FAQ

Inloggen

Ik kan niet inloggen, wat kan ik doen?
Als u op deze link klikt, krijgt u een aparte pagina met diverse mogelijkheden.

Standpunten

Is de coöperatie voor het afschaffen van artikel 294, lid 2 in het Wetboek van Strafrecht, dat hulp bij zelfdoding door niet-medici strafbaar stelt?
Antwoord: Ja.

In de krant lees ik steeds dat zelfdoding niet mag, hoe zit dat dan bij de coöperatie?
Antwoord: Zelfdoding is niet verboden, hulp erbij wel. Noch de coöperatie, noch de leden zullen dus hulp bij zelfdoding mogen verlenen. Wij houden ons aan de wet.

Loopt de coöperatie niet het risico om in een glijdende schaal terecht te komen?
Antwoord: De coöperatie heeft het maximale aan “waakhonden” ingebouwd: een Raad van Toezicht die het bestuur bewaakt, een Algemene Ledenvergadering en een Leden Advies Commissie.

Is de coöperatie er niet bang voor dat het laatstewilmiddel in verkeerde handen terecht zal komen?
Antwoord: Ja, die mogelijkheid is nooit 100% te voorkomen. Maar dat wil niet zeggen dat de laatstewilmiddelen er dan dus maar niet moeten komen. Vrijwel alle mensen zijn uitstekend in staat om verantwoord om te gaan met een laatstewilmiddel. Slechts een enkele ongewenste uitwas mag niet de norm zijn om iets wel of niet te doen. Misbruik is altijd mogelijk; daar mag het gebruik niet onder lijden.

Laatstewilmiddel

Kan de coöperatie mij aan het laatstewilmiddel helpen?
Antwoord: Nee.

Bestaat het laatstewilmiddel eigenlijk wel?
Antwoord: Bij hulp bij zelfdoding wordt een ‘laatstewilmiddel’ ingenomen.
Bij euthanasie past een arts een laatstewilmiddel toe via een injectie of infuus.
Maar er zijn meerdere methoden om je eigen leven te beëindigen.

Heeft de coöperatie het laatstewilmiddel in bezit?
Antwoord: Nee.

Werkt de coöperatie aan een vrije verkrijging van het laatstewilmiddel?
Antwoord: De coöperatie wil bewerkstelligen dat al haar leden op een zelfgekozen moment over het laatstewilmiddel kunnen beschikken. De vrije verkrijging bij bijvoorbeeld een supermarkt is niet wat de coöperatie nastreeft.

Routes

Wat is de autonome route?
Antwoord: De autonome route gaat uit van een zelfgekozen levenseinde met als uitgangspunten eigen verantwoordelijkheid, zelfregie en integriteit. Dus zonder tussenkomst van een beoordelaar (arts, begeleider, hulpverlener, consulent).

Wil de coöperatie het beëindigen van het leven mogelijk maken zonder tussenkomst van een arts of anders opgeleide hulpverlener?
Antwoord: Ja.

Is de coöperatie zoiets als de beweging “Uit vrije Wil?”
Antwoord: Nee, “Uit vrije Wil” is gelijk aan de hulpverleningsroute en die heeft een ingebouwde beoordeling door een hulpverlener, terwijl de coöperatie de verantwoordelijkheid geheel bij de persoon legt om wie het gaat. Bij de coöperatie is er ook geen leeftijdsgrens van 70 jaar, maar van 18 jaar.

Is de coöperatie tegen de medische en/of de hulpverleningsroute?
Antwoord: absoluut niet. De medische, hulpverlenings- en autonome route ziet de coöperatie als gelijkwaardige routes. Er is slechts één persoon die tussen deze routes kan kiezen en dat is de persoon zelf die de beëindiging van het eigen leven overweegt.

Samenwerking

Werkt de coöperatie met andere organisaties samen?
Antwoord: Ja, als dat de realisering van de doelstelling van de coöperatie ten goede komt.

Waarom een aparte organisatie opgetuigd?
Antwoord: De coöperatie bepleit specifiek de zogenoemde ‘autonome route’ en is wat dat betreft enig in haar soort.

Zelf actief worden

Kan ik zelf bijdragen aan het werk van de coöperatie?
Antwoord: De coöperatie belegt regelmatig bijeenkomsten om de kennis en ervaringen van leden te bundelen. Op deze bijeenkomsten wordt ook geïnventariseerd wie een bijdrage willen gaan leveren en waaruit die kan bestaan.

Ik heb geen ervaring met zelfdoding, maar wil graag meebouwen aan de coöperatie.
Antwoord: Er wordt inzet van leden gevraagd, zowel op het punt van de organisatie van bijeenkomsten, het kennisdelen, redactiewerk, de ledenvertegenwoordiging en het nadenken over beleidsvoornemens.

Bereikbaarheid en lidmaatschap

Hoe word ik lid van de coöperatie?
Antwoord: Door het lidmaatschapsformulier in te vullen en het liefst digitaal naar de coöperatie te versturen.

Zijn er speciale eisen aan het lidmaatschap van de coöperatie?
Antwoord: Je moet 18 jaar zijn, dus voor de wet volwassen, én achter de doelstelling van de coöperatie staan.

Moet mijn partner ook lid worden van de CLW?
Niet per sé, maar het helpt de CLW wel vooruit bij het realiseren van de doelstellingen.

Hoeveel kost het lidmaatschap van de coöperatie?
Antwoord: het basislidmaatschap bedraagt voor 2018 slechts € 15,- per jaar (ook bij in- of uitschrijving na verstrijken van een gedeelte van het jaar). een extra donatie wordt zeer op prijs gesteld.

Wat is het lidmaatschapsjaar en hoe zeg ik op?
Antwoord: Het lidmaatschapsjaar is het kalenderjaar en je betaalt steeds voor (de rest van) het kalenderjaar. Opzeggen kan schriftelijk of via de mail met een opzegtermijn van één maand.

Als ik informatie van een ander lid van de coöperatie wil, hoe regel ik dat dan?
Antwoord: Vanwege de privacy wetgeving kunnen we geen persoonsgegevens verstrekken. Via de bijeenkomsten zijn contacten te leggen.