Bestuur

Het bestuur van de coöperatie bestaat uit twee personen en een lid dat een traject in is gegaan als kandidaat-secretaris. Op dit moment is de werving en selectie van nieuwe bestuursleden in gang. De eventuele voordrachten komen op de eerstvolgende algemene ledenvergadering, waarschijnlijk in mei 2019.
Jos van Wijk en Petra de Jong vormen gezamenlijk het bestuur.

Jos van Wijk 60x60 Jos van Wijk, voorzitter

Petra de Jong Petra de Jong


Statuten
Bekijk de statuten van Coöperatie Laatste Wil.