Coöperatie Laatste Wil U.A.

Coöperatie Laatste Wil is opgericht om voor haar leden te bewerkstelligen dat het eigen levenseinde mag en kan worden geregisseerd, met een humaan werkend laatstewilmiddel dat op een legale manier is verkregen, zonder toetsing voor- of achteraf door een arts, begeleider of consulent.

Het gaat de coöperatie om een vergelijkbare, zorgvuldig met elkaar afgesproken handelingsruimte, net zoals die aan palliatieve sedatie en euthanasie is toegekend.
Het gaat om een principiële keuzemogelijkheid tussen deze drie opties.

Als u de doelstelling van de coöperatie onderschrijft en de realisering ervan wilt steunen, verwelkomen we u graag als lid. Ook als u er voor uzelf nog niet geheel uit bent. Niemand weet immers wat men zal besluiten als hij/zij zelf voor het moment van het eigen levenseinde staat.

Wilt u lid worden? Klik dan hier.
Voor minimaal € 7,50 bent u een jaar lang lid van de coöperatie.
Nb: de BIC code verschijnt automatisch, nadat u uw rekeningnummer heeft ingevoerd.