Nieuws

CLW Nieuwsbrief januari 2019
9 januari 2019

Volop nieuwe voornemens voor 2019; bepaling van de strategie, een werkplan voor de komende twee jaar, doorgaan met regionale bijeenkomsten, een nieuwe website, hoe informatie over middelen delen met onze leden. U leest erover in deze nieuwsbrief.


CLW Nieuwsbrief december 2018
7 december 2018

De behoefte aan informatie over laatstewilmiddelen is groot. Oplichters spelen daar op in. Intussen zijn er al drie regionale bijeenkomsten georganiseerd. De andere regio’s komen in 2019 aan de beurt.
Lees hier de nieuwsbrief

Er is een storende fout geslopen in de nieuwsbrief. Er wordt gesproken over een artikel van Bert Keizer in Arts en Auto, maar dat artikel is van Ignace Schretlen.
Dank je wel Andrea Linschoten, coördinerend redacteur van Arts en Auto, voor de link naar het juiste artikel: lees hier.


Documentaire ‘t is goed zo op 14 december in Slieker, Leeuwarden
3 december 2018

Vrijdag 14 december om 19:15 uur draait de aangrijpende documentaire ’t is goed zo in Slieker. Hoe zien de laatste momenten van een man eruit, die zo lijdt dat hij kiest om te sterven? Eelco de Gooijer koos voor euthanasie vanwege ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden. Filmmaker Jesse van Venrooij volgt Eelco de Gooijer in de laatste weken van zijn leven en maakte de indrukwekkende documentaire.

Nagesprek
Na afloop is er gelegenheid om na te praten over de moeilijke beslissing van Eelco. De documentaire wordt vertoond in Slieker Filmtheater in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Vrijwillig levenseinde.

’t Is goed zo is een eenmalige voorstelling in Slieker.

Kijk voor meer informatie en kaartjes op onze website:

Trailer ’t is goed zo:


Interview Agnes Wolbert in De Stentor
20 november 2018

Mooi en stevig interview van de directeur van de NVVE, Agnes Wolbert in De Stentor van zaterdag 17november: “Ik gun iedereen heel erg zoveel mogelijk uit het leven te halen, inclusief de dood”.


CLW Nieuwsbrief november 2018
7 november 2018

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over
–  de missie en visie van de CLW
–  ondersteuning van huiskamergesprekken
–  waarom het aantal meldingen van euthanasie is gedaald
Lees hier de nieuwsbrief


CLW Nieuwsbrief over politieke standpunten
7 oktober 2018

Op 5 oktober 2018 is de laatste nieuwsbrief van de CLW verschenen. U leest onder andere over hoe
–  in de politiek wordt gedacht over de autonome route van de CLW,
–  plannen voor een online ledenraadpleging over de strategie en
–  hoe het is gesteld met euthanasie in Frankrijk
Lees hier de nieuwsbrief


CLW Nieuwsbrief: de wereld is groter dan Marktplaats
5 september 2018

Terwijl Minister De Jonge probeert om de aanschaf van een laatstewilmiddel tegen te gaan, vragen leden van de CLW aan het bestuur wat zij met de resten van aangeschafte middelen moeten doen.
Verder licht het bestuur toe wat de CLW wel en niet voor haar leden kan doen.
Lees hier de nieuwsbrief


De Stentor: “CLW blijft strijden voor zelfdodingspoeder”.
3 september 2018

De Coöperatie Laatste Wil blijft strijden voor de beschikbaarheid en het legaal verkrijgen van het zelfdodingspoeder, middel X. Met het stoppen van het strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie gaat de Coöperatie, vijf jaar geleden mede opgericht door Apeldoorner Jos van Wijk, onverdroten door met haar missie manieren te zoeken het middel veilig en legaal beschikbaar te krijgen voor de leden.

Voor het gehele artikel, volg deze link.


CLW Nieuwsbrief “Kom in Actie”
8 augustus 2018

In deze nieuwsbrief diverse onderwerpen. Zoals de opgestarte werkgroepen, de stip op de horizon, een nieuwe online ledenraadpleging over strategie van de CLW in het najaar, dan ook weer regionale bijeenkomsten, vacatures voor diverse klussen en diverse andere zaken.

Volg deze link voor de nieuwsbrief van 8 augustus.


CLW niet langer verdacht bij OM, onderzoek gestopt
20 juli 2018

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de Coöperatie Laatste Wil (CLW) vandaag laten weten dat het onderzoek naar de zogenaamde criminele activiteiten door de CLW is stopgezet. De CLW wordt niet langer van criminele activiteiten verdacht:
• Het OM heeft geen strafbare feiten geconstateerd
• En er zijn ook geen aanwijzingen voor het plegen of voorbereiden van strafbare feiten
Het OM heeft dus erkend dat de CLW geen criminele organisatie is

Lees verder in deze Nieuwsbrief van 20 juli, volg de link!


CLW op NPO Radio1 9 juli
13 juli 2018

In het programma “Spraakmakers” reageert Jos van Wijk op de stelling van Stand.nl: “Het zelf kunnen aanschaffen van zelfdodingspoeder is een gevaarlijke ontwikkeling”.

Volg deze link naar de uitzending (vanaf ongeveer 32:00).

Woensdag 11 juli reageerde Job Cohen, sinds 5 weken voorzitter van de NVVE; volg deze link.


CLW in Nieuwsuur zondag 8 juli
13 juli 2018

Een interessante uitzending van Nieuwsuur over mensen die een laatstewilmiddel hebben aangeschaft.

Volg deze link voor de Nieuwsbrief met onze reactie en de link naar de uitzending.


CLW heeft niets te maken met de 19 jarige vrouw uit Uden
7 juli 2018

(de naam van de vrouw is op verzoek van de ouders verwijderd, 2 september 2018)

Op 22 februari maakte een 19 jarige vrouw uit Uden een einde aan haar leven, door het innemen van een levenseindemiddel. Het openbaar ministerie heeft ingrijpend onderzoek aan haar lichaam laten verrichten. Het is inmiddels gebleken dat dit onderzoek onnodig is geweest en dat dit tevoren bekend had moeten zijn. Door haar ouders wordt in verschillende media een verband gesuggereerd tussen haar zelfdoding en de Coöperatie Laatste Wil (CLW). Ook wordt de CLW als aanleiding genoemd voor het ingrijpende onderzoek aan haar lichaam.

De CLW heeft begrip voor de gevoelens en emoties bij de ouders. De CLW deelt ook de zorg en onvrede over het ingrijpende onderzoek dat aan haar lichaam is verricht, temeer nu dat onnodig is geweest. Het leed dat haar ouders is aangedaan is vreselijk. De CLW leeft met hen mee. Het is afschuwelijk om een kind te verliezen. De pijn die dat geeft is niet te bevatten. Het grote verdriet, de wanhoop en de boosheid bij de ouders zijn dan ook begrijpelijk.

Niettemin moet een aantal zaken in het juiste perspectief worden geplaatst. Daarvoor dient dit feitenoverzicht.

  • De CLW is niet betrokken geweest bij haar overlijden
  • De jonge vrouw heeft ook geen contact gehad met de CLW
  • Zij heeft het door haar gebruikte levenseindemiddel zelf gevonden en aangeschaft, de CLW is daarbij niet betrokken
  • De CLW heeft geen rol gespeeld bij de verspreiding van enig levenseindemiddel
  • De CLW heeft de naam van ‘middel X’ nooit vrijgegeven, niet extern en niet aan haar 23.000 leden
  • Het voornemen ‘inkoopgroepen’ te faciliteren om leden van de CLW in staat te stellen zelf ‘middel X’ te verwerven is in overleg met het openbaar ministerie gestopt
  • De CLW blijft zich inzetten om haar ideaal van eigen regie over het zelfgekozen levenseinde en de beschikbaarheid en veilige verstrekking van een humaan en veilig middel daartoe te realiseren

De CLW wenst de familie van de jonge vrouw veel kracht toe om hun verlies te verwerken.


Verslag en stukken Algemene Leden Vergadering van 26 mei jl.   13 juni 2018

 

                Foto's Hans Peltenburg, www.promotiefotograaf.info 

Deze stukken staan op het besloten ledendeel van de website: eerst inloggen, dan naar “CLW Nieuws” en de tab “Verslag en stukken ALV 26 mei 2018”.

Daar vindt u ook de rapportage van de online ledenraadpleging van 14 mei jl. en de stukken die op de vergadering aan de orde waren.


Nieuwe privacywetgeving (AVG)                                          11 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) een feit. Deze nieuwe privacywet geeft personen meer privacy-rechten en organisaties meer verantwoordelijkheden. Dat laatste geldt ook voor organisaties zoals de CLW. Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt valt onder de werking van de AVG. Persoonsgegevens zijn gegevens die (direct of indirect) te herleiden zijn tot een specifiek individu, denk aan: NAWTE-gegevens, zakelijke contactgegevens, leeftijd, geslacht, bankgegevens, maar ook foto’s, videobeelden en IP-adressen. De nieuwe privacywetgeving ziet niet alleen toe op digitale gegevens, maar ook gegevens op papier.
De Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) houdt toezicht op de naleving van de privacywet.

Coöperatie Laatste Wil heeft de gegevensverwerking en -bewaring aangepast en er een beleidsdocument voor opgesteld dat te lezen is met deze link.


Nieuwsbrief 21                                                                        6 april 2018

In deze nieuwsbrief gaan wij in op de diverse kwesties die spelen na ons gesprek met het Openbaar Ministerie op 26 maart jl. Wij hebben daarover in het eerste bericht aan u kort en neutraal geformuleerd, gericht op de uitkomst: onder serieuze dreiging van brede vervolging, ook van individuele leden, nu stoppen met faciliteren van inkoopgroepen. Nu één en ander meer is bezonken, vraagt dit bericht een vervolg.

De reacties van de leden zijn talrijk en zeer uiteenlopend. In de eerste plaats: ….. Lees verder ……


Na het gesprek van bestuur CLW met Openbaar Ministerie       26 maart 2018

(zie ook de nieuwsbrief 20 van 26 maart 2018).

Maandag 26 maart heeft het bestuur van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) een constructief gesprek gehad met het Openbaar Ministerie (OM) over de brief die op 21 maart was overhandigd. Het was een verhelderend gesprek waarbij de standpunten over en weer duidelijk zijn gemaakt. Als gevolg hiervan kan worden geconcludeerd dat:
1. De CLW stopt met de activiteiten met betrekking tot de inkoopgroepen omdat zij haar leden niet in een positie wil brengen dat ze in rechte kunnen worden vervolgd. Het OM stelt dat zij de huidige wet moet handhaven. Een maatschappelijke beweging zoals de CLW kan alleen via de politiek de wet laten veranderen. Of er zouden andere oplossingen binnen de huidige wet mogelijk moeten zijn.
2. De CLW derhalve onverminderd en misschien nog wel meer inzet op het verduidelijken van de belangen van de tienduizenden leden en miljoenen sympathisanten bij de politiek en in de media.
3. De leden van de CLW niet gecriminaliseerd willen worden. Daarom doet het bestuur een dringende oproep leden en prominenten binnen en buiten de coöperatie om hun stem te laten horen.

Hiermee kan worden gerealiseerd dat het wettelijk kader waaraan het OM onze werkzaamheden toetst, zal opschuiven en veranderen ten gunste van ons doel: regie over het zelfgekozen levenseinde en de beschikbaarheid van een humaan en veilig middel.

Uiterlijk volgende week worden de leden geïnformeerd over de afronding van de inkoopgroepen, inclusief besluitvorming over terugbetaling aan de leden die zich voor inkoopgroepen hebben opgegeven.

Wij betreuren de vertraging die deze ontwikkeling met zich meebrengt voor het realiseren van het zelfbeschikkingsrecht over het sterven. Wij staan open voor uw suggesties om de beweging voort te zetten.
Wij verzoeken u vriendelijk uw vragen t.a.v. uw lidmaatschap en betalingen uit te stellen tot na de berichtgeving van volgende week.

Bestuur van de CLW,
Jos van Wijk
Petra de Jong


Coöperatie Laatste Wil in “Pauw”                                                  26 maart 2018

Petra de Jong in gesprek met Jeroen Pauw, Angela Groothuizen, Huub van der Lubbe, Ali B. en anderen over het zelfgekozen levenseinde en het stoppen met de inkooppgroepen. Kijk het programma hier.

Coöperatie Laatste Wil bij RTL Nieuws                                         26 maart 2018 

RTL wacht de CLW op na het gesprek met het OM. Om het nieuws te zien, zie de link en kijk na 10.45.


Coöperatie Laatste Wil in De Volkskrant                                       26 maart 2018

Coöperatie Laatste Wil stopt met inkoopgroepen die zelfdodingsmiddel inslaan. Lees het artikel via deze link.


Coöperatie Laatste Wil In De Stentor                                             26 maart 2018

Laatste Wil stopt met distributieplan zelfmoordpoeder. Voor het artikel, volg deze link.


Coöperatie Laatste Wil In Nieuwsuur                                             22 maart 2018

Coöperatie Laatste Wil stopt met aangekondigde verstrekking dodelijk poeder. Om de uitzending te zien, volg deze link.


Leden herkennen zich niet in beschuldiging                            22 maart 2018

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) vindt het bizar dat het Openbaar Ministerie de CLW als een “criminele organisatie” wil wegzetten. Onze 23.000 leden herkennen zich daarin niet, en evenmin de zes miljoen mensen in Nederland die zelfbeschikking willen over hoe en wanneer zij sterven.
Maandag 26 maart heeft het bestuur van de CLW samen met haar advocaat een gesprek met het Openbaar Ministerie om hier opheldering over te krijgen. Tot die tijd worden de activiteiten opgeschort. Wij verwachten in de loop van volgende week meer te kunnen berichten.


Brief Openbaar Ministerie                                                              21 maart 2018

Het Openbaar Ministerie heeft op 21 maart 2018 een brief gestuurd naar het bestuur van de Coöperatie Laatste Wil waarin is aangekondigd dat een onderzoek naar de CLW is ingesteld. De CLW is dringend verzocht haar werkzaamheden te staken en binnen een week een aantal vragen te beantwoorden.
Het bestuur van de CLW zal de brief bestuderen en verklaart dat geen sprake is van strafbare handelingen. Er wordt advies gevraagd aan haar advocaat. Over de verdere voortgang zullen wij onze leden spoedig informeren.


Nieuwsbrief 19                                                                           14 maart 2018

In deze nieuwsbrief geven wij u het laatste nieuws van de ontwikkelingen van de Coöperatie Laatste Wil (CLW). Wij praten u bij over de media-aandacht, geven de laatste stand van zaken over de inkoopgroepen en de uitnodiging van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Lees verder …….


EenVandaag tv-uitzending                                                1 maart 2018

“Leden Coöperatie Laatste Wil willen geen overheidsbemoeienis”.

Voor de uitzending, volg deze link.


“Doodgaan is niet makkelijk!”                                           2 maart 2018

(Onderstaand artikel was bedoeld voor plaatsing in NRC, maar die wilde het inkorten.)

 

Iedereen kent wel iemand die een afschuwelijke dood gestorven is. Niet iedereen wil die natuur afwachten. Als je dan kiest voor een zelfgekozen dood, zoek je een humane weg. Maar gaat dat dan wel lukken? Welke methode en/of middel kies je? Hoe weet je of dat in jouw geval humaan uitwerkt? Hoe kom je aan de middelen? Hoe prik je dan een datum? Wanneer is het moment gekomen dat je echt niet meer verder kunt? Houd je rekening met verjaardagen, feestdagen of met de dag van week? Dat zijn allemaal keuzestress momenten.

 Lees verder ..

Rectificatie artikel NRC 9 februari 2018

In het artikel is een heel storende fout geslopen:

Er zijn geen 300 leden die al over middel X beschikken!

Eind 2016 heeft de CLW een enquête gehouden onder de leden en daaruit bleek dat er 10% al middelen in huis hebben waarvan ze dachten dat het dodelijke middelen zijn. De NRC heeft daarvan ten onrechte gemaakt dat er nu 300 leden het middel X in huis hebben.


Kabinet beantwoordt de vragen van CU en SGP over de Coöperatie Laatste Wil, 3 oktober 2017

Voor de vragen en antwoorden volg deze link.


Nieuwsbrief 14, 29 september 2017
Volg hier de link naar de nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief gaan we zeer uitvoerig in op de veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden over de vele zaken zie met het dodelijke middel te maken hebben.


Nieuwsbrief 13, 12 september 2017
Volg hier de link naar de nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief een welkom voor de vele nieuwe leden en enkele aspecten die in de media onderbelicht bleven, zoals de veiligheid voor persoon, omgeving en samenleving.


Reacties en persuitingen n.a.v. Nieuwsuur:

De Stentor, 4 september: volg deze link.

Radio 1, “Dit is de dag”, 4 september  luister hier

De Stentor, 4 september: “Wie kan mij dit verbieden als ik op de rand van mijn kist zit?”

De Stentor, 5 september: Laatste Wil zit met euthanasiepoeder “op grensvlak”

CLW in Nieuwsuur en Journaal 1 september 2017

Ons nieuws is de wereld in – het bestaat, een legaal humaan en veilig laatstewilmiddel voor wie in eigen regie wenst te sterven. Via deze link  kun je de uitzending van Nieuwsuur van dd. 1 september 2017 terugzien.

Natuurlijk begrijpen wij dat er veel vragen zijn. In dit interview lichten Petra de Jong en Jos van Wijk toe waarom dit middel voldoet aan de criteria van een legaal humaan en veilig laatstewilmiddel: zie de volgende vier korte films.
Doorbraak Laatste Wil Middel – 1
Doorbraak Laatste Wil Middel – 2
Legaal Laatste Wil Middel binnen bereik
Achtergrond zoektocht legaal Laatste Wil Middel

Deze films zijn al eerder opgenomen en het kan zijn dat hier en daar wat andere zaken worden genoemd dan waar we nu staan, bijvoorbeeld met een vof of een groep: daar is nader onderzoek voor nodig.
De CLW heeft altijd gepleit voor het legaal beschikbaar zijn van een humaan en veilig laatstewilmiddel. Omdat de CLW zelf geen verstrekker kan zijn van het middel, hebben we voor CLW leden (die minimaal 6 maanden lid zijn) een werkwijze ontwikkeld zodat zij zelf het middel kunnen verkrijgen. Er is een try-out, voor een beperkt aantal leden, van deze werkwijze gepland eind september 2017. Leden die voor deelname in aanmerking komen (regionale aanpak) worden rechtstreeks benaderd. Na de try-out is de werkwijze beproefd en kan deze door alle leden CLW worden doorlopen, ook voor de leden die de eerste try-out niet konden bijwonen.

Wij zijn zeer verheugd over deze grote doorbraak en het dichterbij komen van de realisatie van de doelstelling van de CLW en blijven jullie waar mogelijk informeren. We beseffen dat de komende paar dagen naast de interne communicatie en organisatie ook veel reactie en aandacht naar externe contacten zal gaan. Krijg je vragen over de uitzending van Nieuwsuur, deel dan de link naar het interview met Petra en Jos, verwijs naar de website Link website toevoegen en moedig geïnteresseerden aan om zelf lid te worden van de CLW.
Dank voor je begrip en vertrouwen in het realiseren van ons doel “Baas over eigen sterven”.

Met vriendelijke groeten, Jos van Wijk, Petra de Jong en Patricia Koster

Voor persberichten, volg deze link; information for the press: follow the link


Verslag Algemene Leden Vergadering van 10 juni 2017

Voor het verslag van de vergadering volg deze link.

Voor de bijlage over de handleiding huiskamerbijeenkomsten volg deze link. Voor de presentatie van Petra de Jong in de werkwinkel, deze link.


 

Algemene Leden Vergadering
Coöperatie Laatste Wil

Datum: zaterdag 10 juni 2017
Tijdstip: 13.00 -17.00; inloop vanaf 12:15
Locatie: Beatrix Gebouw, Jaarbeursplein, Utrecht
Route en plattegrond: https://www.jaarbeurs.nl/plattegrond/beatrixgebouw
Parkeren kan bij Jaarbeurs: P1 en P3
Aanmelden via deze website met de link: Inloggen voor leden.
Als u zich al heeft aangemeld, hoeft u dat niet opnieuw te doen.

Programma:

13:00
1.      Welkom en check in vraag: Met welke verwachting bent u hier binnengekomen?
2.      Jos vertelt: sinds de laatste keer dat wij elkaar zagen…..
3.      Formele stukken & ALV besluiten
a.      Verslag vergadering 28 mei 2016                             bijlage 3a
b.      Jaarrekening 2016, decharge bestuur en RvT         bijlage 3b
c.       Begroting 2017 + toelichting                                    bijlage 3c
d.      Meerjarenbegroting 2018-2020                                bijlage 3d
e.      Vierpuntenplan                                                         bijlage 3e
f.        Benoemingen bestuur en LAC                                bijlage 3f

14:30 Pauze

Keuze uit 2 van de 3 werkwinkels – een inleiding en veel ruimte voor interactie :

14:50
4.      Werkwinkel (ronde 1):
a.      Het smaakt naar meer –  Hoe krijgen we de Proeftuin Laatstewilmiddelen op smaak? Petra de Jong
b.      Een gegarandeerd einde… 7 stappen in de autonome route volgens de CLW– Patricia Koster                                                                  bijlage 4b
c.       Bruisende gesprekken tussen CLW leden – de autonome route naar leden die elkaar ontmoeten – Joke Luken en Jos van Wijk.            Bijlage 4c

15:30 Wissel

5.      Werkwinkel (ronde 2)

6.      Plenair: resultaten en check out – Welke acties pak je zelf op en wat hebben we meegegeven aan het bestuur?

16.45
7.      Borrel


 

Succes voor de regionale groep in Noord-Holland:

Uitnodiging voor leden in Noord-Holland

Bergen / Heiloo / Stompetoren, mei 2017

Beste Noord-Hollandse leden van de CLW,

Het is ons gelukt! Voor een prikkelende en verrijkende bijeenkomst  nodigen wij u graag uit aanwezig te zijn op maandag  9 oktober a.s. in Mare Nostrum, Arubastraat 2, 1825 PV Alkmaar. In de directe omgeving vindt u een groot gratis parkeerterrein, vanaf het station Alkmaar rijden de bussen 2, 3 en 4 naar de Arubastraat (halte Laan van Bath). Inloop en welkom met koffie/thee vanaf 13.30 uur, aanvang van het programma om stipt 14.00 uur. (Mare Nostrum is rolstoeltoegankelijk.)

Het programma:

1.      De heer Harry P. Stein, filosoof, zal ons denken scherpen en verdiepen met zijn voordracht over onderwerpen die ons na aan het hart liggen : autonomie en voltooid leven.

Over deze voordracht gaat u direct daarna in gesprek met de mensen met wie u aan tafel zit, waarna u de gelegenheid heeft uw vragen te stellen aan de heer Stein.

2.      Stichting De Einder kennen we allemaal op zijn minst van naam; vanmiddag wordt u héél concreet, in drie uiterst korte bijdragen verteld hoe deze stichting haar missie opvat en uitvoert:

a.      Mevrouw Miriam de Bontridder, bestuurslid, spreekt over de visie en missie van De Einder

b.      Mevrouw Dineke Leliefeld, coördinator doorverwijzing van hulpvragen, gaat in op de wijze waarop De Einder hulpvragen en consulenten koppelt

c.       Mevrouw Catharina Vasterling is verantwoordelijk voor de opleiding van de consulenten en zal iets over hun werk vertellen.

Ook na déze bijdragen gaat u in gesprek met uw tafelgenoten, waarna u uw vragen kunt stellen aan de vertegenwoordigers van Stichting De Einder.

Pauze met koffie/thee.

3.      De heer Jos van Wijk, voorzitter van de Coöperatie Laatste Wil zal ons bijpraten over de laatste ontwikkelingen binnen “onze” CLW. Na zijn voordracht kunt u hem direct uw vragen stellen.

4.      Afsluiting van de middag.   Indien de tijd dit toelaat, blijft u nog gezellig wat napraten.

Met deze middag bedienen wij de Noord-Hollandse leden, het initiatief ertoe is eveneens regionaal. Het zou daarom niet zuiver zijn om de onvermijdelijke kosten af te wentelen op de landelijke CLW-organisatie. Wij vragen u daarom zo vriendelijk te willen zijn om bij binnenkomst per bezoeker het bedrag van € 10 te  betalen, zodat wij zaalhuur, huur  van apparatuur, koffie/thee enzovoort probleemloos kunnen voldoen.

De middag belooft heel interessant te worden: een prima gelegenheid dus om (een) introducé(es) kennis te laten maken met de CLW! Zij zijn van harte welkom!

Wilt u uw aanmelding mailen naar dit mailadres: jokeluken@yahoo.com Graag uw naam en woonplaats vermelden, alsmede de naam/namen van uw introducé(e)(s). U ontvangt een bevestiging  van uw aanmelding.

Rest ons u een prachtige, zonnige zomer toe te wensen!

Met  vriendelijke groet,

Frits Dijkhof, Bergen

Joke Luken, Heiloo

Mieke Verhagen, Stompetoren

Albert Heringa

Vandaag was er de uitspraak van de Hoge Raad over de zaak over Albert Heringa die hulp bij zelfdoding verleende aan zijn stiefmoeder Moek, die te maken had met een stapeling van ouderdomsklachten, niet verder wilde leven en dreigde de verkeerde middelen te gebruiken. De behandeling van deze zaak moet worden overgedaan door de rechtbank. Hier de reactie van de CLW op Omroep Gelderland.


Gastblog voorzitter CLW bij Aurelia Brouwers

De titel van dit blog is “”Ik wil dood”, het heft in eigen handen”, naar aanleiding van het artikel over Aurelia Brouwers in De Stentor van zaterdag 11 maart.

Voor het blog volg deze link.


Rectificatie!

Het Zilveren Pact verzet zich tegen stervenshulp en het debat over Voltooid Leven.

De humanistische organisaties hebben een Gouden Pact gesmeed omwille van eigen regie, waardige zorg en een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen.


Martin Kock maakte donderdag 2 maart 2017 in Nieuwsuur diepe indruk met zijn statement dat hij geen achttien jaar meer wil wachten. Intens, direct en overtuigend. Volg de link voor het gedeelte van de uitzending.

Daarna volgden diverse media met reacties uit de politiek en het veld. Zo was er aandacht in De Wereld Draait Door en Jinek. Op NOS.nl is een summier overzicht, volg deze link.


Petra de Jong op NPO Radio1

Petra de Jong was afgelopen zondag 19 februari 2017 te gast in het radioprogramma “Kwesties” waarbij ze nadrukkelijk aangaf dat de CLW staat voor een levenseinde in eigen regie, zonder artsen, levenseindebegeleiders of wie dan ook. Maar wel met familie en andere raadgevers en hulpverlening op verzoek.

Het hele interview is te beluisteren op deze link, vanaf ongeveer 22.38 minuten.

Kwesties-NPO Radio 1


Bijzondere enquête onder leden Coöperatie Laatste Wil leert:

LAATSTEWILMIDDEL KOMT DICHTBIJ

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) beijvert zich voor het autonoom regisseren van het eigen levenseinde zonder tussenkomst van hulpverleners. Aan de wieg hiervan staat het voorstel van oud vicevoorzitter van de Hoge Raad, Huib Drion. In 1991 bepleitte hij in NRC-Handelsblad de mogelijkheid voor oude mensen om over een humaan stervensmiddel te beschikken. Drion vroeg zich af met welk recht de overheid dit mensen mag onthouden. Hij kon geen universeel steekhoudend argument bedenken. Met hem denken wij dat die argumenten er inderdaad niet zijn. De religieuze bezwaren gelden alleen voor aanhangers. Persoonlijke moraal kan een ander niet worden opgelegd. Ook niet als de aanhangers ervan overtuigd zijn dat hun moraal afkomstig is van een bovennatuurlijke macht.

Voor het gehele artikel lees hier.


Uitnodiging leden Noord-Holland, 21 februari 2017

Beste Noord-Hollandse
Leden van de CLW,

Ondergetekenden, vier actieve leden van de CLW, spelen met de gedachte een bijeenkomst te organiseren voor belangstellende leden.

Wij hebben reden om te denken, dat een dergelijke bijeenkomst in een behoefte voorziet: méér dan eens is ons namelijk ter ore gekomen dat leden het plezierig zouden vinden om van gedachten te wisselen met anderen, die óók “baas over eigen sterven” willen zijn.

U begrijpt, dat wij aan dit voornemen pas vorm gaan geven wanneer wij zéker weten, dat er animo zal zijn voor een dergelijke bijeenkomst, die natuurlijk véél ruimte zal bieden voor onderlinge gesprekken.

Wij denken aan een middag in het najaar. De locatie zal worden gekozen op grond van de woonplaatsgegevens van de deelnemers aan deze bijeenkomst.
Gezien de onvermijdelijke kosten hopen wij dat u zult begrijpen dat wij u moeten vragen hierin bij te dragen.

Wilt u, wanneer u ons tot ons idee voelt aangetrokken, uw interesse uiterlijk 15 maart a.s. per mail kenbaar maken aan
jokeluken@yahoo.com , graag met vermelding van uw woonplaats.
(Waarschijnlijk ten overvloede: reageert u vooral niet naar de afzender van deze mail –het druk bezette secretariaat van de CLW- , maar naar het hierboven genoemde mailadres.)

Wij gaan graag aan de slag en wachten uw reactie af. De geïnteresseerden krijgen van ons in ieder geval te horen hoe groot de te verwachten opkomst is, en in tweede instantie zullen wij de belangstellenden informeren over datum, locatie en inhoud van de bijeenkomst.

Vriendelijke groet,
Frits Dijkhof, Bergen
Joke Luken, Heiloo
Mieke Verhagen, Stompetoren
Willem de Vroomen, Alkmaar


Nieuwsbrief 12, 12 februari 2017
Link naar de nieuwsbrief

In deze Nieuwsbrief vind u onze reactie op de voorstellen van Kabinet en D66, de uitkomsten van de Enquête beschikbaarheid humane laatstewilmiddelen, de bijeenkomst van de trekkers, het “Stappenplan vrije verkrijgbaarheid”, de ALV van 10 juni en meer  aanvullende informatie.


Oude wijn in nieuwe zakken

Dat is kort gezegd ons idee van het Voorstel van Wet van D66 waarin de levenseindebegeleider wordt opgevoerd voor ouderen met een voltooid leven.

Dat is jammer, want in de uitgebreide memorie van toelichting zitten vele handvatten en uitgangspunten, die met het grootste gemak de autonome route meer hadden kunnen vormgeven. Voor de volledige reactie op het voorstel, volg deze link.

 


Presentaties Noord-Holland – Noord oktober, 1e kwartaal 2017

Presentaties door leden van de CLW in februari en maart, altijd in de bibliotheekvestiging van de noemde gemeente:

14 februari, 14.30 uur, Heerhugowaard
21 februari, 14.30 uur, De Rijp
28 februari, 14.30 uur, Schermerhorn
07 maart, 10.30 uur, Egmond (Voorstraat)
10 maart, 10.00 uur, in gebouw School 7, Den Helder
14 maart, 09.30 uur, Castricum
21 maart, 14.30 uur, Akersloot

Belangstellenden wordt verzocht, zich aan te melden bij de bibliotheek.

 


Recensie “Slotakkoord – 15 misverstanden over euthanasie en hulp bij zelfdoding”.

De titel geeft de inhoud duidelijk aan. Het onderwerp euthanasie wordt uitgebreid besproken. Heel kort wordt ook nog even de autonome route en Coöperatie Laatste Wil genoemd, maar hier wordt helaas niet erg diep op ingegaan, vooral omdat de schrijfster een duidelijk onderscheid maakt tussen euthanasie en zelfeuthanasie. Desalniettemin een lezenswaardig boek dat tevens goed dienst kan doen als voorlichting aan mensen die euthanasie overwegen of er in hun omgeving mee te maken krijgen.
http://www.newwordorder.nl/2016/11/05/recensie-slotakkoord-van-willeke-stadtman/

Presentaties Noord-Holland – Noord oktober, november 2016
Geachte leden in Noord-Holland – Noord,

In Alkmaar, Heiloo en omgeving is een actieve groep leden van de Coöperatie Laatste Wil die in de komende tijd presentaties gaat verzorgen. Op deze wijze willen ze (Joke Luken, Frits Dijkhof, Mieke Verhagen en Willem de Vroomen) de CLW onder de aandacht brengen, de doelstellingen uitdragen en het draagvlak van de club vergroten.

De volgende data en plaatsen zijn nu bekend:
18 oktober, Almaar, bibliotheekvestiging in centrum van Alkmaar (14.30-16.00 uur)
25 oktober, Alkmaar,  bibliotheekvestiging De Mare (14.30-16.00 uur)
1 november, bibliotheekvestiging in Oudorp (10.30-12.00 uur)
8 november, Heiloo, zalencomplex ‘t Trefpunt 14.00-15.30 uur)
9e november, Heiloo, zalencomplex ‘t Trefpunt (19.30-21.00 uur)
29 november, Schoorl, zalencomplex De Blinkerd (14.30-16.00 uur)

Het zou fijn zijn als u deze bijeenkomsten kunt bezoeken en eventueel introducees meenemen.

Klik hier voor de nieuwsbrief van de Coöperatie Laatste Wil nummer 11 van 30 september 2016


Eerste terugkoppeling huiskamerbijeenkomsten (30 september 2016)

In de afgelopen maanden zijn er ruim 20 huiskamerbijeenkomsten gehouden met een aanwezigheid die varieerde van 2-14 personen. Het bestuur heeft deze input in de verdere uitwerking van de proeftuin verwerkt. Er vinden gesprekken plaats met ministeries, de politiek en anderen om draagvlak te krijgen voor uitvoering. Bij die gesprekken en in brieven is ondertussen al een gedeelte van de uitkomsten gebruikt.

Een veelheid aan opmerkingen en bespreekpunten zal nog moeten worden uitgewerkt. We zullen daar mee beginnen in een gesprek met de trekkers van de bijeenkomsten dat binnenkort wordt georganiseerd. Daarna zullen we de leden uitgebreider informeren. Via deze link vindt u de eerste terugkoppeling over de uitkomsten van de bijeenkomsten.

We nodige iedereen uit om ervaringen en vragen die tijdens vervolgbijeenkomsten naar boven komen met het bestuur te delen.

Op dit moment is deelname aan de proeftuin nog niet mogelijk.

Argumenten voor een proeftuin laatstewilmiddel (30 september 2016)

In de afgelopen maanden hebben we diverse stukken opgesteld en in de correspondentie verwerkt naar de ministeries die zich met de proeftuin bezighouden. Via deze link vindt u het stuk met de argumenten voor een proeftuin laatstewilmiddel.


Enquête beschikbaarheid humaan werkende laatstewilmiddelen

Geachte leden CLW,

CLW werkt aan de beschikbaarheid van een humaan werkend laatstewilmiddel voor de leden van de coöperatie. Dat doet we op verschillende manieren.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 mei 2016 hebben we afgesproken dat we onder de leden inventariseren of, en zo ja: hoeveel door farmaceuten gemaakte laatstewilmiddelen al aanwezig zijn in Nederland. Ook willen we graag weten of die middelen zijn gespaard, dan wel in het buitenland zijn gekocht. Met deze informatie kunnen we politici en andere betrokken partijen voorleggen dat het een goed idee is om een bestaande praktijk te gaan gedogen.

Gedogen is ons inziens zelfs beter, omdat:

  1. de illegaliteit kan worden bestreden.
  2. de kwaliteit van de middelen kan worden bewaakt.

We vermoeden dat menig lid van de coöperatie zijn/haar weg heeft gevonden om aan de gewenste middelen te komen. Soms bereiken ons hieromtrent concrete signalen.
Graag zien we de bijgevoegde ANONIEME enquête ingevuld teruggestuurd.
Klik op: (link is hier verwijderd)

Meedoen kan op twee manieren; digitaal of door de enquête te printen, in te vullen en te versturen. Postadres: Gert Rebergen, Laarstraat 47, 7201 CB Zutphen.

De sluitingsdatum van de enquête is zondag 2 oktober 2016.

In het najaar 2016 zullen de resultaten openbaar worden gemaakt.

We hebben er alles aan gedaan om de anonimiteit te kunnen garanderen. Mocht u er toch moeite mee hebben om de enquête in te vullen, dan kunt u een briefje of kaartje sturen met uw antwoorden op de gestelde vragen. Graag versturen naar het bovengenoemde adres.

Over deze enquête kan uitsluitend via de enquête zelf of per post worden gecommuniceerd. Dus NIET telefonisch of via de mail.

Bij voorbaat hartelijk dank en met vriendelijke groet, mede van het bestuur CLW,
Gert Rebergen
(CLW’er en deeltijdactivist)


NVVE en Coöperatie Laatste Wil (CLW) in gesprek over autonome route

De NVVE en de CLW hebben op 10 augustus met elkaar gesproken over de onderlinge samenwerking en informatie uitwisseling. Zo is onder meer besproken dat beide partijen een initiatief in ontwikkeling hebben om de vrije verkrijgbaarheid van een laatstewilmiddel te bewerkstelligen. NVVE en CLW zien geen bezwaar in het naast elkaar bestaan van twee initiatieven, die sterk van elkaar verschillen. De CLW richt zich vooral op het autonome recht van individuen die zelf willen kunnen bepalen op welke wijze en op welk moment zij een einde aan hun leven willen maken. Daarbij is de betrokkenheid van artsen als beoordelaar van de stervenswens niet aan de orde. De CLW beijvert zich ervoor om in deze regeringsperiode een proefneming te starten om de veiligheidsaspecten nog beter in kaart te brengen en dat wetenschappelijk te laten begeleiden. De NVVE steunt dit initiatief, dat immers ook past in de ambitie van de NVVE om een ‘autonome route’ te bewerkstelligen. Zelf geeft de NVVE op de korte termijn prioriteit aan het verwerven van draagvlak voor een pilot voor de doelgroep voltooid leven, inspelend op de politieke discussie die in het najaar zal worden gevoerd naar aanleiding van het rapport Schnabel. Bij dit initiatief spelen artsen wél een rol. Beide partijen hebben de ambitie om een legaal alternatief naast de bestaande euthanasiewetgeving mogelijk te maken. In dat kader zijn afspraken gemaakt om elkaar op de hoogte te houden van de voortgang van beide initiatieven en andere relevante ontwikkelingen.

Jos van Wijk, voorzitter CLW
Robert Schurink, directeur NVVE


Huiskamerbijeenkomsten zomer 2016

Meepraten over de proeftuin

Sinds het laatste bericht op 5 april jl. heeft een aantal leden input geleverd in de 14 huiskamerbijeenkomsten die georganiseerd zijn rondom de proeftuin. Zij hebben op basis van het advies van de Leden Advies Commissie (LAC) vragen beantwoord over de inrichting van de proeftuin waarbinnen de weg wordt bereid naar de beschikbaarheid van een veilig en humaan laatstewilmiddel. Een dergelijk middel is een voorwaarde om op een waardige wijze en in eigen regie een einde te kunnen maken aan het leven.

Leden zijn met elkaar in gesprek gegaan over de volgende vragen:

Deelnemers
– Krijgen alle CLW leden (nu ruim 3000) direct het middel?
– Zijn er uitsluitingscriteria?
– Zijn er leeftijdscriteria?
– Krijgen ook leden die net lid zijn het middel?

Verstrekking en bewaren
– Hoe kan het middel het best worden bewaard?
– Hoe registreert de apotheker de verstrekking?
– Hoe legitimeert het lid zich (we hebben geen unieke CLW pasjes bijvoorbeeld)?

Veiligheid
Als het lid het middel bewaart, hoe wordt dan misbruik en/of onjuist gebruik voorkomen?

Duur proeftuin
Welke periode moet de proeftuin omvatten? Gedacht kan bijvoorbeeld aan een periode van drie jaar vanaf de start.

Onderzoek
Wie zou begeleidend wetenschappelijk onderzoek moeten doen? Is iedere deelnemer bereid mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek?

Van deze huiskamerbijeenkomsten heeft het bestuur inspirerende en informatieve verslagen ontvangen. De informatie wordt gebruikt voor verdere inrichting en opzet van de proeftuin. De sluitingsdatum voor het aanleveren van verslagen van huiskamerbijeenkomsten is 1 september a.s.

Trekkers van huiskamergesprekken in de zomer van 2016
Maandag 18 juli jl. heeft een tweede informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor leden die zich als trekker hebben opgegeven voor huiskamerbijeenkomsten. Zij zullen deze bijeenkomsten deze zomer organiseren.

Mocht je geïnteresseerd zijn om input te leveren voor de proeftuin en deel te nemen aan een huiskamerbijeenkomst, neem dan contact op met een van deze trekkers. (naam, mailadres, postcodegebied, woonplaats):

* Marinus en Riet Vermeulen info@remcompany.nl, info@vermeulenart.nl 1231, Loosdrecht
* Anne Heutinck anne.oss@ziggo.nl, 5345, Oss
* Piet Kempers pieterke@ziggo.nl, 7815 Emmen
* Annie Geerssen a.geerssen@gmail.com, 5685, Best
* Berry de Leeuw berrydeleeuw1@gmail.com,  4624 Bergen op Zoom
* Yvo Riviere yvoriviere@gmail.com, 7425 Deventer
* Janneke Rogaar jannekerogaar@gmail.com, 7411 Deventer

We hopen op vruchtbare en prettige bijeenkomsten.
Mocht je na een eerste huiskamerbijeenkomst besluiten opnieuw bijeen te komen om gesprekken voort te zetten, dan staan wij uiteraard open voor ideeën en suggesties die voor de leden en de coöperatie relevant zijn.
Jos van Wijk
Petra de Jong


Informatie bijeenkomst huiskamerbijeenkomsten CLW
maandag 18 juli 2016 – 14.00 – 16.30 uur – Springhuys te Utrecht

Bestemd voor leden. Zij kunnen zich nog zeer beperkt eventueel aanmelden bij patriciakoster@laatstewil.nu.

Een tiental huiskamergesprekken heeft inmiddels plaatsgevonden. De input uit deze gesprekken zijn van grote waarde bij het vormgeven van de proeftuin. En een nieuwe groep leden heeft zich aangemeld als trekker van huiskamergesprekken. Het is goed om ons te realiseren dat veel leden zich willen inzetten voor het levendig houden en uitbreiden van onze CLW.
Op verzoek van enkele trekkers herhalen wij een informatiebijeenkomst die eerder begin mei werd georganiseerd. De voorbereiding bestaat uit een presentatie van de belangrijkste zaken rond de CLW en de insteek voor de bijeenkomsten die jullie gaan houden.
Daar zitten wij als bestuur verder niet meer tussen, behalve dan de algemene informatie naar de leden om zich bij jullie aan te gaan melden. Je kunt dan zelf bepalen of je één bijeenkomst wilt of meerdere, of dat er een zaaltje gebruikt gaat worden. Daar gaan we het allemaal ook over hebben. Ook over wanneer de gesprekken zijn, de eventuele kosten, de vragen die behulpzaam kunnen zijn, de samenvatting van de bijeenkomst en het vervolg, als dat er komt.
Gelet op de reacties bij vorige bijeenkomsten hebben we niet in de avond georganiseerd (velen vinden dat niet prettig).
We komen uit op maandag 18 juli 14.00 – 16.30 uur – Springhuys te Utrecht
Springhuis ligt op minder dan 10 minuten lopen van Utrecht CS. Er is een parkeergarage op 150 meter van locatie. Zie voor de routebeschrijving http://www.springhuys.nl/contact.html. Koffie, thee en water zijn aanwezig.


 

CLW in reactie op het idee van D’66 om een laatstewilpil wettelijk beschikbaar te stellen aan mensen ouder dan 80 jaar onder toeziend oog van een arts.
Nieuwsenco, vrijdag 27 mei 2016, 17.37 uur. Om het terug te horen, klik HIER.
Met het schuifje op de zwarte balk bovenaan de pagina, is de begintijd (1:17:00) te vinden.


“SGP (van der Staaij) en ChristenUnie (Segers) claimen het recht om andersdenkenden op te zadelen met hun morele oordelen. Ik (Gert Rebergen) begrijp werkelijk niet dat deze christenen zover afgegleden zijn van het Joods-Christelijke notie van “respect voor de ander in zijn/haar andersheid”. De maatschappij is al lang veel pluralistischer geworden. Nu is het helaas niet zinvol om de dialoog met elkaar aan te gaan. Het debat met de SGP en ChristenUnie blijft steeds weer steken in hun persoonlijke morele groef. In het debat stellen deze (niet: alle!) christenen zich fundamentalistisch op. In het gewone contact, in het gesprek, in de dialoog, zijn het gewoon aardige, twijfelende, waarheden zoekende, moreel begrijpelijke mensen.”
Wilt u de SGP voorman zelf horen? Klik op SGP


Resultaten Ledenraadpleging mei 2016
Resultaten


Zondagavond 22 mei 2016 heeft CLW de gelegenheid bij Nieuwsuur gehad om het doel van de coöperatie toe te lichten. Daarbij is onze proeftuin en het gedogen van een humaan werkend laatstewilmiddel aan de orde gesteld. De uitzending is te bekijken via:
Aankondiging bekijken.
Uitzending bekijken.


Op zaterdag 28 mei a.s. is van 13.00 – uiterlijk 17.00 uur de eerstvolgende ALV.
De bijeenkomst wordt gehouden in hotel-restaurant Gooiland, Emmastraat 2, Hilversum. Inschrijving: vanaf 12.30 uur.


Rapport Commissie Voltooid Leven
Op 4 februari 2016 is het rapport van de Commissie Voltooid Leven onder voorzitterschap van prof. dr. Paul Schnabel openbaar gemaakt.
Onder FAQ (veel gestelde vragen) in het hoofdmenu zijn diverse reactie terug te vinden.


Open bericht aan leden Commissie VWS – Tweede kamer – 18 november 2015

Geachte leden Tweede Kamer, Commissie VWS,
Het zal u niet ontgaan zijn dat de afgelopen twee weken in de media het idee openbaar is geworden om een experiment met een levenseindepil te gaan overwegen.
GroenLinks heeft daarover afgelopen dinsdag mondeling een vraag in de Tweede kamer gesteld.
Graag wijzen wij u erop dat Coöperatie Laatste Wil aan de Adviescommissie Voltooid leven (Commissie Schnabel) heeft gevraagd aan de minister te adviseren om de coöperatie aan te wijzen als proeftuin voor een humaan werkend laatstewilmiddel.
Coöperatie Laatste Wil heeft ruim 2400 leden, waarvan 95% in de leeftijd van 55 en ouder, die zich nadrukkelijk hebben verbonden met het doel van de coöperatie: het op een legale c.q. gedoogde manier beschikbaar krijgen van humaan werkend laatstewilmiddelen voor de leden van Coöperatie Laatste Wil. In het maatschappelijk middenveld spreken we van’ de autonome route’.
Voor het goede begrip merken wij hierbij op:
– Dat alle leden van de coöperatie zich schriftelijk hebben gecommitteerd aan de doelstelling omdat zij een en ander voor zichzelf geregeld willen zien.
– Dat de coöperatie haar beleid zorgvuldig afstemt met alle betrokken, zowel in de politiek als het maatschappelijk middenveld.
– Dat de coöperatie gedetailleerd op de hoogte is van strafrechtelijke implicaties van hulp bij zelfdoding en de autonome route.
– Dat de coöperatie als eerste belangenorganisatie civielrechtelijk advies omtrent de autonome route heeft ingewonnen bij prof. dr. G. E. van Maanen, hoogleraar privaat recht aan de Universiteit van Maastricht.
– Dat de coöperatie bezig is de proeftuin voor te bereiden door middel van het opstellen van een veiligheids- en verstrekkingsprotocol.
– Dat in de protocollering met behoud van de kerngedachte van de autonome route zoveel mogelijk tegemoet gekomen zal worden aan de valkuilen, angsten en potentieel misbruik.
– Dat de coöperatie te zijner tijd, nadat het advies van de Commissie Schnabel is uitgebracht, met de protocollen in de hand het gesprek over een proeftuin aangaat met de betrokken instanties (OM, IGZ, VWS).
– Dat de staatssecretaris op de hoogte is van het bestaan en doelstelling van Coöperatie Laatste Wil.

Vanwege het feit dat Coöperatie Laatste Wil een kleine ‘one issue’ vereniging is van oudere personen die uitdrukkelijk de mogelijkheid van het zelfgeregisseerde levenseinde voor zichzelf willen realiseren, leent de coöperatie zich uitstekend voor de bedoelde proeftuin. Op zaterdag 7 november jl. heeft de Algemene Ledenvergadering van Coöperatie Laatste Wil unaniem ingestemd met de voorbereiding van een dergelijke proeftuin.
Te uwer informatie is het betreffende beleidsstuk bijgevoegd. In dit stuk vindt u ook de samenvatting van het civielrechtelijk advies.

Graag zien wij dat u bij uw beschouwingen in voorbereiding dan wel in reactie op het advies van de Commissie Schnabel bovenstaande informatie betrekt en bepleit om de weg van een proeftuin met Coöperatie Laatste Wil zorgvuldig te gaan voorbereiden.

Desgewenst zijn we natuurlijk graag bereid met u nader van gedachten te wisselen.


Brief medio 2014 Commissie Voltooid Leven
Antwoorden 19 mei 2015
Verslag hearing Commissie Voltooid Leven d.d. 27 mei 2015


Frank Vandendries in gesprek met Gert Rebergen en Jos van Wijk, gepubliceerd in Het Besluit, augustus 2013.


24-05-2013 Brief aan de fracties in de Tweede Kamer


Lees hier Leo Enthoven in gesprek met Jos van Wijk en Gert Rebergen.


Verlangen naar een milde dood

Door Nico Hoffer, De Stentor 25 mei 2013
“Als je goed in het leven staat, ben je niet meer zo huiverig voor de dood. Als er dan een waardig middel is om te sterven, verlicht dat je horizon en kun je rustiger naar je levenseinde toeleven.”
Lees het volledige artikel.


04-06-2013 Rijksoverheid, Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van het Kamerlid Dik-Faber (CU) over Coöperatie Laatste Wil


12-04-2013 Relevant (NVVE): artikel


Autonomie moet recht krijgen
11 april 2013

In Nederland is het nog steeds niet mogelijk een waardige zelfgekozen dood zélf te realiseren. Daarom is vandaag is Coöperatie Laatste Wil opgericht, een coöperatieve vereniging van mensen die tot doel heeft een waardige zelfdoding, zonder tussenkomst van een ander, voor iedereen boven de 18 jaar mogelijk te maken.
Leden van de coöperatie zoeken met elkaar, binnen de kaders van de wet, naar mogelijkheden om laatstewilmiddelen te realiseren. Daartoe worden de komende maanden door het hele land bijeenkomsten georganiseerd en kan op een besloten website forum worden gediscussieerd. Mogelijke initiatieven van de coöperatie zijn: …
Bekijk het volledige persbericht.