zelfbeschikking is een recht en uitgangspunt

Veel mensen willen zelf kunnen beslissen hoe en wanneer zij hun leven beëindigen. Zonder dat een arts, begeleider of wie dan ook dat kan blokkeren. Omdat alleen zijzelf kunnen bepalen of hun leven geen zin meer heeft of wanneer het lijden ondraaglijk is.

 

Mensen hebben het recht om zelf die keuze te kunnen maken. Dat recht is in internationale verdragen vastgelegd. Voor dit recht maakt de Coöperatie Laatste Wil zich sterk. Drion (oud vice voorzitter van de Hoge Raad) vroeg zich in 1991 ook al af “welke overheid het recht heeft om mensen een waardige dood te ontzeggen?”

De Coöperatie Laatste Wil vindt dat zelfbeschikking ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt: voor onze naasten, voor de veiligheid van het omgaan met de middelen en verantwoordelijkheid voor de zorgvuldigheid bij de voorbereiding en uitvoering van de levensbeëindiging.

de Coöperatie wil..

 

De Coöperatie Laatste Wil (volg de link voor een animatiefilmpje) wil u graag informeren over manieren om eigen regie te voeren over het levenseinde. We willen u de persoonlijke afwegingen van mensen laten zien en informatie geven over de consequenties daarvan voor de directe omgeving, zoals familie en vrienden. Hiermee kunt u een eigen afweging maken. Via ons kunt u ook in contact komen met mensen met dezelfde gedachten die hun ideeën, kennis en ervaringen graag delen.

‘Ik heb graag de dingen geregeld waarvan ik vind dat ze geregeld moeten zijn. Iemand vroeg eens waarom ik dat doe. Leef toch lekker! Ik leef juist lekker als ik de dingen heb geregeld. Mijn zoon vond dat eerst heel moeilijk. Überhaupt denken aan het feit dat ik dood ben vond hij verschrikkelijk. Inmiddels is hij aan het idee gewend en hij respecteert dat ik het zo wil. Hij wil graag voor mij zorgen, maar ik weet niet of ik dat fijn vind.’

Wat doen we wel en wat doen we niet

De Coöperatie Laatste Wil is in 2013 opgericht. Het belangrijkste doel is om binnen de wettelijke kaders een laatstewilmiddel te kunnen verstrekken aan haar leden. Dit doel wordt gedragen door een groot aantal mensen en steunt op een breed maatschappelijk draagvlak, maar helaas is tot op heden nog niet mogelijk.

[Wat doen we wel en wat doen we niet]

verhalen van onze leden. ga naar het verhaal van Gerard 'ik wil het helemaal zelf regisserenn