Nieuwsbrief 12, februari 2017

Van het bestuur

In onze vorige nieuwsbrief waren we nog in afwachting van de reactie van het kabinet op het rapport van de Commissie Schnabel. Inmiddels kennen we die reactie en onze reactie heeft u ook ontvangen en kunnen lezen, volg eventueel nog deze link. Daarna heeft D66 het Voorstel van Wet Voltooid Leven gelanceerd. Ook hierop hebben wij gereageerd, zie hier onze bemerkingen.
De voorstellen van kabinet en D66 ademen een sfeer van autonomie, het los maken van de medici en medisch classificeerbare ziekten, van een barmhartige overheid die mensen de keuzes en de beschikking wil geven over het levenseinde. Maar net als we dan verwachten dat er voorstellen in die richting komen, wordt er weer een levenseindebegeleider opgevoerd die de beslissing van de betrokkene overneemt en de mogelijkheden om aan de juiste middelen te komen naar zich toe trekt.

In onze enqueteresultaten zien we dat een grote groep Nederlanders al de benodigde middelen in huis heeft en dat baart ons grote zorgen. Immers die zijn via list en bedrog verkregen, of uit voorgeschreven middelen gespaard, in het buitenland of via internet gekocht en er is geen zicht op veiligheid, kwaliteit, houdbaarheid en werkzaamheid. Daarom is het noodzakelijk dat we als samenleving en politiek de ogen niet langer voor deze werkelijkheid sluiten en de veiligheid en verkrijgbaarheid van de humane laatstewilmiddelen gaan organiseren! Wij hebben al een aanzet gemaakt met ons stappenplan en het idee van een proeftuin en willen daarmee graag verder.

 

ALV

De Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op zaterdagmiddag 10 juni 2017. We hebben deze keer gereserveerd in het Beatrixgebouw, Jaarbeursplein in Utrecht.
Deze locatie is modern toegerust, goed bereikbaar met het openbaar vervoer (ligt tegen station Utrecht Centraal en er is veel parkeergelegenheid.
Aanmelden kan al bij onze website, daarna rechtsboven “Mijn LW” en dan bij de tab “Evenementen”.

Enquête beschikbaarheid humaan werkende laatstewilmiddelen

We hebben een publicatie gereed over de resultaten van de enquete naar de beschikbaarheid van humaan werkende laatstewilmiddelen onder onze leden (ongeveer 3.200). De volledige tekst van de publicatie getiteld “Voorbereid” vindt u hier.

Het aantal leden dat reeds de middelen in huis heeft, is bijna 10%, het aantal personen dat de middelen in huis zou willen hebben scoort ruim 90%. De leden die middelen (nog) niet in huis hebben, willen graag deskundig advies (30,4%) en zijn dus potentiële kopers of verzamelaars van de gewenste middelen.
Onder de leden is een ruime hoeveelheid laatstewilmiddelen aanwezig, veel meer dan alleen voor eigen gebruik. Meer dan de helft van de leden met middelen is bereid te delen of te ruilen.

Enkele conclusies:

  • er zijn veel meer doses laatstewilmiddelen in omloop dan nodig voor eigen gebruik. We schatten op z’n minst het dubbele aantal;
  • 40% van de aanwezige doses zijn betrokken uit het buitenland, 60% uit Nederland;
  • leden achten de legitimiteit van het beschikbaar hebben van laatste-wilmiddelen belangrijker dan de verbodsbepalingen op de invoer en/of op het doorgeven van verzamelde middelen;
  • een meerderheid van de leden is bereid om elkaar van laatstewilmiddelen te voorzien;
  • de leden van CLW hebben veel oog voor kwaliteits- en veiligheidsaspecten;
  • de behoefte aan adequate informatie blijft onverminderd aanwezig en ook nodig;
  • leden zien een rol weggelegd voor de Coöperatie bij het collectief realiseren van de beschikbaarheid en het beheer (veiligheid en kwaliteit) van humaan werkende laatstewilmiddelen.

Voor het persbericht hierover volg deze link.

Bijeenkomst trekkers 12.12.16

Op 12 december is een grote groep (ca 50) van actieve leden bijeen geweest om over actuele zaken te spreken en de koppeling aan de huiskamerbijeenkomsten en werkgroepactiviteiten. Na enkele presentaties is in kleinere groepen over de ontwikkelingen doorgesproken. Voor enkele aantekeningen van Patricia en bestuur klik hier.Eén van de onderwerpen was het “Stroomschema veilige verstrekking”. Hieronder staat het symbool dat we in de nabije toekomst meer zullen gebruiken, voor het volledige document klik hier.

In 2016 zijn er ruim 20 huiskamerbijeenkomsten gehouden met een aanwezigheid die varieerde van 2-14 personen. Het bestuur heeft deze input in de verdere uitwerking van de proeftuin en het stroomschema verwerkt. Via deze link vindt u de eerste terugkoppeling over de uitkomsten van de

Oproep
We krijgen regelmatig verzoeken van diverse media om in contact te komen met mensen die (bijna) klaar zijn met leven. U heeft dat wellicht gemerkt op tv, radio en kranten. Graag komen we in contact met deze leden zodat we over een groepje kunnen beschikken die onze belangen aan de man / vrouw kunnen en willen brengen. Graag even bellen of mailen naar bestuur (zie onderaan Nieuwsbrief).

Film Morfine
Leon Golterman studeert dit jaar af aan de HKU met een korte film, Morfine, over het waardige levenseinde. Met deze film willen zij zich inzetten voor de bespreekbaarheid van het vrijwillige levenseinde wereldwijd, oproepen tot internationale discussie en bijdragen aan een waardig levenseinde voor iedereen.Daarom zal Morfine, na de première op het Nederlands Film Festival 2017,draaien op internationale film festivals. Ook komt Morfine beschikbaar voor het onderwijs en openbare vertoningen, zoals debatavonden. Op dit moment zijn ze op hun Voordekunst-pagina bezig met het verzamelen van het budget voor de film.

Inning contributie.

Binnenkort wordt de contributie over 2017 geïnd.
We beginnen te merken dat deze te laag is voor de activiteiten die we willen ontplooien en hebben daar de Leden Advies Commissie een advies over gevraagd. Zo willen we graag meer aandacht voor een goede en meer professionele communicatie binnen de Coöperatie en naar buiten en denken we aan een film over iemand die uitgeleefd raakt (dus niet de film Morfine). U mag natuurlijk ook al extra storten voordat het advies van de LAC er is.

M. Vasalis

Sub finemEn nu nog maar alleen
het lichaam los te laten –
de liefste en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen – en de eigen weg te gaan.
Het werd, het was, het is gedaan.