FAQ

Inloggen

Ik kan niet inloggen, wat kan ik doen?
Als u op deze link klikt, krijgt u een aparte pagina met diverse mogelijkheden.

Standpunten

Is de coöperatie voor het afschaffen van artikel 294, lid 2 in het Wetboek van Strafrecht, dat hulp bij zelfdoding door niet-medici strafbaar stelt?
Antwoord: Ja.

In de krant lees ik steeds dat zelfdoding niet mag, hoe zit dat dan bij de coöperatie?
Antwoord: Zelfdoding is niet verboden, hulp erbij wel. Noch de coöperatie, noch de leden zullen dus hulp bij zelfdoding mogen verlenen. Wij houden ons aan de wet.

Loopt de coöperatie niet het risico om in een glijdende schaal terecht te komen?
Antwoord: De coöperatie heeft het maximale aan “waakhonden” ingebouwd: een Raad van Toezicht die het bestuur bewaakt, een Algemene Ledenvergadering en een Leden Advies Commissie.

Is de coöperatie er niet bang voor dat het laatstewilmiddel in verkeerde handen terecht zal komen?
Antwoord: Ja, die mogelijkheid is nooit 100% te voorkomen. Maar dat wil niet zeggen dat de laatstewilmiddelen er dan dus maar niet moeten komen. Vrijwel alle mensen zijn uitstekend in staat om verantwoord om te gaan met een laatstewilmiddel. Slechts een enkele ongewenste uitwas mag niet de norm zijn om iets wel of niet te doen. Misbruik is altijd mogelijk; daar mag het gebruik niet onder lijden.

Jullie zeggen dat je je aan de wet houdt, maar is dit geen hulp bij zelfdoding?
Antwoord: Middel X is geen geneesmiddel of een euthanaticum, het is een gevaarlijk middel dat wel. We geven er informatie over en wijzen op het veilig gebruik. Als je het goed gebruikt, ga je eraan dood. De doelstelling van de CLW is een veilig, humaan en legaal laatstewilmiddel en dat is de reden waarom mensen lid zijn geworden. Wat wij doen is informatie verschaffen en informeren over de voorbereiding van een zelfdoding.

Laatstewilmiddel

Kan de coöperatie mij aan het laatstewilmiddel helpen?
Antwoord: De komende tijd zullen we inkoopgroepen van de informatie voorzien zodat ze het middel zelf kunnen bestellen.

Bestaat het laatstewilmiddel eigenlijk wel?
Antwoord: Bij hulp bij zelfdoding wordt een ‘laatstewilmiddel’ ingenomen.
Bij euthanasie past een arts een laatstewilmiddel toe via een injectie of infuus.
Maar er zijn meerdere methoden om je eigen leven te beëindigen.

Heeft de coöperatie het laatstewilmiddel in bezit?
Antwoord: Nee.

Middel X

Wat is de naam van het middel en waar kan ik het bestellen?
Antwoord: We zullen die gegevens niet prijsgeven: er zou veel gevaarlijk giftig middel in de samenleving kunnen gaan zwerven en dat willen we niet. Je bestelt bijvoorbeeld via internet een half pond en hebt maar 2 gram nodig; waar blijven die andere 498 gram?

Hoe werkt het en wat zijn de bijwerkingen?
Antwoord: Het middel werkt heel snel door verwijding van de bloedvaten en doordat er geen zuurstoftransport meer plaatsvindt naar onder andere de hersenen en het hart. De belangrijkste bijwerkingen zijn misselijkheid en hoofdpijn. Zie de productinformatie op het besloten deel van de site.

Is het middel getest?
Antwoord: Er zijn honderd casereports bekend: mensen die er gewild of ongewild mee in aanraking zijn gekomen en in het ziekenhuis zijn beland. Die gingen ook bij een kleine dosis (vanaf 1 gram) allemaal dood en behandelingen en tegengif werkten niet.

We beschikken ook over een verklaring van een onafhankelijke toxicoloog (op het besloten deel van de site).

Wat is de houdbaarheid van het middel X?
Het middel heeft een kristalstructuur die lijkt op suiker en is erg lang (10-20 jaar) houdbaar, mits droog en donker bewaard.

Is misbruik traceerbaar?
Wij geven een kleurstof aan het middel mee (indigo), zodat je na inname kunt zien dat het middel gebruikt is.

Werkt de coöperatie aan een vrije verkrijging van het laatstewilmiddel?
Antwoord: De coöperatie wil bewerkstelligen dat al haar leden op een zelfgekozen moment over het laatstewilmiddel kunnen beschikken. De vrije verkrijging bij bijvoorbeeld een supermarkt is niet wat de coöperatie nastreeft.

Hoe zit het met die halfjaartermijn?
Antwoord: Velen maken zich zorgen over een zogenaamde impulshandeling, daarom hebben we een termijn van een half jaar ingesteld tussen aanmelden en informatie verkrijgen. Dat wil niet zeggen dat iedereen die zich net heeft aangemeld over een half jaar de informatie gaan krijgen; dat moeten we nog organiseren.

Routes

Wat is de autonome route?
Antwoord: De autonome route gaat uit van een zelfgekozen levenseinde met als uitgangspunten eigen verantwoordelijkheid, zelfregie en integriteit. Dus zonder tussenkomst van een beoordelaar (arts, begeleider, hulpverlener, consulent).

Wil de coöperatie het beëindigen van het leven mogelijk maken zonder tussenkomst van een arts of anders opgeleide hulpverlener?
Antwoord: Ja.

Is de coöperatie zoiets als de beweging “Uit vrije Wil?”
Antwoord: Nee, “Uit vrije Wil” is gelijk aan de hulpverleningsroute en die heeft een ingebouwde beoordeling door een hulpverlener, terwijl de coöperatie de verantwoordelijkheid geheel bij de persoon legt om wie het gaat. Bij de coöperatie is er ook geen leeftijdsgrens van 70 jaar, maar van 18 jaar.

Is de coöperatie tegen de medische en/of de hulpverleningsroute?
Antwoord: absoluut niet. De medische, hulpverlenings- en autonome route ziet de coöperatie als gelijkwaardige routes. Er is slechts één persoon die tussen deze routes kan kiezen en dat is de persoon zelf die de beëindiging van het eigen leven overweegt.

Samenwerking

Werkt de coöperatie met andere organisaties samen?
Antwoord: Ja, als dat de realisering van de doelstelling van de coöperatie ten goede komt.

Waarom een aparte organisatie opgetuigd?
Antwoord: De coöperatie bepleit specifiek de zogenoemde ‘autonome route’ en is wat dat betreft enig in haar soort.

Zelf actief worden

Kan ik zelf bijdragen aan het werk van de coöperatie?
Antwoord: De coöperatie belegt regelmatig bijeenkomsten om de kennis en ervaringen van leden te bundelen. Op deze bijeenkomsten wordt ook geïnventariseerd wie een bijdrage willen gaan leveren en waaruit die kan bestaan.

Ik heb geen ervaring met zelfdoding, maar wil graag meebouwen aan de coöperatie.
Antwoord: Er wordt inzet van leden gevraagd, zowel op het punt van de organisatie van bijeenkomsten, het kennisdelen, redactiewerk, de ledenvertegenwoordiging en het nadenken over beleidsvoornemens.

Bereikbaarheid en lidmaatschap

Hoe word ik lid van de coöperatie?
Antwoord: Door het lidmaatschapsformulier in te vullen en het liefst digitaal naar de coöperatie te versturen.

Zijn er speciale eisen aan het lidmaatschap van de coöperatie?
Antwoord: Je moet 18 jaar zijn, dus voor de wet volwassen, én achter de doelstelling van de coöperatie staan.

Moet mijn partner ook lid worden van de CLW?
Als de partner gebruik wenst te maken van de mogelijkheden van een inkoopgroep is het antwoord: ja. Het deelnemen aan een inkoopgroep is persoonlijk. Een gezamenlijk gebruik van een kluisje is niet mogelijk.

Hoeveel kost het lidmaatschap van de coöperatie?
Antwoord: het basislidmaatschap bedraagt voor 2018 slechts € 15,- per jaar (ook bij in- of uitschrijving na verstrijken van een gedeelte van het jaar). een extra donatie wordt zeer op prijs gesteld.

Wat is het lidmaatschapsjaar en hoe zeg ik op?
Antwoord: Het lidmaatschapsjaar is het kalenderjaar en je betaalt steeds voor (de rest van) het kalenderjaar. Opzeggen kan schriftelijk of via de mail met een opzegtermijn van één maand.

Als ik informatie van een ander lid van de coöperatie wil, hoe regel ik dat dan?
Antwoord: Vanwege de privacy wetgeving kunnen we geen persoonsgegevens verstrekken. Via de bijeenkomsten zijn contacten te leggen.