Toezicht en advies

Toezichthouders:

De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen en werkt volgens rooster van aftreden en een reglement. Door een omissie in de procedure is de eerste herbenoeming nodig voor een eerstkomende ledenvergadering.

Annemieke Horikx Drs Annemieke Horikx, apotheker. Lid.
Aad Tibben Prof. dr Aad Tibben, emeritus hoogleraar psychologie van de klinische genetica, LUMC. Voorzitter.

                 Mr Marcel Boyer, advocaat, is lid m.i.v. 28 mei 2016.


Adviseur:

Gert Rebergen 60x60 Gert Rebergen, deeltijdactivist


Leden Advies Commissie:

De Leden Advies Commissie (LAC) bestaat uit zeven personen en werkt volgens een rooster van aftreden en een reglement.

Hans van DamHans van Dam, expert hersenletsel, verpleegkundige, schrijver


Peter Patijn-6602 Mr Peter Patijn, oud ziekenhuisbestuurder, nu pensionado.


  Bik de Kok, oud directeur woningcorporatie, nu pensionado.


                    Prof. Ir Kees d’Angremond, emeritus professor in hydraulic engineering


   Ludo Hellemans, Bioloog


      Mevrouw Joke Luken, docente


      Mevrouw Marianne Wits – Wolfraad,  oud- secretaris                                                       voormalige Stichting Vrijwillig Leven.


Comité van Aanbeveling:

Ton Bolier Ton Bolier, voormalig psychiater, adviseur, sociaal ondernemer.
Willem Anker Willem Anker, advocaat.