Links

 


NVVE – Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde
Levenseinde counseling – Individuele ondersteuning bij het zelfgekozen levenseinde
De Einder – Steun bij een zelf te kiezen levenseind
Humanistisch Verbond – Een Waardig Levenseinde
Rijksoverheid – Levenseinde en Euthanasie
Stichting Waardig Levenseinde – B. Chabot
The End – Levenseinde documentaires & films
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren: “Het zelfgewilde einde van oude mensen”.

 


Bronnen laatstewilmiddelen
P. Nitschke, F. Stewart, The Peaceful Pill Handbook. 2009 (revisited version)
Nederlandse vertaling: De Vredige Pil, het handboek
B. Chabot, S. Braam, Uitweg, een waardig levenseinde in eigen hand. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 2017
B. Chabot e.a., Informatie over zorgvuldige levensbeëindiging. Stg. WOZZ, 2008