In de media

 

Krant

Kabinet omarmt opeens ChristenUnie-manifest over ‘waardig ouder worden’

6 maart 2019

Twee weken voor de verkiezingen omarmt het kabinet plotseling het hele manifest Waardig ouder worden, een oud initiatief van ChristenUnie, dat onder meer bedoeld was als antwoord op de discussie over ‘voltooid leven’. Coalitiepartij D66 kijkt intussen met groeiende irritatie toe.

 

Trouw, Gijs Herderscheê, 5 maart 2019

 

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) onthulde dinsdag met veel bombarie het nieuwe logo van ‘Waardig ouder worden’. Een symbolisch moment waarbij hij in aanwezigheid van CU-leider Gert Jan Segers en omroepbaas Jan Slagter alle suggesties overneemt om er voor te zorgen dat ouderen een waardevolle oude dag meemaken.

 

De publicitaire actie van De Jonge is ook saillant, omdat zo een brisante tegenstelling tussen de coalitiepartijen aan het licht komt die ook al bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 opspeelde. CDA en ChristenUnie vinden dat het leven zoveel mogelijk tot het natuurlijke einde geleefd moet worden, de liberalen van VVD en D66 menen dat mensen ook zelfbeschikking mogen hebben over hun levenseinde.

 

Beide standpunten kregen tijdens de laatste campagne de wind in de zeilen. De christelijke partijen werden gesteund door de aandacht voor de erbarmelijke staat van de verpleeghuizen en de 2,1 miljard euro die daarvoor extra wordt uitgetrokken. Daags voor de verkiezingen kwam CU (samen met omroep Max) met het manifest Waardig ouder worden. SP, CDA, PVV en SGP sloten zich aan, naast een reeks maatschappelijke organisaties.

 

De discussie over voltooid leven kreeg vaart door het standpunt dat Rutte II op de valreep innam. De VVD-ministers Edith Schippers van Volksgezondheid en Ard van der Steur van Justitie verdedigden in de Tweede Kamer het zelfbeschikkingsrecht van ouderen die hun leven voltooid achten. Omdat dat geen vervolg kreeg, publiceerde D66-Kamerlid Pia Dijkstra een conceptwetsvoorstel waarin het recht op een zelfgekozen levenseinde voor ouderen wordt geregeld. Sindsdien schaaft Dijkstra aan dat voorstel.

 

In het regeerakkoord van Rutte III is geprobeerd om de gulden middenweg te vinden. Enerzijds werd een aantal punten uit Waardig ouder worden overgenomen, anderzijds werd een onderzoek aangekondigd naar ‘voltooid leven’.

 

In voltooidleven-debat trekken christelijke partijen nu op met SP, Willeke Alberti en Hugo Borst

Het voltooid leven-initiatief van VVD, PvdA en D66 krijgtin de aanloop naar de verkiezingen van 2017 te maken met een politiek tegenoffensief. ChristenUnie, CDA en SP slaan de handen ineen in het pact ‘Waardig ouder worden’, waaraan ook diverse maatschappelijke organisaties en bekende Nederlanders hun naam verbinden. Met verbetering van de ouderenzorg hoopten zij tegenwicht te bieden aan de pleidooien voor verruiming van de euthanasieregels voor mensen die de dagen zat zijn.

 

CDA en ChristenUnie hebben geen klachten over de inzet van De Jonge. Hij kwam al met een twaalftal actieplannen om de zorg te verbeteren, waarvan een aantal specifiek op ouderen gericht, zoals ‘Langer thuis’, ‘Eén tegen eenzaamheid’ en ‘Thuis in verpleeghuiszorg’. Nu, twee jaar na de lancering van Waardig ouder worden als verkiezingsstunt, neemt hij ook nog eens dat hele manifest inclusief de naam over. Toevallig weer in verkiezingstijd, in de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

 

Zeker D66 mort ondertussen dat het andere deel van het regeerakkoord minder aandacht krijgt. Over voltooid leven heeft Hugo de Jonge zich publiekelijk niet uitgelaten, tot ongenoegen van de sociaal-liberalen. ‘Hij zou de discussie wel wat mogen aanjagen. Dat kan ook nuttig zijn voor zijn eigen CDA-achterban en die van de CU’, zegt Pia Dijkstra. ‘Ook daar moet het gesprek op gang komen.’

 

De Jonge komt de afspraken uit het regeerakkoord over voltooid leven wel na, maar dat gebeurt in relatieve stilte. Aan alle huisartsen is een euthanasiecode gestuurd waarin dilemma’s en de euthanasiepraktijk beschreven staat. Binnenkort opent een website over de euthanasiepraktijk. Er is een onderzoek uitgezet naar de vraag naar voltooid leven. Dat moet dit najaar klaar zijn. ‘Dat had ook wel wat eerder gekund’, vindt Dijkstra.

 

Mogelijk dient zij haar initiatiefwetsvoorstel in zodra het onderzoek er is. ‘Uit al mijn contacten blijkt dat er behoefte is aan zelfbeschikking als mensen hun leven voltooid achten.’ Dat er gezien de standpunten van alle partijen geen meerderheid voor haar ideeën is, schrikt haar niet af. ‘Medisch-ethische zaken zijn meestal een vrije kwestie waarbij parlementariërs hun eigen opvatting volgen. Dat kan nog een verrassende uitkomst opleveren.’

 

Ze verwijst naar een eerder voorstel van haar over orgaandonatie, dat zowel in de Tweede Kamer als de Eerste Kamer nipt werd aangenomen.

Engels/Nederlands debat over euthanasie

7 februari 2019

Het debat rond vragen over het levenseinde bevindt zich in Engeland in een priller stadium dan in Nederland. Het is minder vanzelfsprekend om er openlijk over te spreken. In de Nederlandse kerk in Londen gebeurde het wel.

Lees hier wat het Fries Dagblad erover schrijft.

Coöperatie Laatste Wil in De Volkskrant

26 maart 2018

Coöperatie Laatste Wil stopt met inkoopgroepen die zelfdodingsmiddel inslaan. Lees het artikel via deze link.

dummy afbeelding - laatste wil

Coöperatie Laatste Wil In De Stentor

26 maart 2018

Laatste Wil stopt met distributieplan zelfmoordpoeder. Voor het artikel, volg deze link.

“Doodgaan is niet makkelijk!”

2 maart 2018

(Onderstaand artikel was bedoeld voor plaatsing in NRC, maar die wilde het inkorten.)

 

Iedereen kent wel iemand die een afschuwelijke dood gestorven is. Niet iedereen wil die natuur afwachten. Als je dan kiest voor een zelfgekozen dood, zoek je een humane weg. Maar gaat dat dan wel lukken? Welke methode en/of middel kies je? Hoe weet je of dat in jouw geval humaan uitwerkt? Hoe kom je aan de middelen? Hoe prik je dan een datum? Wanneer is het moment gekomen dat je echt niet meer verder kunt? Houd je rekening met verjaardagen, feestdagen of met de dag van week? Dat zijn allemaal keuzestress momenten.

 

Iedereen kent wel iemand die een afschuwelijke dood gestorven is. Niet iedereen wil die natuur afwachten. Als je dan kiest voor een zelfgekozen dood, zoek je een humane weg. Maar gaat dat dan wel lukken? Welke methode en/of middel kies je? Hoe weet je of dat in jouw geval humaan uitwerkt? Hoe kom je aan de middelen? Hoe prik je dan een datum? Wanneer is het moment gekomen dat je echt niet meer verder kunt? Houd je rekening met verjaardagen, feestdagen of met de dag van week? Dat zijn allemaal keuzestress momenten.

 

Mensen hechten aan het leven, niemand stapt er zo maar uit. Kijk maar naar mensen met kanker, die zelfs bij ernstig mutilerende behandelingen bereid zijn heel ver te gaan. De kaalheid is nog tot daar aan toe, maar het verwijderen van een deel van het gezicht, het strottenhoofd of hele stukken long, darm of urineblaas leveren toch groot ongemak, om het voorzichtig uit te drukken. Maar mensen ondergaan het om te blijven leven. Alleen als het lijden zo groot is dat leven niet meer kan, dan willen ze eruit.

 

Maar dat uitstappen gaat niet makkelijk. Want een gezond lichaam stopt niet zonder slag of stoot. Naast moed zijn dus stevige maatregelen nodig. De arts kan dodelijke middelen in een overdosis in het bloedvat spuiten, maar de orale weg, dus met pillen of een drankje is ook in doktershanden niet altijd succesvol. Ik licht het hieronder toe.

 

Artsen gebruiken bij euthanasie twee middelen die zij inspuiten in de ader. Als eerste Thiopental (een barbituraat) om iemand in diepe slaap, zeg maar in coma te brengen. Vervolgens Curare, een spierverlammend middel, waardoor de ademhaling stopt. De patiënt krijgt geen zuurstof meer binnen en overlijdt binnen drie minuten. De patiënt stikt dus eigenlijk, maar merkt dat niet omdat hij in zeer diepe slaap is. Bij hulp bij zelfdoding, de orale methode, wordt 15 gram Pentobarbital (een barbituraat) opgelost in een drankje gebruikt. De arts reikt het middel aan. De patiënt drinkt het op en valt in een diepe slaap. De ademhaling vertraagt en stopt uiteindelijk. Ook hierbij overlijdt de patiënt door zuurstofgebrek. Uit de meldingen van hulp bij zelfdoding blijkt echter dat in ongeveer een tiende van de gevallen alsnog via de ader bijgespoten moet worden omdat de patiënt niet binnen de gestelde tijd (2-5 uur) is overleden, of omdat de patiënt het drankje (deels) heeft uitgebraakt.

 

Ook van elders is bekend dat het niet altijd loopt als verwacht. In Zwitserland gebruiken de “Sterbehilferinnen” van Dignitas en Exit ook 15 gram Pentobarbital oraal. Zij, maar ook de “Oberstaatsanwald”, vertelden mij dat het altijd werkt, als je maar lang genoeg wacht. In een enkel geval duurde het overlijden meer dan een dag. Er zijn vergelijkbare ervaringen bekend van zelfdoding met Pentobarbital dat via internet (China- en Mexico-route) is besteld.

 

Vorig jaar is de Coöperatie Laatste Wil, na een zoektocht van vier jaar, met informatie naar buiten gekomen over een legaal verkrijgbaar conserveermiddel dat mensen kunnen gebruiken om hun leven te beëindigen. Het conserveermiddel geeft na inname een bloeddrukdaling met hoofdpijn en een vrij snel intredend coma, hartritmestoornissen en overlijden. Kern van de werking is dat zuurstof de cellen niet meer in kan. Vooral de hersen- en hartspiercellen ondervinden de effecten van deze onverbrekelijke binding van het conserveermiddel op de plaats waar zuurstof moet zitten. Is dit een humane dood? Niemand kan het navertellen, dus weten we het niet. Maar dat zou een te makkelijk antwoord zijn. Een daling van de bloeddruk voelt vervelend. Je wordt duizelig, misselijk en de hoofdpijn kan heel stevig zijn. Ook kunnen door het zuurstofgebrek in de hersencellen trekkingen optreden, zoals bij ieder zuurstoftekort in de hersenen. Bij een dergelijke aanval ben je gelukkig al niet meer bij bewustzijn. En ook door de hartritmestoornis die hierbij optreedt verlies je binnen enkele seconden het bewustzijn. Is het daarmee een ideaal laatstewilmiddel?

 

Van een laatstewilmiddel verwacht je dat het altijd werkt, dat het geen gevaar voor de naasten en de samenleving is en dat het een zachte en vooral waardige dood brengt. De keuzemogelijkheden voor een laastewilmiddel is daarmee ook direct beperkt. Daarnaast voegt een goed laatstewilmiddel aan het waardige afscheid toe, dat je het kunt delen met je naasten, die je op hun beurt dan ook kunnen bijstaan. Voor de naasten moet het dan ook een waardig afscheid zijn. Grimassen, braken en insulten zijn natuurlijk naar om te zien. Maar ook in het natuurlijke stervensproces komen deze voor en zijn ze niet altijd te voorkomen.

 

En natuurlijk is er paniek als de persoon niet overlijdt binnen de verwachte tijd. Geliefden zijn bang dat de persoon als kasplantje verder zal blijven leven. Geruststellend is, dat iedereen die in coma is, zal overlijden, mits je de persoon maar stil laat liggen. Door de continue druk op de spieren waarop de persoon ligt ontstaat spierverval (rhabdomyolyse), waardoor er zo veel gifstoffen in het bloed komen dat uitgebreid orgaanfalen optreedt en de persoon snel overlijdt. De persoon zelf is in coma, en merkt dus niets. Hij merkt niet het stikken bij de euthanasie, hij merkt niet de trekkingen bij zuurstoftekort en hij heeft geen pijn of ongemak.

 

Dus of het nu een natuurlijke of een zelfgekozen dood is, gemakkelijk kunnen we het niet maken, wel waardig.

dummy afbeelding - laatste wil

Rectificatie artikel NRC 9 februari 2018

9 februari 2018

In het artikel is een heel storende fout geslopen:

Er zijn geen 300 leden die al over middel X beschikken!

 

 

Eind 2016 heeft de CLW een enquête gehouden onder de leden en daaruit bleek dat er 10% al middelen in huis hebben waarvan ze dachten dat het dodelijke middelen zijn. De NRC heeft daarvan ten onrechte gemaakt dat er nu 300 leden het middel X in huis hebben.

Reacties en persuitingen n.a.v. Nieuwsuur

3 oktober 2017

De Stentor, 4 september: volg deze link.

Radio 1, “Dit is de dag”, 4 september  luister hier

De Stentor, 4 september: “Wie kan mij dit verbieden als ik op de rand van mijn kist zit?”

De Stentor, 5 september: Laatste Wil zit met euthanasiepoeder “op grensvlak”

dummy afbeelding - laatste wil

Gastblog voorzitter CLW bij Aurelia Brouwers

11 maart 2017

De titel van dit blog is “”Ik wil dood”, het heft in eigen handen”, naar aanleiding van het artikel over Aurelia Brouwers in De Stentor van zaterdag 11 maart.

Frank Vandendries in gesprek met Gert Rebergen en Jos van Wijk

augustus 2013

Frank Vandendries in gesprek met Gert Rebergen en Jos van Wijk, gepubliceerd in Het Besluit, augustus 2013.

dummy afbeelding - laatste wil

Verlangen naar een milde dood

25 mei 2013

Door Nico Hoffer, De Stentor 25 mei 2013

 

“Als je goed in het leven staat, ben je niet meer zo huiverig voor de dood. Als er dan een waardig middel is om te sterven, verlicht dat je horizon en kun je rustiger naar je levenseinde toeleven.”

 

Lees het volledige artikel.

Relevant (NVVE)

12 april 2013

Lees het artikel in Relevant (NVVE).

 

TV

dummy afbeelding - laatste wil

CLW in Nieuwsuur zondag 8 juli 2018

Een interessante uitzending van Nieuwsuur over mensen die een laatstewilmiddel hebben aangeschaft.

 

Volg deze link voor de Nieuwsbrief met onze reactie en de link naar de uitzending.

Coöperatie Laatste Wil in “Pauw”

Petra de Jong in gesprek met Jeroen Pauw, Angela Groothuizen, Huub van der Lubbe, Ali B. en anderen over het zelfgekozen levenseinde en het stoppen met de inkooppgroepen.

 

Kijk het programma hier.

Coöperatie Laatste Wil bij RTL Nieuws

RTL wacht de CLW op na het gesprek met het OM. Om het nieuws te zien, zie de link en kijk na 10.45.

Coöperatie Laatste Wil In Nieuwsuur

Coöperatie Laatste Wil stopt met aangekondigde verstrekking dodelijk poeder. Om de uitzending te zien, volg deze link.

EenVandaag tv-uitzending

“Leden Coöperatie Laatste Wil willen geen overheidsbemoeienis”.

 

Voor de uitzending, volg deze link.

CLW in Nieuwsuur en Journaal

Ons nieuws is de wereld in – het bestaat, een legaal humaan en veilig laatstewilmiddel voor wie in eigen regie wenst te sterven. Via deze link kun je de uitzending van Nieuwsuur van dd. 1 september 2017 terugzien.

Natuurlijk begrijpen wij dat er veel vragen zijn. In dit interview lichten Petra de Jong en Jos van Wijk toe waarom dit middel voldoet aan de criteria van een legaal humaan en veilig laatstewilmiddel, zie de volgende vier korte films:

Deze films zijn al eerder opgenomen en het kan zijn dat hier en daar wat andere zaken worden genoemd dan waar we nu staan, bijvoorbeeld met een vof of een groep: daar is nader onderzoek voor nodig.
De CLW heeft altijd gepleit voor het legaal beschikbaar zijn van een humaan en veilig laatstewilmiddel. Omdat de CLW zelf geen verstrekker kan zijn van het middel, hebben we voor CLW leden (die minimaal 6 maanden lid zijn) een werkwijze ontwikkeld zodat zij zelf het middel kunnen verkrijgen. Er is een try-out, voor een beperkt aantal leden, van deze werkwijze gepland eind september 2017. Leden die voor deelname in aanmerking komen (regionale aanpak) worden rechtstreeks benaderd. Na de try-out is de werkwijze beproefd en kan deze door alle leden CLW worden doorlopen, ook voor de leden die de eerste try-out niet konden bijwonen.

 

 

Wij zijn zeer verheugd over deze grote doorbraak en het dichterbij komen van de realisatie van de doelstelling van de CLW en blijven jullie waar mogelijk informeren. We beseffen dat de komende paar dagen naast de interne communicatie en organisatie ook veel reactie en aandacht naar externe contacten zal gaan. Krijg je vragen over de uitzending van Nieuwsuur, deel dan de link naar het interview met Petra en Jos, verwijs naar de website Link website toevoegen en moedig geïnteresseerden aan om zelf lid te worden van de CLW.
Dank voor je begrip en vertrouwen in het realiseren van ons doel “Baas over eigen sterven”.

 

 

Met vriendelijke groeten, Jos van Wijk, Petra de Jong en Patricia Koster

 

Voor persberichten, volg deze link; information for the press: follow the link

Albert Heringa

Vandaag was er de uitspraak van de Hoge Raad over de zaak over Albert Heringa die hulp bij zelfdoding verleende aan zijn stiefmoeder Moek, die te maken had met een stapeling van ouderdomsklachten, niet verder wilde leven en dreigde de verkeerde middelen te gebruiken. De behandeling van deze zaak moet worden overgedaan door de rechtbank.

 

Hier de reactie van de CLW op Omroep Gelderland.

dummy afbeelding - laatste wil

Martin Kock in Nieuwsuur

Martin Kock maakte donderdag 2 maart 2017 in Nieuwsuur diepe indruk met zijn statement dat hij geen achttien jaar meer wil wachten. Intens, direct en overtuigend. Volg de link voor het gedeelte van de uitzending.

 

Daarna volgden diverse media met reacties uit de politiek en het veld. Zo was er aandacht in De Wereld Draait Door en Jinek. Op NOS.nl is een summier overzicht.

SGP en ChristenUnie claimen het recht om andersdenkenden op te zadelen met hun morele oordelen

“SGP (van der Staaij) en ChristenUnie (Segers) claimen het recht om andersdenkenden op te zadelen met hun morele oordelen. Ik (Gert Rebergen) begrijp werkelijk niet dat deze christenen zover afgegleden zijn van het Joods-Christelijke notie van “respect voor de ander in zijn/haar andersheid”. De maatschappij is al lang veel pluralistischer geworden. Nu is het helaas niet zinvol om de dialoog met elkaar aan te gaan. Het debat met de SGP en ChristenUnie blijft steeds weer steken in hun persoonlijke morele groef. In het debat stellen deze (niet: alle!) christenen zich fundamentalistisch op. In het gewone contact, in het gesprek, in de dialoog, zijn het gewoon aardige, twijfelende, waarheden zoekende, moreel begrijpelijke mensen.”

 

dummy afbeelding - laatste wil

Nieuwsuur 22 mei 2016

Zondagavond 22 mei 2016 heeft CLW de gelegenheid bij Nieuwsuur gehad om het doel van de coöperatie toe te lichten. Daarbij is onze proeftuin en het gedogen van een humaan werkend laatstewilmiddel aan de orde gesteld.

 

De uitzending is te bekijken via:

Omroep Gelderland

Omroep Gelderland: In Gelderland Live, 31 januari 2016 . Gesprek over aanloop naar rapport Commissie Schnabel over mogelijke proeftuin voor leden van de CLW.

 

 

 

 

Radio

dummy afbeelding - laatste wil

Radio 1 – Dit is de dag – September 2017

De Coöperatie Laatste Wil heeft zo’n 4500 nieuwe leden erbij gekregen sinds bekend werd dat ze een legaal middel hebben gevonden waarmee mensen zelfstandig een einde aan hun leven te kunnen maken. Geen medicijn, maar een poeder met een conserverende werking. Een van de nieuwe leden is oud-verpleeghuisarts Bert Keizer, die het poedertje tot mislukken gedoemd vindt.

 

‘Dat dit middel gebruikt gaat worden voor zelfdoding gaat geheid lekken en dat stokt de verkoop’, aldus Keizer, die tegenwoordig actief is voor de Levenseindekliniek. Volgens Keizer moeten we als maatschappij wel nadenken over de gevolgen. ‘Je ontkomt er niet aan dat mensen zich van het leven beroven, die het zonder deze mogelijkheid niet gedaan zouden hebben. Het zullen er geen honderden zijn, maar dat risico moet je afwegen.’

 

Voorzitter Jos van Wijk van de Coöperatie Laatste Wil hoopt juist op positieve effecten van het middel: ‘Mensen ervaren rust doordat ze weten dat het er is, en kunnen juist nieuwe levensenergie krijgen.’

Beluister de uitzending

CLW op NPO Radio1 – 9 juli 2018

In het programma “Spraakmakers” reageert Jos van Wijk op de stelling van Stand.nl: “Het zelf kunnen aanschaffen van zelfdodingspoeder is een gevaarlijke ontwikkeling”.

 

Volg deze link naar de uitzending (vanaf ongeveer 32:00).

 

Woensdag 11 juli reageerde Job Cohen, sinds 5 weken voorzitter van de NVVE; volg deze link.

Reacties en persuitingen n.a.v. Nieuwsuur

De Stentor, 4 september: volg deze link.

Radio 1, “Dit is de dag”, 4 september  luister hier

De Stentor, 4 september: “Wie kan mij dit verbieden als ik op de rand van mijn kist zit?”

De Stentor, 5 september: Laatste Wil zit met euthanasiepoeder “op grensvlak”

Petra de Jong op NPO Radio1

Petra de Jong was afgelopen zondag 19 februari 2017 te gast in het radioprogramma “Kwesties” waarbij ze nadrukkelijk aangaf dat de CLW staat voor een levenseinde in eigen regie, zonder artsen, levenseindebegeleiders of wie dan ook. Maar wel met familie en andere raadgevers en hulpverlening op verzoek.

 

Het hele interview is te beluisteren op deze link, vanaf ongeveer 22.38 minuten.

dummy afbeelding - laatste wil

CLW in reactie op idee van D’66

CLW in reactie op het idee van D’66 om een laatstewilpil wettelijk beschikbaar te stellen aan mensen ouder dan 80 jaar onder toeziend oog van een arts.

 

Nieuwsenco, vrijdag 27 mei 2016, 17.37 uur. Om het terug te horen, klik hier.
Met het schuifje op de zwarte balk bovenaan de pagina, is de begintijd (1:17:00) te vinden.

 

Overig

dummy afbeelding - laatste wil

CLW heeft niets te maken met de 19 jarige vrouw uit Uden

(de naam van de vrouw is op verzoek van de ouders verwijderd, 2 september 2018)

 

Op 22 februari maakte een 19 jarige vrouw uit Uden een einde aan haar leven, door het innemen van een levenseindemiddel. Het openbaar ministerie heeft ingrijpend onderzoek aan haar lichaam laten verrichten. Het is inmiddels gebleken dat dit onderzoek onnodig is geweest en dat dit tevoren bekend had moeten zijn. Door haar ouders wordt in verschillende media een verband gesuggereerd tussen haar zelfdoding en de Coöperatie Laatste Wil (CLW). Ook wordt de CLW als aanleiding genoemd voor het ingrijpende onderzoek aan haar lichaam.

 

De CLW heeft begrip voor de gevoelens en emoties bij de ouders. De CLW deelt ook de zorg en onvrede over het ingrijpende onderzoek dat aan haar lichaam is verricht, temeer nu dat onnodig is geweest. Het leed dat haar ouders is aangedaan is vreselijk. De CLW leeft met hen mee. Het is afschuwelijk om een kind te verliezen. De pijn die dat geeft is niet te bevatten. Het grote verdriet, de wanhoop en de boosheid bij de ouders zijn dan ook begrijpelijk.

 

Niettemin moet een aantal zaken in het juiste perspectief worden geplaatst. Daarvoor dient dit feitenoverzicht.

 • De CLW is niet betrokken geweest bij haar overlijden
 • De jonge vrouw heeft ook geen contact gehad met de CLW
 • Zij heeft het door haar gebruikte levenseindemiddel zelf gevonden en aangeschaft, de CLW is daarbij niet betrokken
 • De CLW heeft geen rol gespeeld bij de verspreiding van enig levenseindemiddel
 • De CLW heeft de naam van ‘middel X’ nooit vrijgegeven, niet extern en niet aan haar 23.000 leden
 • Het voornemen ‘inkoopgroepen’ te faciliteren om leden van de CLW in staat te stellen zelf ‘middel X’ te verwerven is in overleg met het openbaar ministerie gestopt
 • De CLW blijft zich inzetten om haar ideaal van eigen regie over het zelfgekozen levenseinde en de beschikbaarheid en veilige verstrekking van een humaan en veilig middel daartoe te realiseren

De CLW wenst de familie van de jonge vrouw veel kracht toe om hun verlies te verwerken.

Nieuwe privacywetgeving (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) een feit. Deze nieuwe privacywet geeft personen meer privacy-rechten en organisaties meer verantwoordelijkheden. Dat laatste geldt ook voor organisaties zoals de CLW. Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt valt onder de werking van de AVG.

 

Persoonsgegevens zijn gegevens die (direct of indirect) te herleiden zijn tot een specifiek individu, denk aan: NAWTE-gegevens, zakelijke contactgegevens, leeftijd, geslacht, bankgegevens, maar ook foto’s, videobeelden en IP-adressen. De nieuwe privacywetgeving ziet niet alleen toe op digitale gegevens, maar ook gegevens op papier.

 

De Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) houdt toezicht op de naleving van de privacywet.

 

Coöperatie Laatste Wil heeft de gegevensverwerking en -bewaring aangepast en er een beleidsdocument voor opgesteld dat te lezen is met deze link.

dummy afbeelding - laatste wil

Brief Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie heeft op 21 maart 2018 een brief  gestuurd naar het bestuur van de Coöperatie Laatste Wil waarin is aangekondigd dat een onderzoek naar de CLW is ingesteld. De CLW is dringend verzocht haar werkzaamheden te staken en binnen een week een aantal vragen te beantwoorden.

 

Het bestuur van de CLW zal de brief bestuderen en verklaart dat geen sprake is van strafbare handelingen. Er wordt advies gevraagd aan haar advocaat. Over de verdere voortgang zullen wij onze leden spoedig informeren.

dummy afbeelding - laatste wil

Kabinet beantwoordt de vragen van CU en SGP over de Coöperatie Laatste Wil

Voor de vragen en antwoorden volg deze link.

dummy afbeelding - laatste wil

Rapport Commissie Voltooid Leven

Op 4 februari 2016 is het rapport van de Commissie Voltooid Leven onder voorzitterschap van prof. dr. Paul Schnabel openbaar gemaakt.

dummy afbeelding - laatste wil

Open bericht aan leden Commissie VWS – Tweede kamer

Geachte leden Tweede Kamer, Commissie VWS,

 

Het zal u niet ontgaan zijn dat de afgelopen twee weken in de media het idee openbaar is geworden om een experiment met een levenseindepil te gaan overwegen.
GroenLinks heeft daarover afgelopen dinsdag mondeling een vraag in de Tweede kamer gesteld.Graag wijzen wij u erop dat Coöperatie Laatste Wil aan de Adviescommissie Voltooid leven (Commissie Schnabel) heeft gevraagd aan de minister te adviseren om de coöperatie aan te wijzen als proeftuin voor een humaan werkend laatstewilmiddel.

Coöperatie Laatste Wil heeft ruim 2400 leden, waarvan 95% in de leeftijd van 55 en ouder, die zich nadrukkelijk hebben verbonden met het doel van de coöperatie: het op een legale c.q. gedoogde manier beschikbaar krijgen van humaan werkend laatstewilmiddelen voor de leden van Coöperatie Laatste Wil. In het maatschappelijk middenveld spreken we van’ de autonome route’.

Voor het goede begrip merken wij hierbij op:

 • Dat alle leden van de coöperatie zich schriftelijk hebben gecommitteerd aan de doelstelling omdat zij een en ander voor zichzelf geregeld willen zien.
 • Dat de coöperatie haar beleid zorgvuldig afstemt met alle betrokken, zowel in de politiek als het maatschappelijk middenveld.
 • Dat de coöperatie gedetailleerd op de hoogte is van strafrechtelijke implicaties van hulp bij zelfdoding en de autonome route.
 • Dat de coöperatie als eerste belangenorganisatie civielrechtelijk advies omtrent de autonome route heeft ingewonnen bij prof. dr. G. E. van Maanen, hoogleraar privaat recht aan de Universiteit van Maastricht.
 • Dat de coöperatie bezig is de proeftuin voor te bereiden door middel van het opstellen van een veiligheids- en verstrekkingsprotocol.
 • Dat in de protocollering met behoud van de kerngedachte van de autonome route zoveel mogelijk tegemoet gekomen zal worden aan de valkuilen, angsten en potentieel misbruik.
 • Dat de coöperatie te zijner tijd, nadat het advies van de Commissie Schnabel is uitgebracht, met de protocollen in de hand het gesprek over een proeftuin aangaat met de betrokken instanties (OM, IGZ, VWS).
 • Dat de staatssecretaris op de hoogte is van het bestaan en doelstelling van Coöperatie Laatste Wil.

 

Vanwege het feit dat Coöperatie Laatste Wil een kleine ‘one issue’ vereniging is van oudere personen die uitdrukkelijk de mogelijkheid van het zelfgeregisseerde levenseinde voor zichzelf willen realiseren, leent de coöperatie zich uitstekend voor de bedoelde proeftuin. Op zaterdag 7 november jl. heeft de Algemene Ledenvergadering van Coöperatie Laatste Wil unaniem ingestemd met de voorbereiding van een dergelijke proeftuin.

Te uwer informatie is het betreffende beleidsstuk bijgevoegd. In dit stuk vindt u ook de samenvatting van het civielrechtelijk advies.

 

Graag zien wij dat u bij uw beschouwingen in voorbereiding dan wel in reactie op het advies van de Commissie Schnabel bovenstaande informatie betrekt en bepleit om de weg van een proeftuin met Coöperatie Laatste Wil zorgvuldig te gaan voorbereiden.

 

Desgewenst zijn we natuurlijk graag bereid met u nader van gedachten te wisselen.

dummy afbeelding - laatste wil

Brief aan de fracties in de Tweede Kamer

Brief aan de fracties in de Tweede Kamer

dummy afbeelding - laatste wil

Leo Enthoven in gesprek met Jos van Wijk en Gert Rebergen

Lees hier Leo Enthoven in gesprek met Jos van Wijk en Gert Rebergen.

dummy afbeelding - laatste wil

Rijksoverheid, Antwoorden van minister Schippers (VWS)

Rijksoverheid, Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van het Kamerlid Dik-Faber (CU) over Coöperatie Laatste Wil.

dummy afbeelding - laatste wil

Autonomie moet recht krijgen

In Nederland is het nog steeds niet mogelijk een waardige zelfgekozen dood zélf te realiseren. Daarom is vandaag is Coöperatie Laatste Wil opgericht, een coöperatieve vereniging van mensen die tot doel heeft een waardige zelfdoding, zonder tussenkomst van een ander, voor iedereen boven de 18 jaar mogelijk te maken.
Leden van de coöperatie zoeken met elkaar, binnen de kaders van de wet, naar mogelijkheden om laatstewilmiddelen te realiseren. Daartoe worden de komende maanden door het hele land bijeenkomsten georganiseerd en kan op een besloten website forum worden gediscussieerd. Mogelijke initiatieven van de coöperatie zijn:

 

Bekijk het volledige persbericht.

Top