Nieuwsberichten

 

Huiskamergesprekken

8 mei 2019

Dat de huiskamergesprekken voorzien in een groeiende behoefte is een mooie constatering voor de contactgroep huiskamergesprekken (HKG). We zijn dan ook positief gestemd dat het aantal coördinatoren nog steeds toeneemt.

Lees verder


Luister naar Annette Ruiten

8 mei 2019

Annette Ruiten-Herzog kampt na een frontale autobotsing op haar elfde jaar met fysieke klachten en depressiviteit. Haar depressie is nu onder controle, maar mede door andere oorzaken wordt de pijn alleen maar erger en kan ze nauwelijks meer lopen.

Luister naar haar verhaal


Autonomie is goedkoper

8 mei 2019

Zorgkosten stijgen. We worden almaar ouder, en vooral aan het einde van ons leven veroorzaken we hoge kosten. Vaak worden oudere mensen behandeld tegen hun zin of tenminste zonder hun instemming. Maar wie oud is en het genoeg vindt geweest, mag niet autonoom een eind aan zijn leven maken.

Lees verder


De stoute route

8 mei 2019

Deze maand een gesprek met Harm de Wijk die pleit voor De stoute route, Harm is 77 jaar en heeft verschillende beroepen gehad, met name in de industrie en het technisch onderwijs. Hij is een strijdbaar en gemotiveerd mens, die duidelijke standpunten heeft over het zelfgekozen levenseinde. De interviewer is Jacques Knops.

Lees verder


Tante Jo

8 mei 2019

John Spangen, lid van de CLW, schreef een lied over Tante Jo die klaar is met het leven. Luister op https://youtu.be https://youtu.be/qSmU7g4yOnI en stuur het door naar bekenden. Laat Tante Jo trending worden op YouTube.


VAN HET BESTUUR

10 april 2019

Eind maart is het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) voor een groot deel gewijd aan ‘Middel X’. Het omslag zet de toon: ‘Geen zachte dood met middel X’. Twee artikelen in het tijdschrift moeten dit uitdiepen.

Lees verder


OPINIEPEILING ONDER LEDEN CLW

10 april 2019

In maart zijn we gestart met de enquête “Ledenraadpleging 2019”. Hiermee wil het bestuur een beter beeld proberen te krijgen van wie u bent, wat u van de CLW vindt en wat u wenst. De CLW voert deze online enquête zélf onder haar leden uit, met gebruik van software van een onderzoeksbureau waarmee gegevens anoniem kunnen worden verwerkt. Alle leden met een e-mailadres zijn uitgenodigd deel te nemen.

Inmiddels heeft ongeveer de helft van alle leden de enquête ingevuld. Wij zijn blij met deze grote betrokkenheid. Uw mening is immers wezenlijk voor ons beleid. Het bestuur is nieuwsgierig naar de uitkomsten. Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 25 mei a.s. in Utrecht zullen de belangrijkste bevindingen aan de leden worden gepresenteerd. Later volgt een samenvatting van de uitkomsten, te vinden op het alleen voor de leden toegankelijke deel van de website.


AAN DE FRACTIES IN DE TWEEDE KAMER

10 april 2019

Een lid van de Coöperatie stuurde ons een afschrift van een brief die hij stuurde aan de fracties in de Tweede Kamer.

 

Geachte fractieleden,

Nog steeds is er geen duidelijkheid over euthanasie.

Mijn vrouw van 83 heeft Alzheimer, diabetes, evenwichtsstoornis, incontinentie en kan nauwelijks meer lopen. Ik ben 87 en nog redelijk ter been, hoewel ik meerdere ouderdomskwalen heb, zoals een schildklierafwijking, reuma en chronische bronchitis.

Wij zijn lid van de NVVE, van de Coöperatie Laatste Wil en hebben contact gehad met Stichting De Einder.

Lees verder


OUDERENBOND KBO: PEILING OVER LEVENSEINDE

10 april 2019

De van origine christelijke ouderenbonden KBO-PCOB hebben een peiling uitgevoerd onder 1.300 ouderen over het levenseinde. De peiling levert de volgende inzichten op:

■  Negen van de tien ouderen denken regelmatig na over het eigen levenseinde en driekwart praat er ook met anderen over.

■  De belangrijkste aanleiding om over het levenseinde na te denken, is het ouder worden zélf, gevolgd door een sterfgeval in de nabije omgeving.

■  Meer dan acht van de tien ouderen hebben weleens nagedacht over een wilsverklaring en de helft daarvan heeft er daadwerkelijk ook een.

■  Drie op de tien ouderen zouden graag een laatstewilmiddel in hun bezit hebben, nog eens drie van de tien twijfelen nog.


INTERVIEW MET CHRISTIEN

10 april 2019

Interview met leden

Hoe denken onze leden over hun levenseinde? Waarom zijn zij lid van de Coöperatie?

Deze en andere vragen komen ter sprake in interviews die de Interviewgroep

afneemt bij leden thuis. De interviewers zijn: Bertie Fokkelman, Lidy Schoon, Erik van der Werf, Laurens Knegt, Jacques Slager en Jacques Knops.

 

Deze maand: Waarom ligt mijn lot in handen van zulke starre en hardvochtige mensen?

Aan het woord is Christien (58), Een vrouw van 58 jaar met een innemend gezicht. Zij vertelt haar verhaal.

Lees verder


← vorige pagina 2 van 5 volgende →
Top