Nieuwsberichten

 

Persoonlijke visie arts speelt een grote rol bij euthanasie

28 januari 2019

Medisch ethicus Katja ten Cate ontdekt hoe groot de rol van de persoonlijke visie van de dokter is bij euthanasie. “Er zijn natuurlijk zorgvuldigheidseisen waar artsen zich aan moeten houden. Maar die zijn best abstract. Zo moet er sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Maar wat versta je daaronder? Daar is veel ruimte voor persoonlijke interpretatie.”

Lees hier de samenvatting van haar proefschrift.


Documentaire ‘t is goed zo op 14 december in Slieker, Leeuwarden

3 december 2018

Vrijdag 14 december om 19:15 uur draait de aangrijpende documentaire ’t is goed zo in Slieker. Hoe zien de laatste momenten van een man eruit, die zo lijdt dat hij kiest om te sterven? Eelco de Gooijer koos voor euthanasie vanwege ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden. Filmmaker Jesse van Venrooij volgt Eelco de Gooijer in de laatste weken van zijn leven en maakte de indrukwekkende documentaire.

Nagesprek
Na afloop is er gelegenheid om na te praten over de moeilijke beslissing van Eelco. De documentaire wordt vertoond in Slieker Filmtheater in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Vrijwillig levenseinde.

’t Is goed zo is een eenmalige voorstelling in Slieker.

 

Kijk voor meer informatie en kaartjes op www.sliekerfilm.nl.

 


Interview Agnes Wolbert in De Stentor

20 november 2018

Mooi en stevig interview van de directeur van de NVVE, Agnes Wolbert in De Stentor van zaterdag 17november: “Ik gun iedereen heel erg zoveel mogelijk uit het leven te halen, inclusief de dood”.


De Stentor: “CLW blijft strijden voor zelfdodingspoeder”.

3 september 2018

De Coöperatie Laatste Wil blijft strijden voor de beschikbaarheid en het legaal verkrijgen van het zelfdodingspoeder, middel X. Met het stoppen van het strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie gaat de Coöperatie, vijf jaar geleden mede opgericht door Apeldoorner Jos van Wijk, onverdroten door met haar missie manieren te zoeken het middel veilig en legaal beschikbaar te krijgen voor de leden.

 

Bekijk het gehele artikel.


dummy afbeelding - laatste wil

CLW niet langer verdacht bij OM, onderzoek gestopt

20 juli 2018

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de Coöperatie Laatste Wil (CLW) vandaag laten weten dat het onderzoek naar de zogenaamde criminele activiteiten door de CLW is stopgezet. De CLW wordt niet langer van criminele activiteiten verdacht:

  • Het OM heeft geen strafbare feiten geconstateerd
  • En er zijn ook geen aanwijzingen voor het plegen of voorbereiden van strafbare feiten

Het OM heeft dus erkend dat de CLW geen criminele organisatie is.

 

Lees verder in deze Nieuwsbrief van 20 juli !


dummy afbeelding - laatste wil

Verslag en stukken Algemene Leden Vergadering van 26 mei 2018

13 juni 2018

Deze stukken staan op het besloten ledendeel van de website: eerst inloggen, dan naar “CLW Nieuws” en de tab “Verslag en stukken ALV 26 mei 2018”.

 

Daar vindt u ook de rapportage van de online ledenraadpleging van 14 mei jl. en de stukken die op de vergadering aan de orde waren.

Foto's Hans Peltenburg, www.promotiefotograaf.info

dummy afbeelding - laatste wil

Na het gesprek van bestuur CLW met Openbaar Ministerie

26 maart 2018

Maandag 26 maart heeft het bestuur van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) een constructief gesprek gehad met het Openbaar Ministerie (OM) over de brief die op 21 maart was overhandigd. Het was een verhelderend gesprek waarbij de standpunten over en weer duidelijk zijn gemaakt.

 

(zie ook de nieuwsbrief 20 van 26 maart 2018).

Als gevolg hiervan kan worden geconcludeerd dat:

  1. De CLW stopt met de activiteiten met betrekking tot de inkoopgroepen omdat zij haar leden niet in een positie wil brengen dat ze in rechte kunnen worden vervolgd. Het OM stelt dat zij de huidige wet moet handhaven. Een maatschappelijke beweging zoals de CLW kan alleen via de politiek de wet laten veranderen. Of er zouden andere oplossingen binnen de huidige wet mogelijk moeten zijn.
  2. De CLW derhalve onverminderd en misschien nog wel meer inzet op het verduidelijken van de belangen van de tienduizenden leden en miljoenen sympathisanten bij de politiek en in de media.
  3. De leden van de CLW niet gecriminaliseerd willen worden. Daarom doet het bestuur een dringende oproep leden en prominenten binnen en buiten de coöperatie om hun stem te laten horen.

Hiermee kan worden gerealiseerd dat het wettelijk kader waaraan het OM onze werkzaamheden toetst, zal opschuiven en veranderen ten gunste van ons doel: regie over het zelfgekozen levenseinde en de beschikbaarheid van een humaan en veilig middel.

 

Uiterlijk volgende week worden de leden geïnformeerd over de afronding van de inkoopgroepen, inclusief besluitvorming over terugbetaling aan de leden die zich voor inkoopgroepen hebben opgegeven.

 

Wij betreuren de vertraging die deze ontwikkeling met zich meebrengt voor het realiseren van het zelfbeschikkingsrecht over het sterven. Wij staan open voor uw suggesties om de beweging voort te zetten.
Wij verzoeken u vriendelijk uw vragen t.a.v. uw lidmaatschap en betalingen uit te stellen tot na de berichtgeving van volgende week.

 

Bestuur van de CLW,
Jos van Wijk
Petra de Jong


dummy afbeelding - laatste wil

Leden herkennen zich niet in beschuldiging

22 maart 2018

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) vindt het bizar dat het Openbaar Ministerie de CLW als een “criminele organisatie” wil wegzetten. Onze 23.000 leden herkennen zich daarin niet, en evenmin de zes miljoen mensen in Nederland die zelfbeschikking willen over hoe en wanneer zij sterven.

Maandag 26 maart heeft het bestuur van de CLW samen met haar advocaat een gesprek met het Openbaar Ministerie om hier opheldering over te krijgen. Tot die tijd worden de activiteiten opgeschort. Wij verwachten in de loop van volgende week meer te kunnen berichten.


dummy afbeelding - laatste wil

Verslag Algemene Leden Vergadering van 10 juni 2017

10 juni 2017

Voor het verslag van de vergadering volg deze link.

 

Voor de bijlage over de handleiding huiskamerbijeenkomsten volg deze link. Voor de presentatie van Petra de Jong in de werkwinkel, deze link.


dummy afbeelding - laatste wil

Algemene Leden Vergadering Coöperatie Laatste Wil

10 juni 2017

Datum: zaterdag 10 juni 2017
Tijdstip: 13.00 -17.00; inloop vanaf 12:15
Locatie: Beatrix Gebouw, Jaarbeursplein, Utrecht
Route en plattegrond: https://www.jaarbeurs.nl/plattegrond/beatrixgebouw
Parkeren kan bij Jaarbeurs: P1 en P3

 

Aanmelden via deze website met de link: Inloggen voor leden.
Als u zich al heeft aangemeld, hoeft u dat niet opnieuw te doen.

Programma:

 

13:00
1.      Welkom en check in vraag: Met welke verwachting bent u hier binnengekomen?
2.      Jos vertelt: sinds de laatste keer dat wij elkaar zagen…..
3.      Formele stukken & ALV besluiten
a.      Verslag vergadering 28 mei 2016 – bijlage 3a
b.      Jaarrekening 2016, decharge bestuur en RvT – bijlage 3b
c.       Begroting 2017 + toelichting – bijlage 3c
d.      Meerjarenbegroting 2018-2020 – bijlage 3d
e.      Vierpuntenplan – bijlage 3e
f.        Benoemingen bestuur en LAC – bijlage 3f

 

14:30 Pauze

Keuze uit 2 van de 3 werkwinkels – een inleiding en veel ruimte voor interactie :

 

14:50
4.      Werkwinkel (ronde 1):
a.      Het smaakt naar meer –  Hoe krijgen we de Proeftuin Laatstewilmiddelen op smaak? Petra de Jong
b.      Een gegarandeerd einde… 7 stappen in de autonome route volgens de CLW– Patricia Koster – bijlage 4b
c.       Bruisende gesprekken tussen CLW leden – de autonome route naar leden die elkaar ontmoeten – Joke Luken en Jos van Wijk. – bijlage 4c

 

15:30 Wissel

5.      Werkwinkel (ronde 2)

6.      Plenair: resultaten en check out – Welke acties pak je zelf op en wat hebben we meegegeven aan het bestuur?

16.45
7.      Borrel


Succes voor de regionale groep in Noord-Holland

2 mei 2017

Uitnodiging voor leden in Noord-Holland

 

Bergen / Heiloo / Stompetoren, mei 2017

 

Beste Noord-Hollandse leden van de CLW,

Het is ons gelukt! Voor een prikkelende en verrijkende bijeenkomst  nodigen wij u graag uit aanwezig te zijn op maandag  9 oktober a.s. in Mare Nostrum, Arubastraat 2, 1825 PV Alkmaar. In de directe omgeving vindt u een groot gratis parkeerterrein, vanaf het station Alkmaar rijden de bussen 2, 3 en 4 naar de Arubastraat (halte Laan van Bath). Inloop en welkom met koffie/thee vanaf 13.30 uur, aanvang van het programma om stipt 14.00 uur. (Mare Nostrum is rolstoeltoegankelijk.)

Het programma:

 

1. De heer Harry P. Stein, filosoof, zal ons denken scherpen en verdiepen met zijn voordracht over onderwerpen die ons na aan het hart liggen : autonomie en voltooid leven. Over deze voordracht gaat u direct daarna in gesprek met de mensen met wie u aan tafel zit, waarna u de gelegenheid heeft uw vragen te stellen aan de heer Stein.

 

2. Stichting De Einder kennen we allemaal op zijn minst van naam; vanmiddag wordt u héél concreet, in drie uiterst korte bijdragen verteld hoe deze stichting haar missie opvat en uitvoert:

a. Mevrouw Miriam de Bontridder, bestuurslid, spreekt over de visie en missie van De Einder

b. Mevrouw Dineke Leliefeld, coördinator doorverwijzing van hulpvragen, gaat in op de wijze waarop De Einder hulpvragen en consulenten koppelt

c. Mevrouw Catharina Vasterling is verantwoordelijk voor de opleiding van de consulenten en zal iets over hun werk vertellen.

Ook na déze bijdragen gaat u in gesprek met uw tafelgenoten, waarna u uw vragen kunt stellen aan de vertegenwoordigers van Stichting De Einder.

Pauze met koffie/thee.

3. De heer Jos van Wijk, voorzitter van de Coöperatie Laatste Wil zal ons bijpraten over de laatste ontwikkelingen binnen “onze” CLW. Na zijn voordracht kunt u hem direct uw vragen stellen.

4. Afsluiting van de middag. Indien de tijd dit toelaat, blijft u nog gezellig wat napraten.

 

Met deze middag bedienen wij de Noord-Hollandse leden, het initiatief ertoe is eveneens regionaal. Het zou daarom niet zuiver zijn om de onvermijdelijke kosten af te wentelen op de landelijke CLW-organisatie. Wij vragen u daarom zo vriendelijk te willen zijn om bij binnenkomst per bezoeker het bedrag van € 10 te  betalen, zodat wij zaalhuur, huur  van apparatuur, koffie/thee enzovoort probleemloos kunnen voldoen.

De middag belooft heel interessant te worden: een prima gelegenheid dus om (een) introducé(es) kennis te laten maken met de CLW! Zij zijn van harte welkom!

 

Wilt u uw aanmelding mailen naar dit mailadres: jokeluken@yahoo.com Graag uw naam en woonplaats vermelden, alsmede de naam/namen van uw introducé(e)(s). U ontvangt een bevestiging  van uw aanmelding.

Rest ons u een prachtige, zonnige zomer toe te wensen!

 

Met  vriendelijke groet,

Frits Dijkhof, Bergen

Joke Luken, Heiloo

Mieke Verhagen, Stompetoren


dummy afbeelding - laatste wil

Rectificatie!

maart 2017

Het Zilveren Pact verzet zich tegen stervenshulp en het debat over Voltooid Leven.

 

De humanistische organisaties hebben een Gouden Pact gesmeed omwille van eigen regie, waardige zorg en een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen.


dummy afbeelding - laatste wil

Bijzondere enquête onder leden Coöperatie Laatste Wil

19 februari 2017

LAATSTEWILMIDDEL KOMT DICHTBIJ

 

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) beijvert zich voor het autonoom regisseren van het eigen levenseinde zonder tussenkomst van hulpverleners. Aan de wieg hiervan staat het voorstel van oud vicevoorzitter van de Hoge Raad, Huib Drion. In 1991 bepleitte hij in NRC-Handelsblad de mogelijkheid voor oude mensen om over een humaan stervensmiddel te beschikken. Drion vroeg zich af met welk recht de overheid dit mensen mag onthouden. Hij kon geen universeel steekhoudend argument bedenken. Met hem denken wij dat die argumenten er inderdaad niet zijn. De religieuze bezwaren gelden alleen voor aanhangers. Persoonlijke moraal kan een ander niet worden opgelegd. Ook niet als de aanhangers ervan overtuigd zijn dat hun moraal afkomstig is van een bovennatuurlijke macht.

 

Lees hier het gehele artikel.


dummy afbeelding - laatste wil

Uitnodiging leden Noord-Holland

21 februari 2017

Beste Noord-Hollandse
Leden van de CLW,

 

Ondergetekenden, vier actieve leden van de CLW, spelen met de gedachte een bijeenkomst te organiseren voor belangstellende leden.

 

Wij hebben reden om te denken, dat een dergelijke bijeenkomst in een behoefte voorziet: méér dan eens is ons namelijk ter ore gekomen dat leden het plezierig zouden vinden om van gedachten te wisselen met anderen, die óók “baas over eigen sterven” willen zijn.

U begrijpt, dat wij aan dit voornemen pas vorm gaan geven wanneer wij zéker weten, dat er animo zal zijn voor een dergelijke bijeenkomst, die natuurlijk véél ruimte zal bieden voor onderlinge gesprekken.

Wij denken aan een middag in het najaar. De locatie zal worden gekozen op grond van de woonplaatsgegevens van de deelnemers aan deze bijeenkomst.

 

Gezien de onvermijdelijke kosten hopen wij dat u zult begrijpen dat wij u moeten vragen hierin bij te dragen.

Wilt u, wanneer u ons tot ons idee voelt aangetrokken, uw interesse uiterlijk 15 maart a.s. per mail kenbaar maken aan jokeluken@yahoo.com, graag met vermelding van uw woonplaats.

 

(Waarschijnlijk ten overvloede: reageert u vooral niet naar de afzender van deze mail –het druk bezette secretariaat van de CLW- , maar naar het hierboven genoemde mailadres.)

 

Wij gaan graag aan de slag en wachten uw reactie af. De geïnteresseerden krijgen van ons in ieder geval te horen hoe groot de te verwachten opkomst is, en in tweede instantie zullen wij de belangstellenden informeren over datum, locatie en inhoud van de bijeenkomst.

 

Vriendelijke groet,
Frits Dijkhof, Bergen
Joke Luken, Heiloo
Mieke Verhagen, Stompetoren
Willem de Vroomen, Alkmaar


dummy afbeelding - laatste wil

Oude wijn in nieuwe zakken

februari 2017

Dat is kort gezegd ons idee van het Voorstel van Wet van D66 waarin de levenseindebegeleider wordt opgevoerd voor ouderen met een voltooid leven.

 

Dat is jammer, want in de uitgebreide memorie van toelichting zitten vele handvatten en uitgangspunten, die met het grootste gemak de autonome route meer hadden kunnen vormgeven. Bekijk de volledige reactie op het voorstel.


dummy afbeelding - laatste wil

Presentaties Noord-Holland – Noord oktober, 1e kwartaal 2017

februari 2017

Presentaties door leden van de CLW in februari en maart, altijd in de bibliotheekvestiging van de noemde gemeente:

14 februari, 14.30 uur, Heerhugowaard
21 februari, 14.30 uur, De Rijp
28 februari, 14.30 uur, Schermerhorn
07 maart, 10.30 uur, Egmond (Voorstraat)
10 maart, 10.00 uur, in gebouw School 7, Den Helder
14 maart, 09.30 uur, Castricum
21 maart, 14.30 uur, Akersloot

 

Belangstellenden wordt verzocht, zich aan te melden bij de bibliotheek.

 


dummy afbeelding - laatste wil

Recensie “Slotakkoord – 15 misverstanden over euthanasie en hulp bij zelfdoding”

De titel geeft de inhoud duidelijk aan. Het onderwerp euthanasie wordt uitgebreid besproken. Heel kort wordt ook nog even de autonome route en Coöperatie Laatste Wil genoemd, maar hier wordt helaas niet erg diep op ingegaan, vooral omdat de schrijfster een duidelijk onderscheid maakt tussen euthanasie en zelfeuthanasie. Desalniettemin een lezenswaardig boek dat tevens goed dienst kan doen als voorlichting aan mensen die euthanasie overwegen of er in hun omgeving mee te maken krijgen.


dummy afbeelding - laatste wil

Presentaties Noord-Holland – Noord oktober, november 2016

oktober - november 2016

Geachte leden in Noord-Holland – Noord,

 

In Alkmaar, Heiloo en omgeving is een actieve groep leden van de Coöperatie Laatste Wil die in de komende tijd presentaties gaat verzorgen. Op deze wijze willen ze (Joke Luken, Frits Dijkhof, Mieke Verhagen en Willem de Vroomen) de CLW onder de aandacht brengen, de doelstellingen uitdragen en het draagvlak van de club vergroten.

De volgende data en plaatsen zijn nu bekend:

18 oktober, Almaar, bibliotheekvestiging in centrum van Alkmaar (14.30-16.00 uur)
25 oktober, Alkmaar,  bibliotheekvestiging De Mare (14.30-16.00 uur)
1 november, bibliotheekvestiging in Oudorp (10.30-12.00 uur)
8 november, Heiloo, zalencomplex ‘t Trefpunt 14.00-15.30 uur)
9e november, Heiloo, zalencomplex ‘t Trefpunt (19.30-21.00 uur)
29 november, Schoorl, zalencomplex De Blinkerd (14.30-16.00 uur)

Het zou fijn zijn als u deze bijeenkomsten kunt bezoeken en eventueel introducees meenemen.

 

Klik hier voor de nieuwsbrief van de Coöperatie Laatste Wil nummer 11 van 30 september 2016


dummy afbeelding - laatste wil

Eerste terugkoppeling huiskamerbijeenkomsten

30 september 2016

In de afgelopen maanden zijn er ruim 20 huiskamerbijeenkomsten gehouden met een aanwezigheid die varieerde van 2-14 personen. Het bestuur heeft deze input in de verdere uitwerking van de proeftuin verwerkt. Er vinden gesprekken plaats met ministeries, de politiek en anderen om draagvlak te krijgen voor uitvoering. Bij die gesprekken en in brieven is ondertussen al een gedeelte van de uitkomsten gebruikt.

Een veelheid aan opmerkingen en bespreekpunten zal nog moeten worden uitgewerkt. We zullen daar mee beginnen in een gesprek met de trekkers van de bijeenkomsten dat binnenkort wordt georganiseerd. Daarna zullen we de leden uitgebreider informeren. Via deze link vindt u de eerste terugkoppeling over de uitkomsten van de bijeenkomsten.

 

We nodige iedereen uit om ervaringen en vragen die tijdens vervolgbijeenkomsten naar boven komen met het bestuur te delen.

 

Op dit moment is deelname aan de proeftuin nog niet mogelijk.

 

Argumenten voor een proeftuin laatstewilmiddel (30 september 2016)

In de afgelopen maanden hebben we diverse stukken opgesteld en in de correspondentie verwerkt naar de ministeries die zich met de proeftuin bezighouden. Via deze link vindt u het stuk met de argumenten voor een proeftuin laatstewilmiddel.


dummy afbeelding - laatste wil

Enquête beschikbaarheid humaan werkende laatstewilmiddelen

oktober 2016

Geachte leden CLW,

 

CLW werkt aan de beschikbaarheid van een humaan werkend laatstewilmiddel voor de leden van de coöperatie. Dat doet we op verschillende manieren.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 mei 2016 hebben we afgesproken dat we onder de leden inventariseren of, en zo ja: hoeveel door farmaceuten gemaakte laatstewilmiddelen al aanwezig zijn in Nederland. Ook willen we graag weten of die middelen zijn gespaard, dan wel in het buitenland zijn gekocht. Met deze informatie kunnen we politici en andere betrokken partijen voorleggen dat het een goed idee is om een bestaande praktijk te gaan gedogen.

Gedogen is ons inziens zelfs beter, omdat:

  1. de illegaliteit kan worden bestreden.
  2. de kwaliteit van de middelen kan worden bewaakt.

We vermoeden dat menig lid van de coöperatie zijn/haar weg heeft gevonden om aan de gewenste middelen te komen. Soms bereiken ons hieromtrent concrete signalen.

Graag zien we de bijgevoegde ANONIEME enquête ingevuld teruggestuurd.

 

Klik op: (link is hier verwijderd)

Meedoen kan op twee manieren; digitaal of door de enquête te printen, in te vullen en te versturen. Postadres: Gert Rebergen, Laarstraat 47, 7201 CB Zutphen.

 

De sluitingsdatum van de enquête is zondag 2 oktober 2016.

In het najaar 2016 zullen de resultaten openbaar worden gemaakt.

We hebben er alles aan gedaan om de anonimiteit te kunnen garanderen. Mocht u er toch moeite mee hebben om de enquête in te vullen, dan kunt u een briefje of kaartje sturen met uw antwoorden op de gestelde vragen. Graag versturen naar het bovengenoemde adres.

 

Over deze enquête kan uitsluitend via de enquête zelf of per post worden gecommuniceerd. Dus NIET telefonisch of via de mail.

 

Bij voorbaat hartelijk dank en met vriendelijke groet, mede van het bestuur CLW,
Gert Rebergen
(CLW’er en deeltijdactivist)


dummy afbeelding - laatste wil

NVVE en Coöperatie Laatste Wil (CLW) in gesprek over autonome route

augustus 2016

De NVVE en de CLW hebben op 10 augustus met elkaar gesproken over de onderlinge samenwerking en informatie uitwisseling. Zo is onder meer besproken dat beide partijen een initiatief in ontwikkeling hebben om de vrije verkrijgbaarheid van een laatstewilmiddel te bewerkstelligen. NVVE en CLW zien geen bezwaar in het naast elkaar bestaan van twee initiatieven, die sterk van elkaar verschillen.

De CLW richt zich vooral op het autonome recht van individuen die zelf willen kunnen bepalen op welke wijze en op welk moment zij een einde aan hun leven willen maken. Daarbij is de betrokkenheid van artsen als beoordelaar van de stervenswens niet aan de orde. De CLW beijvert zich ervoor om in deze regeringsperiode een proefneming te starten om de veiligheidsaspecten nog beter in kaart te brengen en dat wetenschappelijk te laten begeleiden. De NVVE steunt dit initiatief, dat immers ook past in de ambitie van de NVVE om een ‘autonome route’ te bewerkstelligen. Zelf geeft de NVVE op de korte termijn prioriteit aan het verwerven van draagvlak voor een pilot voor de doelgroep voltooid leven, inspelend op de politieke discussie die in het najaar zal worden gevoerd naar aanleiding van het rapport Schnabel. Bij dit initiatief spelen artsen wél een rol. Beide partijen hebben de ambitie om een legaal alternatief naast de bestaande euthanasiewetgeving mogelijk te maken. In dat kader zijn afspraken gemaakt om elkaar op de hoogte te houden van de voortgang van beide initiatieven en andere relevante ontwikkelingen.

 

Jos van Wijk, voorzitter CLW
Robert Schurink, directeur NVVE


dummy afbeelding - laatste wil

Huiskamerbijeenkomsten zomer 2016

augustus 2016

Meepraten over de proeftuin

Sinds het laatste bericht op 5 april jl. heeft een aantal leden input geleverd in de 14 huiskamerbijeenkomsten die georganiseerd zijn rondom de proeftuin. Zij hebben op basis van het advies van de Leden Advies Commissie (LAC) vragen beantwoord over de inrichting van de proeftuin waarbinnen de weg wordt bereid naar de beschikbaarheid van een veilig en humaan laatstewilmiddel. Een dergelijk middel is een voorwaarde om op een waardige wijze en in eigen regie een einde te kunnen maken aan het leven.

Leden zijn met elkaar in gesprek gegaan over de volgende vragen:

 

Deelnemers
– Krijgen alle CLW leden (nu ruim 3000) direct het middel?
– Zijn er uitsluitingscriteria?
– Zijn er leeftijdscriteria?
– Krijgen ook leden die net lid zijn het middel?

 

Verstrekking en bewaren
– Hoe kan het middel het best worden bewaard?
– Hoe registreert de apotheker de verstrekking?
– Hoe legitimeert het lid zich (we hebben geen unieke CLW pasjes bijvoorbeeld)?

 

Veiligheid
Als het lid het middel bewaart, hoe wordt dan misbruik en/of onjuist gebruik voorkomen?

 

Duur proeftuin
Welke periode moet de proeftuin omvatten? Gedacht kan bijvoorbeeld aan een periode van drie jaar vanaf de start.

 

Onderzoek
Wie zou begeleidend wetenschappelijk onderzoek moeten doen? Is iedere deelnemer bereid mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek?

Van deze huiskamerbijeenkomsten heeft het bestuur inspirerende en informatieve verslagen ontvangen. De informatie wordt gebruikt voor verdere inrichting en opzet van de proeftuin. De sluitingsdatum voor het aanleveren van verslagen van huiskamerbijeenkomsten is 1 september a.s.

Trekkers van huiskamergesprekken in de zomer van 2016
Maandag 18 juli jl. heeft een tweede informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor leden die zich als trekker hebben opgegeven voor huiskamerbijeenkomsten. Zij zullen deze bijeenkomsten deze zomer organiseren.

Mocht je geïnteresseerd zijn om input te leveren voor de proeftuin en deel te nemen aan een huiskamerbijeenkomst, neem dan contact op met een van deze trekkers. (naam, mailadres, postcodegebied, woonplaats):

 

* Marinus en Riet Vermeulen info@remcompany.nl, info@vermeulenart.nl 1231, Loosdrecht
* Anne Heutinck anne.oss@ziggo.nl, 5345, Oss
* Piet Kempers pieterke@ziggo.nl, 7815 Emmen
* Annie Geerssen a.geerssen@gmail.com, 5685, Best
* Berry de Leeuw berrydeleeuw1@gmail.com, 4624 Bergen op Zoom
* Yvo Riviere yvoriviere@gmail.com, 7425 Deventer
* Janneke Rogaar jannekerogaar@gmail.com, 7411 Deventer

 

We hopen op vruchtbare en prettige bijeenkomsten.
Mocht je na een eerste huiskamerbijeenkomst besluiten opnieuw bijeen te komen om gesprekken voort te zetten, dan staan wij uiteraard open voor ideeën en suggesties die voor de leden en de coöperatie relevant zijn.

 

Jos van Wijk
Petra de Jong


dummy afbeelding - laatste wil

Informatie bijeenkomst huiskamerbijeenkomsten CLW

18 juli 2016

maandag 18 juli 2016 – 14.00 – 16.30 uur – Springhuys te Utrecht

 

Bestemd voor leden. Zij kunnen zich nog zeer beperkt eventueel aanmelden bij patriciakoster@laatstewil.nu.

 

Een tiental huiskamergesprekken heeft inmiddels plaatsgevonden. De input uit deze gesprekken zijn van grote waarde bij het vormgeven van de proeftuin. En een nieuwe groep leden heeft zich aangemeld als trekker van huiskamergesprekken. Het is goed om ons te realiseren dat veel leden zich willen inzetten voor het levendig houden en uitbreiden van onze CLW.

Op verzoek van enkele trekkers herhalen wij een informatiebijeenkomst die eerder begin mei werd georganiseerd. De voorbereiding bestaat uit een presentatie van de belangrijkste zaken rond de CLW en de insteek voor de bijeenkomsten die jullie gaan houden.

 

Daar zitten wij als bestuur verder niet meer tussen, behalve dan de algemene informatie naar de leden om zich bij jullie aan te gaan melden. Je kunt dan zelf bepalen of je één bijeenkomst wilt of meerdere, of dat er een zaaltje gebruikt gaat worden. Daar gaan we het allemaal ook over hebben. Ook over wanneer de gesprekken zijn, de eventuele kosten, de vragen die behulpzaam kunnen zijn, de samenvatting van de bijeenkomst en het vervolg, als dat er komt.

 

Gelet op de reacties bij vorige bijeenkomsten hebben we niet in de avond georganiseerd (velen vinden dat niet prettig).

 

We komen uit op maandag 18 juli 14.00 – 16.30 uur – Springhuys te Utrecht

 

Springhuis ligt op minder dan 10 minuten lopen van Utrecht CS. Er is een parkeergarage op 150 meter van locatie. Zie voor de routebeschrijving http://www.springhuys.nl/contact.html.

Koffie, thee en water zijn aanwezig.


dummy afbeelding - laatste wil

Resultaten Ledenraadpleging mei 2016

mei 2016

Resultaten Ledenraadpleging mei 2016


dummy afbeelding - laatste wil

eerstvolgende ALV zaterdag 28 mei

28 mei 2016

Op zaterdag 28 mei a.s. is van 13.00 – uiterlijk 17.00 uur de eerstvolgende ALV.
De bijeenkomst wordt gehouden in hotel-restaurant Gooiland, Emmastraat 2, Hilversum. Inschrijving: vanaf 12.30 uur.


Top