Organisatie

Coöperatie Laatste Wil is opgericht om voor haar leden te bewerkstelligen dat zij op een door henzelf vastgestelde moment kunnen beschikken over een humaan werkend laatstewilmiddel.
Dat middel moet gebruikt mogen en kunnen worden zonder enige vorm van toetsing op uitzichtloos en ondraaglijk lijden, dan wel op een weloverwogen keuze en wilsbekwaamheid.

Wilt u lid worden? Klik dan hier.
De jaarcontributie bedraagt minimaal € 15,- (2018). Een extra donatie stellen we zeer op prijs.