Nieuwsberichten

 

Doodgaan is hard werken

11 maart 2020

Met de documentaire film Punt uit legt filmmaker Rosemarie Blank het laatste jaar vast van het leven haar partner Michael Hellgardt (1934-2018). Hij draait er bepaald niet omheen. Zijn eerste woorden zijn: “Ik wil zo snel mogelijk gedood worden.” Een opeenstapeling van ouderdomskwalen, ernstige reuma en heftig oorsuizen maakt zijn leven ondraaglijk en uitzichtloos. De huisarts moet komen. Hij zal stoppen met eten. “Draait de camera? Is dit vastgelegd?”, wil hij weten.

Lees verder


Niet veroordelen, maar bijstaan

11 Maart 2020

Wanneer Jan Berkvens, remonstrants predikant, wordt benaderd door iemand met een doodswens, zal hij allereerst goed naar hem luisteren en aftasten waarom hij niet verder wil. Vervolgens kijkt hij of er iets kan veranderen waardoor het leven weer de moeite waard wordt voor de betrokkene. Maar als dat niet mogelijk blijkt, dan kan hij ook de andere kant uit meebewegen en meedenken over de gevolgen.

Lees verder


Rapport voltooid leven is gemiste kans

12 februari 2020

Het rapport van de commissie-Van Wijngaarden over voltooid leven is een product van coalitiegedraai, aldus Hans van Dam. Hij is consulent hersenaandoeningen en levenseindevragen.
Lees verder


Durf dat spul niet in China te bestellen

12 februari 2020

De 81-jarige Bert van Maaren uit Weert zou het liefst een pil in huis hebben waarmee hij zelf zijn leven kan beëindigen. Maar hij durft het vergif niet in China te bestellen. “Een legaal alternatief is heel hard nodig.’’
Lees verder


Een geschenk van vertrouwen

12 februari 2020

Aan de keukentafel bij Jonathan met uitzicht op het prachtige Achterhoekse landschap. “Anke en ik hebben elkaar ontmoet op een huiskamerbijeenkomst van de CLW. Het klikte vrij snel tussen ons, we deelden een spirituele levensinstelling. Er ontstond een vertrouwensband alsof we elkaar al jaren kenden. Al snel kwam het hoge woord eruit. Anke wil haar leven beëindigen maar durft dat niet alleen. Of ik erbij wilde zijn.”
Lees verder


Persbericht onderzoek Motivaction

28 januari 2020

Uit een onderzoek van Motivaction is gebleken dat zes op de tien Nederlanders zelf willen kunnen beslissen over hun levenseinde, zonder dat een arts of een andere hulpverlener daar iets over te zeggen heeft. Dit recht wordt nu beknot door veel beperkingen en regels. Ongeveer drie op de tien wil kunnen beschikken over een middel om dat te kunnen doen.

Lees verder


Informatiepakket CLW is niet strafbaar

23 januari 2020

Het informatiepakket dat beschikbaar is op het ledendeel van de website van de Coöperatie Laatste Wil (CLW), hoeft niet te worden verwijderd. De CLW kan niets strafbaars worden verweten, concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek.

Lees verder


“Het spijt me enorm dat ik je alleen moet laten”

11 december 2019

Aan de eetkamertafel bij Ria thuis, 18 hoog, in een appartementengebouw met een prachtig uitzicht op de rivier. Ze waarschuwt me vooraf: “Het emotioneert me nog sterk als ik het vertel, mijn tranen liggen op de loer.” Ik stel haar gerust, ze hoeft zich voor mij niet groot te houden. Ze leest mij een passage voor uit de afscheidsbrief van haar man Jan.
Lees verder


Henk Blanken begint over het einde

11 december 2019

Henk Blanken schreef het recent uitgegeven boek ‘Beginnen over het einde’ (de Correspondent 2019), waarin hij op een onorthodoxe manier kijkt naar dementie en het zelfgekozen levenseinde. Hij vindt dat het mogelijk moet worden dat naasten van een diepdement persoon de beslissing kunnen nemen over het beëindigen van dat leven omdat de persoon dat zelf niet meer kan.
Lees verder

Henk Blanken schreef het recent uitgegeven boek ‘Beginnen over het einde’ (de Correspondent 2019), waarin hij op een onorthodoxe manier kijkt naar dementie en het zelfgekozen levenseinde. Hij vindt dat het mogelijk moet worden dat naasten van een diep dement persoon de beslissing kunnen nemen over het beëindigen van dat leven omdat de persoon dat zelf niet meer kan.
Lees verder


Mevrouw Koger spreekt de Tweede Kamer toe

Geachte leden van de Tweede Kamer,
Mijn man en ik zijn respectievelijk 76 en 75 jaar en wij willen niet dood. Ons gezond verstand zegt ons echter, dat ons leven, net als dat van alle andere levende wezens, eindig zal zijn.
Lees verder


Mijn zus heeft zichzelf laten inslapen

8 november 2019

Ik ben thuis bij Marit, de zus van Hester. Zij heeft zelf een einde aan haar leven gemaakt. Nadat Marit mij het stervensverhaal heeft verteld, zitten we in stilte een en ander nog te overdenken. Ik vraag haar: “Mis je haar?”
Lees verder


De zoektocht van een dochter

9 oktober 2019

Niet alleen mensen zelf die onder eigen regie willen sterven, ook naasten zoeken soms wanhopig naar een humaan laatstewilmiddel. Margreet is zo iemand.

Haar vader, 90plus, vindt dat zijn leven voltooid is. Hij is geestelijk fit, fysiek prima in orde, maar zijn zicht is zeer slecht. Zijn twee volwassen kinderen en zijn kleinkinderen kunnen zich vinden in zijn wens om zijn leven te beëindigen, al hopen zij dat hij daar nog mee wacht.

Lees het artikel


Heleen Dupuis: geen plicht tot leven

9 oktober 2019

Bertie Fokkelman in gesprek met Heleen Dupuis, onder andere voormalig hoogleraar medische ethiek en lid van de Eerste Kamer namens de VVD. Over liberalisme, privédomein, medemenselijkheid en respect. “Ik vind werkelijk dat niemand verplicht kan worden te leven.”

Lees het artikel


Lezers Telegraaf willen Pil van Drion

30 augustus 2019

De Telegraaf hield een peiling onder ruim 6.700 lezers. De euthanasiewet functioneert niet goed, vinden de meeste deelnemers aan de Stelling van de Dag. Zo’n 85% van hen stemt voor aanpassing van de regelgeving. “Deze wet is een farce. Er zitten zoveel haken en ogen aan”, klinkt het steevast.

Lees verder


Stop die regelzucht van onze overheid

9 augustus 2019

Jacques Slager heeft een gesprek met Esther, 55 jaar en al jarenlang actief als coördinator bij een overheidsorganisatie, “Het moet niet veel gekker worden met de regelzucht van onze overheid”, zegt ze.

Lees verder


Creatieve, constructieve rebellie

9 augustus 2019

Nee, met politiek wil Adjiedj Bakas, de scherpzinnige en onconventionele trendwatcher des vaderlands, zijn tijd niet verdoen. Met een elegante opmerking zwiept hij mijn keurig van tevoren doorgestuurde vragenlijstje van tafel: “We besteden veel te veel tijd aan achterhoedegevechten. Niet doen! Ga om de overheid heen!”

Lees verder


De uiteindelijke beslissing hoort bij jezelf

10 juli 2019

Carola Franken was bereid tot dit interview, al leek het haar meer zin hebben om met de andersdenkende buitenwacht in gesprek te gaan. Dat doet ze dan ook veelvuldig. De interviewer is Bertie Fokkelman.

Lees verder


Minister Hugo de Jonge denkt groot

10 juli 2019

Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan: minister Hugo de Jonge werkt aan een veelomvattend plan om te voorkomen dat mensen zelf, dus zonder tussenkomst van een arts, een einde aan hun leven kunnen maken.

Lees verder


Van het bestuur

7 juni 2019

Zaterdag 25 mei 2019 was de algemene ledenvergadering. Het bestuur wilde graag een onderhoudend, informatief eerste deel en een minstens zo aantrekkelijk tweede deel. Met daar omheen een informatieruilbeurs.

Lees verder


De autonome route vanaf 2019

7 juni 2019

Met inbreng van een groot aantal werkgroepen werden de lijnen uitgezet hoe de CLW haar doelen kan bereiken. De uitkomst is vastgelegd in het strategisch beleidsplan “De autonome route vanaf 2019”.

Lees verder


pagina 1 van 4 volgende →
Top