Publicaties

Voorbereid
Resultaten enquête laatstewilmiddelen
Uitg. Rebergen, december 2016
ISBN 9789082380088
Bestellen: U stuurt een C5 envelop met uw naam, adres en woonplaats, en gefrankeerd met 3 postzegels waarde 1 in een gesloten envelop naar Mevrouw G. Odding, Oosterslag 12 8385GW Vledderveen. Zij stuurt u dan in de meegestuurde envelop het boekje Voorbereid. Daar zijn verder geen kosten aan verbonden.
Of download de publicatie hier.

Legitiem verzet in afzondering
Waarom Coöperatie Laatste Wil zich teweerstelt tegen het advies ‘Voltooid Leven’
Over de legitimiteit van maatschappelijk verzet tegen regelgeving die achter loopt bij de realiteit. Naar aanleiding van het adviesrapport Commissie Voltooid Leven.
Uitg. CLW, maart 2016
ISBN 978-90-823800-6-4
Prijs: 9,50

Living as not being able to die
Vertaling in het Engels van “Leven als (niet) kunnen sterven” (zie hieronder)
Uitg. Rebergen, 2016 (revised)
ISBN 978-90-823800-5-7
Prijs: € 12,50

Just Because!
Some determined expressions of opinion about dignified means to carry out one’s Last Will.
Vertaling in het Engels van “Om Toch!” (zie hieronder)
Uitg. CLW, februari 2016
ISBN 978-90-823800-0-2
Prijs: € 8,00

Leven als (niet) kunnen sterven
Enkele filosofische en wijsgerig-sociologische gedachten over het zelfgekozen levenseinde. Met een voorwoord van em. prof. dr Heinz Kimmerle, hoogleraar interculturele wijsbegeerte.
Uitg. Rebergen, november 2015
ISBN 978-90-823800-2-6
Prijs: € 10,00

Om toch!
Eigen-wijze meningen over humane laatstewilmiddelen.
Uitg. CLW, juni 2015
ISBN 978-90-823800-0-2
Prijs: € 6,00

 

Bestelwijze
Alle publicaties zijn te bestellen door de kosten vooraf te voldoen door overmaking naar bankrekeningnummer NL27 RABO 0318 2231 04, t.n.v. Coöperatie Laatste Wil, onder vermelding van de gewenste titel(s) en uw postadres.