Nieuwsberichten

 

De uiteindelijke beslissing hoort bij jezelf

10 juli 2019

Carola Franken was bereid tot dit interview, al leek het haar meer zin hebben om met de andersdenkende buitenwacht in gesprek te gaan. Dat doet ze dan ook veelvuldig. De interviewer is Bertie Fokkelman.

Lees verder


Minister Hugo de Jonge denkt groot

10 juli 2019

Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan: minister Hugo de Jonge werkt aan een veelomvattend plan om te voorkomen dat mensen zelf, dus zonder tussenkomst van een arts, een einde aan hun leven kunnen maken.

Lees verder


Van het bestuur

7 juni 2019

Zaterdag 25 mei 2019 was de algemene ledenvergadering. Het bestuur wilde graag een onderhoudend, informatief eerste deel en een minstens zo aantrekkelijk tweede deel. Met daar omheen een informatieruilbeurs.

Lees verder


De autonome route vanaf 2019

7 juni 2019

Met inbreng van een groot aantal werkgroepen werden de lijnen uitgezet hoe de CLW haar doelen kan bereiken. De uitkomst is vastgelegd in het strategisch beleidsplan “De autonome route vanaf 2019”.

Lees verder


Antwoord van de Hoge Raad

7 juni 2019

Een lid van de CLW, de heer Kamminga, stuurde een brief naar de Hoge Raad naar aanleiding van de veroordeling van Albert Heringa. Hij ontving onderstaand antwoord.

Lees verder


Wie zijn onze leden en wat vinden zij?

7 juni 2019

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) hield in maart-april 2019 een online enquête onder haar leden om een goed inzicht te verkrijgen in wie de leden zijn en wat hun mening is over verscheidene aspecten van het levenseinde in eigen regie.

Lees verder


Interview met Hedy d’Ancona

7 juni 2019

Terwijl buiten acrobatische toeren worden uitgehaald voor de podiumopbouw van het Vrijheidsconcert aan de Amstel, drinken we binnen thee uit Peter Rabbit kopjes bij Hedy d’Ancona, vooraanstaand PvdA-politica en grande dame van de emancipatie.

Lees verder


Van het bestuur

8 mei 2019

Het is bekend dat voor- en tegenstanders van de autonome route steun en bewijsmateriaal kunnen ophalen uit tijdschriften die dezelfde opvatting uitdragen. Die tijdschriften en kranten halen hun bewijs weer van onderzoeksbureaus die materiaal sorteren en groeperen waarmee hun eigen opvatting wordt “bewezen”

Lees verder


Huiskamergesprekken

8 mei 2019

Dat de huiskamergesprekken voorzien in een groeiende behoefte is een mooie constatering voor de contactgroep huiskamergesprekken (HKG). We zijn dan ook positief gestemd dat het aantal coördinatoren nog steeds toeneemt.

Lees verder


Luister naar Annette Ruiten

8 mei 2019

Annette Ruiten-Herzog kampt na een frontale autobotsing op haar elfde jaar met fysieke klachten en depressiviteit. Haar depressie is nu onder controle, maar mede door andere oorzaken wordt de pijn alleen maar erger en kan ze nauwelijks meer lopen.

Luister naar haar verhaal


← vorige pagina 2 van 6 volgende →
Top