
Route en plattegrond: https://www.jaarbeurs.nl/plattegrond/beatrixgebouw
Parkeren kan bij Jaarbeurs: P1 en P3

 

Aanmelden via deze website met de link: Inloggen voor leden.
Als u zich al heeft aangemeld, hoeft u dat niet opnieuw te doen.

Programma:

 

13:00
1.      Welkom en check in vraag: Met welke verwachting bent u hier binnengekomen?
2.      Jos vertelt: sinds de laatste keer dat wij elkaar zagen…..
3.      Formele stukken & ALV besluiten
a.      Verslag vergadering 28 mei 2016 – bijlage 3a
b.      Jaarrekening 2016, decharge bestuur en RvT – bijlage 3b
c.       Begroting 2017 + toelichting – bijlage 3c
d.      Meerjarenbegroting 2018-2020 – bijlage 3d
e.      Vierpuntenplan – bijlage 3e
f.        Benoemingen bestuur en LAC – bijlage 3f

 

14:30 Pauze

Keuze uit 2 van de 3 werkwinkels – een inleiding en veel ruimte voor interactie :

 

14:50
4.      Werkwinkel (ronde 1):
a.      Het smaakt naar meer –  Hoe krijgen we de Proeftuin Laatstewilmiddelen op smaak? Petra de Jong
b.      Een gegarandeerd einde… 7 stappen in de autonome route volgens de CLW– Patricia Koster – bijlage 4b
c.       Bruisende gesprekken tussen CLW leden – de autonome route naar leden die elkaar ontmoeten – Joke Luken en Jos van Wijk. – bijlage 4c

 

15:30 Wissel

5.      Werkwinkel (ronde 2)

6.      Plenair: resultaten en check out – Welke acties pak je zelf op en wat hebben we meegegeven aan het bestuur?

16.45
7.      Borrel


Succes voor de regionale groep in Noord-Holland

2 mei 2017

Uitnodiging voor leden in Noord-Holland

 

Bergen / Heiloo / Stompetoren, mei 2017

 

Beste Noord-Hollandse leden van de CLW,

Het is ons gelukt! Voor een prikkelende en verrijkende bijeenkomst  nodigen wij u graag uit aanwezig te zijn op maandag  9 oktober a.s. in Mare Nostrum, Arubastraat 2, 1825 PV Alkmaar. In de directe omgeving vindt u een groot gratis parkeerterrein, vanaf het station Alkmaar rijden de bussen 2, 3 en 4 naar de Arubastraat (halte Laan van Bath). Inloop en welkom met koffie/thee vanaf 13.30 uur, aanvang van het programma om stipt 14.00 uur. (Mare Nostrum is rolstoeltoegankelijk.)

Het programma:

 

1. De heer Harry P. Stein, filosoof, zal ons denken scherpen en verdiepen met zijn voordracht over onderwerpen die ons na aan het hart liggen : autonomie en voltooid leven. Over deze voordracht gaat u direct daarna in gesprek met de mensen met wie u aan tafel zit, waarna u de gelegenheid heeft uw vragen te stellen aan de heer Stein.

 

2. Stichting De Einder kennen we allemaal op zijn minst van naam; vanmiddag wordt u héél concreet, in drie uiterst korte bijdragen verteld hoe deze stichting haar missie opvat en uitvoert:

a. Mevrouw Miriam de Bontridder, bestuurslid, spreekt over de visie en missie van De Einder

b. Mevrouw Dineke Leliefeld, coördinator doorverwijzing van hulpvragen, gaat in op de wijze waarop De Einder hulpvragen en consulenten koppelt

c. Mevrouw Catharina Vasterling is verantwoordelijk voor de opleiding van de consulenten en zal iets over hun werk vertellen.

Ook na déze bijdragen gaat u in gesprek met uw tafelgenoten, waarna u uw vragen kunt stellen aan de vertegenwoordigers van Stichting De Einder.

Pauze met koffie/thee.

3. De heer Jos van Wijk, voorzitter van de Coöperatie Laatste Wil zal ons bijpraten over de laatste ontwikkelingen binnen “onze” CLW. Na zijn voordracht kunt u hem direct uw vragen stellen.

4. Afsluiting van de middag. Indien de tijd dit toelaat, blijft u nog gezellig wat napraten.

 

Met deze middag bedienen wij de Noord-Hollandse leden, het initiatief ertoe is eveneens regionaal. Het zou daarom niet zuiver zijn om de onvermijdelijke kosten af te wentelen op de landelijke CLW-organisatie. Wij vragen u daarom zo vriendelijk te willen zijn om bij binnenkomst per bezoeker het bedrag van € 10 te  betalen, zodat wij zaalhuur, huur  van apparatuur, koffie/thee enzovoort probleemloos kunnen voldoen.

De middag belooft heel interessant te worden: een prima gelegenheid dus om (een) introducé(es) kennis te laten maken met de CLW! Zij zijn van harte welkom!

 

Wilt u uw aanmelding mailen naar dit mailadres: jokeluken@yahoo.com Graag uw naam en woonplaats vermelden, alsmede de naam/namen van uw introducé(e)(s). U ontvangt een bevestiging  van uw aanmelding.

Rest ons u een prachtige, zonnige zomer toe te wensen!

 

Met  vriendelijke groet,

Frits Dijkhof, Bergen

Joke Luken, Heiloo

Mieke Verhagen, Stompetoren


dummy afbeelding - laatste wil

Rectificatie!

maart 2017

Het Zilveren Pact verzet zich tegen stervenshulp en het debat over Voltooid Leven.

 

De humanistische organisaties hebben een Gouden Pact gesmeed omwille van eigen regie, waardige zorg en een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen.


dummy afbeelding - laatste wil

Bijzondere enquête onder leden Coöperatie Laatste Wil

19 februari 2017

LAATSTEWILMIDDEL KOMT DICHTBIJ

 

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) beijvert zich voor het autonoom regisseren van het eigen levenseinde zonder tussenkomst van hulpverleners. Aan de wieg hiervan staat het voorstel van oud vicevoorzitter van de Hoge Raad, Huib Drion. In 1991 bepleitte hij in NRC-Handelsblad de mogelijkheid voor oude mensen om over een humaan stervensmiddel te beschikken. Drion vroeg zich af met welk recht de overheid dit mensen mag onthouden. Hij kon geen universeel steekhoudend argument bedenken. Met hem denken wij dat die argumenten er inderdaad niet zijn. De religieuze bezwaren gelden alleen voor aanhangers. Persoonlijke moraal kan een ander niet worden opgelegd. Ook niet als de aanhangers ervan overtuigd zijn dat hun moraal afkomstig is van een bovennatuurlijke macht.

 

Lees hier het gehele artikel.


dummy afbeelding - laatste wil

Uitnodiging leden Noord-Holland

21 februari 2017

Beste Noord-Hollandse
Leden van de CLW,

 

Ondergetekenden, vier actieve leden van de CLW, spelen met de gedachte een bijeenkomst te organiseren voor belangstellende leden.

 

Wij hebben reden om te denken, dat een dergelijke bijeenkomst in een behoefte voorziet: méér dan eens is ons namelijk ter ore gekomen dat leden het plezierig zouden vinden om van gedachten te wisselen met anderen, die óók “baas over eigen sterven” willen zijn.

U begrijpt, dat wij aan dit voornemen pas vorm gaan geven wanneer wij zéker weten, dat er animo zal zijn voor een dergelijke bijeenkomst, die natuurlijk véél ruimte zal bieden voor onderlinge gesprekken.

Wij denken aan een middag in het najaar. De locatie zal worden gekozen op grond van de woonplaatsgegevens van de deelnemers aan deze bijeenkomst.

 

Gezien de onvermijdelijke kosten hopen wij dat u zult begrijpen dat wij u moeten vragen hierin bij te dragen.

Wilt u, wanneer u ons tot ons idee voelt aangetrokken, uw interesse uiterlijk 15 maart a.s. per mail kenbaar maken aan jokeluken@yahoo.com, graag met vermelding van uw woonplaats.

 

(Waarschijnlijk ten overvloede: reageert u vooral niet naar de afzender van deze mail –het druk bezette secretariaat van de CLW- , maar naar het hierboven genoemde mailadres.)

 

Wij gaan graag aan de slag en wachten uw reactie af. De geïnteresseerden krijgen van ons in ieder geval te horen hoe groot de te verwachten opkomst is, en in tweede instantie zullen wij de belangstellenden informeren over datum, locatie en inhoud van de bijeenkomst.

 

Vriendelijke groet,
Frits Dijkhof, Bergen
Joke Luken, Heiloo
Mieke Verhagen, Stompetoren
Willem de Vroomen, Alkmaar


← vorige pagina 2 van 4 volgende →
Top