Nieuwsbrieven

 

Nieuwsbrief oktober 2019

9 oktober 2019

De meerderheid van onze leden heeft geen voltooid leven, maar minister Hugo de Jonge denkt van wel. In januari 2020 zal de Minister bekend maken van de uitkomsten van een onderzoek dat er maar heel weinig mensen zijn met een voltooid leven. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de miljoenen mensen die zelf over hun eigen leven willen beschikken.

Lees de nieuwsbrief


Nieuwsbrief september 2019

11 september 2019

De CLW heeft op het besloten gedeelte van de website alleen voor leden een informatiepakket geplaatst over een levenseinde in eigen regie. Twee dagen eerder komt De Telegraaf met een peiling onder ruim 6.700 lezers. Drie kwart van de lezers vindt dat de beschikking over leven en dood voortaan helemaal niet meer bij artsen hoeft te liggen en pleit voor de invoering van de ’pil van Drion’.

Lees de nieuwsbrief


Nieuwsbrief augustus 2019

9 augustus 2019

In deze nieuwsbrief zowel een pleidooi om langs de overheid heen te gaan (“We besteden veel te veel tijd aan achterhoedegevechten.”) als een oproep om in brieven aan politici te laten weten wat onze leden willen.

Lees de nieuwsbrief


NIEUWSBRIEF JULI 2019

10 juli 2019

Minister de Jonge zet een volgende stap om te voorkomen dat mensen eigen regie nemen met betrekking tot hun levenseinde. Is deze drempel hoog genoeg? Alle suïcide de wereld uit, te beginnen bij Nederland? Wij denken van niet. Wat denkt u?

Lees de nieuwsbrief


NIEUWSBRIEF JUNI 2019

7 juni 2019

Op 25 mei was de jaarlijkse ledenvergadering. Het bestuur deed verslag van het voorgaande jaar en vertelde wat het in het komende jaar van plan is. Loek Plasmeijer presenteerde de uitkomst van een onderzoek onder de leden van de CLW: wie zijn wij en wat vinden wij? Hedy d’Ancona en Paul Frissen gingen in debat over autonomie, fel en met respect.

Lees de nieuwsbrief


NIEUWSBRIEF MEI 2019

8 mei 2019

Zorgkosten stijgen. We worden almaar ouder, en vooral aan het einde van ons leven veroorzaken we hoge kosten. Vaak worden oudere mensen behandeld tegen hun zin of tenminste zonder hun instemming. Maar wie oud is en het genoeg vindt geweest, mag niet autonoom een eind aan zijn leven maken. Alles wordt uit de kast gehaald om mensen in leven te houden, of ze het nu willen of niet.

Lees hier de nieuwsbrief


NIEUWSBRIEF APRIL 2019

10 april 2019

Er zijn meerdere, legaal te verkrijgen middelen om een eind aan het leven te maken. In deze nieuwsbrief leest u voorbeelden van hoe critici over de autonome route daar een potje van maken. Ook leest u bijdragen van twee leden van de CLW.

Lees hier de nieuwsbrief


Nieuwsbrief CLW maart 2019

8 maart 2019

Euthanasie. Hulp bij zelfdoding. Daar is de autonome route niet van. Daar zijn onze leden ook niet van. Wat ze wel willen? Zelf de regie hebben over het levenseinde. Niet om er volgende week of volgend jaar een eind aan te maken, maar om dat einde zelf te kunnen bepalen en regelen. Zonder een arts, behandelaar of welke derde dan ook die dat vooraf toetst.

Lees hier de nieuwsbrief


CLW Nieuwsbrief februari 2019

8 februari 2019

Het bestuur werkt hard aan het delen van informatie over laatstewilmiddelen. Maar met alleen het verspreiden van namen zijn we er niet. Het is belangrijk te weten of een website betrouwbaar is en of het gevraagde middel ook daadwerkelijk wordt geleverd. Bovendien moet het middel besteld kunnen worden in een hoeveelheid die past bij wat iemand nodig heeft. We willen voorkomen dat grote hoeveelheden van een middel ongecontroleerd gaan rondzwerven. Zorgvuldigheid en veiligheid staan hoog in ons vaandel. Aan die randvoorwaarden werken we zodat we leden echt goed kunnen informeren.

Lees hier de nieuwsbrief


CLW Nieuwsbrief januari 2019

9 januari 2019

Volop nieuwe voornemens voor 2019; bepaling van de strategie, een werkplan voor de komende twee jaar, doorgaan met regionale bijeenkomsten, een nieuwe website, hoe informatie over middelen delen met onze leden.

Lees hier de nieuwsbrief


CLW Nieuwsbrief december 2018

7 december 2018

De behoefte aan informatie over laatstewilmiddelen is groot. Oplichters spelen daar op in. Intussen zijn er al drie regionale bijeenkomsten georganiseerd. De andere regio’s komen in 2019 aan de beurt.

Lees hier de nieuwsbrief

 

Er is een storende fout geslopen in de nieuwsbrief. Er wordt gesproken over een artikel van Bert Keizer in Arts en Auto, maar dat artikel is van Ignace Schretlen.

Dank je wel Andrea Linschoten, coördinerend redacteur van Arts en Auto, voor de link naar het juiste artikel: lees hier.


CLW Nieuwsbrief november 2018

7 november 2018

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over de missie en visie van de CLW, ondersteuning van huiskamergesprekken en waarom van het aantal meldingen van euthanasie is gedaald.

Lees hier de nieuwsbrief


CLW Nieuwsbrief over politieke standpunten

5 oktober 2018

Op 5 oktober 2018 is de laatste nieuwsbrief van de CLW verschenen. U leest onder andere over hoe in de politiek wordt gedacht over de autonome route van de CLW, plannen voor een online ledenraadpleging over de strategie en hoe het is gesteld met euthanasie in Frankrijk.

Lees hier de nieuwsbrief


CLW Nieuwsbrief: de wereld is groter dan Marktplaats

5 september 2018

Terwijl Minister De Jonge probeert om de aanschaf van een laatstewilmiddel tegen te gaan, vragen leden van de CLW aan het bestuur wat zij met de resten van aangeschafte middelen moeten doen.
Verder licht het bestuur toe wat de CLW wel en niet voor haar leden kan doen.

Lees hier de nieuwsbrief


CLW Nieuwsbrief “Kom in Actie”

8 augustus 2018

In deze nieuwsbrief diverse onderwerpen. Zoals de opgestarte werkgroepen, de stip op de horizon, een nieuwe online ledenraadpleging over strategie van de CLW in het najaar, dan ook weer regionale bijeenkomsten, vacatures voor diverse klussen en diverse andere zaken.

Lees hier de nieuwsbrief


Top