Publicaties

“Hoe niet protesteren” 
Gert R. Rebergen, één van de “founding fathers” van de CLW, heeft weer een heel mooi en leerzaam boekje geschreven. Het is ontstaan om na de vele positieve en ook de onaardige reacties op de lancering van het laatstewilmiddel op 1 september 2017 het gedachtengoed van de CLW aan te scherpen en te verduidelijken.

Samenvatting:
Met alle kennis over hygiëne, voedsel en gezondheid is het leven een voortdurende strijd tegen zichzelf geworden. Als het verlangen naar een ellenlang leven ons in de greep heeft, hebben we er alles voor over om het leven te lengen – als het even kan: zonder einde. Maar wie dat verlangen niet (meer) heeft, wordt gedwongen om zich listig en bedrieglijk te gaan gedragen. De drang en dwang die voorstanders van een ellenlang leven uitoefenen, miskent dat er heel veel mensen zijn die op een gegeven moment dat verlangen niet meer ervaren.
Huib Drion zette het zelfgewilde levenseinde in 1991 op de agenda en Coöperatie Laatste Wil is opgericht om voor en met de leden van dit samenwerkingsverband een humaan werkend laatstewilmiddel beschikbaar te krijgen.
In dit boekje wordt duidelijk gemaakt dat de leden van Coöperatie Laatste Wil geen zonderlingen zijn, maar gewone mensen met een legitiem verlangen. Het boekje geeft “ons’ antwoord op thema’s als “leeftijdsgrens’, “druk op ouderen’, “hellend vlak’, “marginale toetsing’, “wils(on)bekwaamheid’ en “groepen in moeilijkheden’.

Boekje van Gert R. Rebergen is te bestellen bij bol.com, volg deze link.
________________________________________

“Voorbereid”
Resultaten enquête laatstewilmiddelen
Uitg. Rebergen, december 2016
ISBN 9789082380088
Bestellen: U stuurt een C5 envelop met uw naam, adres en woonplaats, en gefrankeerd met 3 postzegels waarde 1 in een gesloten envelop naar Coöperatie Laatste Wil, De Roer 3, 3448 XM Woerden. Wij sturen u dan in de meegestuurde envelop het boekje Voorbereid. Daar zijn verder geen kosten aan verbonden.
Of download de publicatie hier.

Legitiem verzet in afzondering
Waarom Coöperatie Laatste Wil zich teweerstelt tegen het advies ‘Voltooid Leven’
Over de legitimiteit van maatschappelijk verzet tegen regelgeving die achter loopt bij de realiteit. Naar aanleiding van het adviesrapport Commissie Voltooid Leven.
Uitg. CLW, maart 2016
ISBN 978-90-823800-6-4
Prijs: 9,50

Living as not being able to die
Vertaling in het Engels van “Leven als (niet) kunnen sterven” (zie hieronder)
Uitg. Rebergen, 2016 (revised)
ISBN 978-90-823800-5-7
Prijs: € 12,50

Just Because!
Some determined expressions of opinion about dignified means to carry out one’s Last Will.
Vertaling in het Engels van “Om Toch!” (zie hieronder)
Uitg. CLW, februari 2016
ISBN 978-90-823800-0-2
Prijs: € 8,00

Leven als (niet) kunnen sterven
Enkele filosofische en wijsgerig-sociologische gedachten over het zelfgekozen levenseinde. Met een voorwoord van em. prof. dr Heinz Kimmerle, hoogleraar interculturele wijsbegeerte.
Uitg. Rebergen, november 2015
ISBN 978-90-823800-2-6
Prijs: € 10,00

Om toch!
Eigen-wijze meningen over humane laatstewilmiddelen.
Uitg. CLW, juni 2015
ISBN 978-90-823800-0-2
Prijs: € 6,00

 

Bestelwijze
Alle publicaties zijn te bestellen door de kosten vooraf te voldoen door overmaking naar bankrekeningnummer NL27 RABO 0318 2231 04, t.n.v. Coöperatie Laatste Wil, onder vermelding van de gewenste titel(s) en uw postadres.