dummy afbeelding - laatste wil

Hallo politici !

Hallo politici !

 

Bij de CLW krijgen we met grote regelmaat brieven en telefoontjes van mensen die hun verhaal kwijt willen. Daarbij richten ze hun pijlen vaak met grote boosheid op het Openbaar Ministerie. Dat is onterecht. Die boosheid is bestemd voor u, het parlement.

U, de volksvertegenwoordiging, zijn degenen die de wetten maken en de regels maken waar iedereen in onze samenleving zich aan heeft te houden. Of dat nu wetten zijn of – zoals in ons geval – belemmeringen om voor een substantiële groep Nederlanders een waardig levenseinde in eigen regie mogelijk te maken.

 

De boosheid ontstaat waar de vigerende wetten niet meer weerspiegelen waar de samenleving staat. Dan vraagt diezelfde samenleving om een aanpassing van de regels, namelijk het mogelijk maken wat tot dat moment onder een verbod valt en gehandhaafd moet worden. Een boosheid die voortkomt uit het onvermogen om op een eerlijke en rechtvaardige manier te kunnen realiseren wat een diep gevoeld verlangen is. Een boosheid die zich op u richt omdat u de keuze blokkeert die veel mensen aan het einde van hun leven willen hebben, zodat iemand niet op een gruwelijke wijze zijn of haar leven moet beëindigen.

Dus VVD, D66, GL, PvdA, PVV, SP en 50PLUS: Kom in beweging en laat zien dat je de wensen van Nederlanders serieus neemt als ze hun eigen levenseinde willen kunnen regisseren. Wie doen ze er nu helemaal kwaad mee?

 

De volgende brief is dus voor u bedoeld:

 

“Ik ben sinds de grijze oudheid lid van de NVVE. Vorig jaar ben ik uit solidariteit ook lid van de CLW geworden op het moment van de escapades van de procureur-generaal.

Met welk recht ontneemt iemand mij mijn recht te sterven hoe ik dat wil!!!

Je bent vaak een product van je voorouders en hetgeen je hebt meegemaakt. Na een triest verblijf van vele jaren in een gesloten afdeling vanwege dementie hoor ik mijn oma nog reutelen, wat ze ruim een week heeft gedaan voor haar lichaam zonder geest het uiteindelijk begaf. Dat zou mijn moeder, voor alle duidelijkheid de dochter van mijn oma, niet overkomen! Daarvoor had ze bij volle bewustzijn een niets aan duidelijkheid te wensen euthanasieverklaring opgesteld. Toen zij voelde dat het mis ging deed zij in alle vrijheid zelf een verzoek tot euthanasie. Dit verzoek werd geweigerd omdat zij nog te “GOED” was. Ook zij werd slechts beperkte tijd later opgenomen in een gesloten afdeling, het laatste wat ze ooit gewild heeft. Vervolgens werd op mijn verzoek op basis van de euthanasieverklaring van mijn moeder negatief beslist, omdat mijn moeder niet zelf meer kon aangeven dat zij euthanasie wilde. Zij heeft daarna nog een paar jaar met veel verdriet en ongewild geleefd, waarbij ik haar menigmaal vastgebonden op een stoel heb aangetroffen. Een actie die ik gezien de situatie volkomen begrijp en niets dan lof voor het personeel dat haar verzorgd heeft.

Kortom je wordt mede gevormd door wat je hebt meegemaakt. Ik gooi me nog liever voor de trein dan dat ik het traject van mijn oma en moeder moet volgen, waarbij ik mij met pijn in mijn hart realiseer wat ik de machinist en zijn dierbaren aandoe. Maar ja ik “spoor” dan ook niet als je begrijpt wat ik bedoel, Met dank aan de puristen die naar ik aanneem wel een goede nachtrust zullen hebben.

Ik wens de CLW veel succes met de kruistocht!”