Niet veroordelen, maar bijstaan

11 Maart 2020

Wanneer Jan Berkvens, remonstrants predikant, wordt benaderd door iemand met een doodswens, zal hij allereerst goed naar hem luisteren en aftasten waarom hij niet verder wil. Vervolgens kijkt hij of er iets kan veranderen waardoor het leven weer de moeite waard wordt voor de betrokkene. Maar als dat niet mogelijk blijkt, dan kan hij ook de andere kant uit meebewegen en meedenken over de gevolgen.

Lees verder