Activiteiten

De coöperatie tracht haar doelen te verwezenlijken door:
1. Een platform te bieden om informatie uit te wisselen en contacten aan te gaan.
2. De ontwikkeling en benutting van alle wettelijk toegestane manieren om de uitoefening van zelfhulp bij een voltooid leven in immateriële en materiële zin mogelijk te maken.

Ad 1. Platformfunctie.
– Digitale informatieverstrekking.
– Individuele informatieverstrekking.
– Bijeenbrengen en toegankelijk maken van informatie over wettelijke kaders, uitgangspunten, methoden, middelen, ervaringsfeiten en alles wat voor zelfhulp bij een voltooid leven relevante informatie kan zijn.
– Organisatie en (bege)leiding van bijeenkomsten.

Ad 2. Ondersteuningsfunctie.
– Ondersteuning van de ontwikkeling van adequate methoden.
– Ondersteuning van de ontwikkeling van adequate middelen.
– Ondersteuning van de productie, het bezit, de opslag, het vervoer, het voorraadbeheer en de distributie van adequate middelen.