dummy afbeelding - laatste wil

CLW Nieuwsbrief februari 2019

Het bestuur werkt hard aan het delen van informatie over laatstewilmiddelen. Maar met alleen het verspreiden van namen zijn we er niet. Het is belangrijk te weten of een website betrouwbaar is en of het gevraagde middel ook daadwerkelijk wordt geleverd. Bovendien moet het middel besteld kunnen worden in een hoeveelheid die past bij wat iemand nodig heeft. We willen voorkomen dat grote hoeveelheden van een middel ongecontroleerd gaan rondzwerven. Zorgvuldigheid en veiligheid staan hoog in ons vaandel. Aan die randvoorwaarden werken we zodat we leden echt goed kunnen informeren.

Lees hier de nieuwsbrief

Top